Fakta og myter om indeksinvestering

Som Danmarks største udbyder af indeksfonde, møder vi mange holdninger og myter omkring indeksinvestering i forhold til aktiv forvaltning.

Du får bedre afkast i en indeksfond

Det er en evig diskussion, der ikke findes et entydigt svar på. Der findes naturligvis talrige eksempler på aktivt forvaltede fonde, der både har haft udfordringer med at slå benchmark, men også det modsatte. Hvad der giver det bedste afkast kommer i høj grad an på forvaltningen i den enkelte fond. Ligesom investeringsuniverset spiller en rolle. I en indeksfond vil man altid stræbe efter at få et afkast, der ligger tæt på benchmark før omkostninger. Hverken mere eller mindre. I de aktivt forvaltede fonde vil sandsynligheden for, at afkast adskiller sig positivt eller negativt alt andet lige altid være større.

Det er billigere at investere i indeksfonde

Det er korrekt, at indeksfonde typisk har lavere omkostninger end de aktivt forvaltede fonde. Indeksfonde bruger ikke de samme ressourcer til at analysere, udvælge og handle de enkelte aktier i fonden. I de aktive fonde har du derfor typisk et større investeringsteam ansat med analytikere, økonomer og forvaltere. I en indeksfond, er der stadig meget arbejde bag forvaltningen, men den vil ofte være mere automatiseret og baseret på vores it-systemer, hvilket bliver afspejlet i fondens omkostninger.

Investering er et valg imellem passiv eller aktiv

I Danske Invest mener vi, at det er vigtigt at have et bredt udvalg af investeringsmuligheder til rådighed, når du investerer. Og som en af Nordens største investeringsforeninger tilbyder vi derfor et bredt sortiment af både indeksfonde og aktivt forvaltede fonde. Vi tror nemlig på, at de forskellige investeringsstilarter supplerer hinanden godt i en bredt diversificeret investeringsportefølje. Valget imellem de to typer fonde, er derfor ikke et spørgsmål om enten eller. Men både og.

Aktivt forvaltede fonde undgår bobledannelser

Det er sandt, at de aktive forvaltere i teorien har mulighed for at trække sig ud af sektorer, regioner eller selskaber, når de ser tegn på bobledannelser. Hvorimod indeksfondene altid følger udviklingen på markedet i medgang og modgang. Bag alle investeringer i Danske Invests aktivt forvaltede fonde, er der lavet en grundig analyse af potentialet og risiko. Perspektivet er langsigtet og der bliver kigget grundigt på værdiudviklingen i alle selskaberne. Men der findes ikke garantier, når du investerer. Det modsatte kan også være tilfældet, hvor den aktivt forvaltede fond falder mere end markedet under generel markedsuro.

Du får den bedste spredning i en indeksfond

Det er sandt at indeksfondene i langt de fleste tilfælde vil have spredt investeringerne ud på flere selskaber end i en aktivt forvaltet fond, der i reglen blot udvælger et lille udsnit af markedet, hvor forvalterne forventer det bedste afkastpotentiale. Det er bl.a. derfor, at indeksfonde ofte bliver fremhævet, som en billig og effektiv vej til at sprede din risiko. Specielt, hvis du i forvejen kun er investeret i få aktier. Men når det er sagt, arbejdes der intensivt med risikospredningen i alle Danske Invests fonde, hvor faktorer som geografi, sektorer og risiko/afkast på de investerede selskaber spiller en vigtig rolle når porteføljerne sammensættes.

Indeksfonde investerer også i klyngebomber og tjæresand

Det gør du ikke, uanset hvilken fond fra Danske Invest du vælger. Alle fondene er nemlig omfattet af Danske Invests politik for ansvarlige investeringer. Det betyder, at du ikke investerer i selskaber, der baserer indtjeningen på kul, tjæresand, kontroversielle våben eller tobak. Det samme gælder for de indeksfonde med ”restricted” tilføjet i navnet. I disse fonde er der ud over standardrestriktionerne, yderligere besluttet bl.a. ikke at investere i alkohol, gambling og pornografi. Seks af disse fonde har desuden betegnelsen "fonde med bæredygtige investeringsmål" og lever op til EU’s forordning for bæredygtige investeringer.