Søren Mørch
DelClose

Fonde for enhver smag

Hvad har gastronomi og investering til fælles?

Konstruktionen af en investeringsfond har mange lighedstræk med sammensætningen af en god ret. Chefporteføljeforvalter Søren Mørch fortæller os, hvordan han sammen med sit team udvælger ingredienserne og sikrer den rette balance i fonden.

”En investeringsfond er ligesom en velkomponeret ret”. 

Sådan lyder teksten på en af Danske Invests reklamer, som i øjeblikket kan ses på TV2 News og på adskillige sociale medier. I reklamerne ser vi en professionel kok lave forskellige retter som en fortolkning af seks Danske Invest-fonde. Men hvad har gastronomi til fælles med investeringsfonde? 

I Danske Invest ser vi en række ligheder i forhold til den ekspertise og omhu, det kræver at sammensætte en velsmagende ret og en velkonstrueret fond. Både en velkomponeret ret og en velkonstrueret fond kræver, at du nøje udvælger de enkelte ingredienser, og sikrer den rette balance mellem dem. 

Vi har bedt Søren Mørch forklare, hvordan han sammen med sit team er med til at skabe en velkonstrueret fond. 

Søren, hvordan udvælger I ingredienserne til din fond?

”Jeg er ansvarlig for Danske Invest Nye Markeder Obligationer*, som er en lidt speciel fond, da den investerer i obligationer fra udviklingslande.

Selve udvælgelsen af investeringerne i fonden er naturligvis vigtig. Vi går igennem fire stadier, inden vi har den færdige portefølje: 

  • Screening af markedet
  • Udvikling af investeringsideer
  • Analyse
  • Porteføljekonstruktion
Først laver vi en screening af markedet, hvilket vi gør med hjælp fra en matematisk model, der blandt andet anvender kunstig intelligens. Den laver både en sortering for os og sikrer, at vi ikke investerer i et selskab, som er på vores eksklusionsliste. Danske Invests fonde har forskellige restriktioner – altså begrænsninger for, hvad vi må investere i.

Herefter vender vi internt i teamet vores investeringsideer og laver en foreløbig vurdering af de udvalgte kandidater. Vores analyser bygger meget på landespecifikke data, da vi primært investerer i statsobligationer.

Dernæst laver vi en analyse af de individuelle obligationer og ser på, hvad hver enkelt obligation bidrager med til den samlede portefølje.”

Se også denne kortfilm om brugen af kunstig intelligens i Sørens fond: Fond i fokus: Obligationer fra emerging markets 08.11.2023 |News (danskeinvest.dk)

For Danske Invest Nye Markeder Obligationer er fokus bl.a. på at fremme miljømæssige og sociale karakteristika. Fonden har en bred vifte af investeringer, herunder blandt sine investeringer, en obligation fra Uruguay med særligt fokus på miljømål. Uruguay har sat sig et ambitiøst mål om at bevare 100 procent af sine regnskove og reducere CO2-udledning med mindst 50 procent inden 2025, og obligationen er konstrueret på en måde, der giver Uruguay et økonomisk incitament til at sikre lavere CO2-udledning og bevare regnskoven.”

Læs bl.a. mere her: Høj vækst i bæredygtige obligationer i udviklingslande: Høj vækst i bæredygtige obligationer i udviklingslande 28.02.2024 |News (danskeinvest.dk)

Hvordan sikrer I, at jeres investeringer hele tiden er relevante?

”Udover selve udvælgelsen af obligationer så rebalancerer vi løbende. Det vil sige, at vi tilpasser porteføljen ved at skrue op eller ned for enkeltinvesteringer eller geografi for løbende at sikre den bedst mulige portefølje.

Vi bruger rigtig meget tid på at holde os opdateret. Vi skal ikke kun følge den økonomiske udvikling eller følge nøgletal. Vi skal også følge med politisk, da for eksempel ændret lovgivning og geopolitiske risici kan have store konsekvenser. Dernæst følger vi med i trends. Det kan fx være den grønne omstilling, hvor vi ser en høj vækst af udstedelser.”

Hvorfor skal man vælge en fond sammensat af en professionel i stedet for at gå i køkkenet selv?

”Vi bruger al vores tid på at overvåge og analysere vores investeringer og sikre en god spredning i fonden. Vi sammensætter den portefølje, som vi mener er bedst positioneret til at give et godt afkast samtidig med, at vi ikke tager alt for høj risiko. Det kan være svært at gøre som privat investor og især i de markeder, vi opererer i.”

Hvis du har brug for hjælpe til at vælge den rette fond til netop dit behov, så kan du få mere inspiration i denne oversigt, som giver et overblik over Danske Invests fonde. Vi anbefaler også, at du tager en snak med din bankrådgiver. Han eller hun kan fortælle dig mere om ingredienserne i Danske Invests fonde. 

*Den omtalte fonds fulde navn er:
Investeringsforeningen Danske Invest Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. 

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. 

Vi henviser dig til at læse prospektet og dokumentet med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning.  Et sammendrag af investorrettigheder er tilgængeligt på dansk og kan sammen med mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber 
findes her.  
Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika som beskrevet i prospektet. 

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af dets fonde. 

 

Nemmere at investere i Danske Invests fonde med Danske Månedsinvestering

Hvis du er kunde i Danske Bank, kan du nu automatisk investere helt ned til 350 kr. hver måned i mere end 40 Danske Invest-fonde med aktier, obligationer eller en god blanding

Læs om Danske Månedsinvestering her