• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

DelClose

Tilbageblik på årets generalforsamling

Hvis du ikke nåede forbi Clarion Hotel, får du her et resumé af generalforsamlingen i Danske Invest 2023. Her blev de fremmødte opdateret på årets gang og stemte et nyt medlem ind i bestyrelsen.

Årets generalforsamling i foreningerne Danske Invest, Danske Invest Select og Danske Invest Index blev i år holdt på Clarion Hotel Copenhagen Airport. Omkring 75 investorer havde taget plads i salen, da bestyrelsesformand Agnete Raaschou-Nielsen for sidste gang som bestyrelsesmedlem tog ordet og bød velkommen.
 

Gennemgang af et exceptionelt udfordrende investorår

”Det er vores ordinære generalforsamling, men det forgangne år, regnskabsåret 2022, var til gengæld alt andet end ordinært,” indledte Agnete Raaschou-Nielsen sin beretning.

2022 var nemlig et højst usædvanligt år, og desværre ikke i den positive betydning af ordet. Rusland invaderede Ukraine i den mest omfattende krig i Europa siden Anden Verdenskrig, vi oplevede en regulær energikrise med voldsomme prisstigninger på blandt andet naturgas og elektricitet, inflationen nåede de højeste niveauer siden begyndelsen af 80’erne, og vi så de største og hurtigste rentestigninger siden 1994.

Samlet set var det også forklaringen på et usædvanligt år på de finansielle markeder. De betydelige kursfald for både aktier og obligationer hører historisk set til undtagelserne. Typisk er obligationskurserne steget i år med markante aktiefald. 

Dermed var selv vores sædvanligvis gode råd om diversificering mellem aktier og obligationer ikke nok til at begrænse tabene for investorer. 

LÆS OGSÅ: Året der gik i Danske Invest - og året der kommer 
 

Bæredygtighed og afvikling af afdeling Østeuropa KL

Formanden sluttede sin beretning med at fortælle om to større temaer, der har fyldt meget i Danske Invests bestyrelse i det forgangne år. Det første tema er afviklingen af Danske Invest Østeuropa KL som følge af krigen i Ukraine. På baggrund af internationale sanktioner mod Rusland, eksklusion af russiske statsejede virksomheder samt et russisk aktiemarked, som er lukket for udenlandske investorer, godkendte generalforsamlingen i 2022 afnotering og lukning af fonden.  Dette Første udbetaling af afdelingens formue skete som udbytte i november 2022 i overensstemmelse med vilkårene i Finanstilsynets godkendelse fra oktober samme år. Det er dog fortsat forbundet med stor usikkerhed, om og hvornår de tilbageblevne russiske aktier i afdelingen kan sælges, og afviklingen forventes fortsat at blive langvarig. 

LÆS OGSÅ: Hovedparten af værdien i Danske Invest Østeuropa er udbetalt

Det andet væsentlige tema i 2022 har været bæredygtighed. Bæredygtighedsområdet udvikler sig hastigt, og derfor. i  blev Danske Invests politik for ansvarlige investeringer opdateret i februar 2023. Den hviler på to overordnede principper: Dels at stræbe efter at beskytte investeringernes værdi og generere tilfredsstillende afkast, og dels at tilstræbe at analysere og vurdere de virkninger, som investeringer har på miljøet og på andre samfundsmæssige aspekter. 
 

Gennemgang af årets resultater og udbytter

Herefter gav formanden ordet til Robert Mikkelstrup, administrerende direktør i Danske Invest. Han lagde ud med årets resultater for Danske Invest, Danske Invest Select og Danske Invest Index.

Her satte krig i Europa og høj inflation sit præg, fordi der groft sagt ikke var nogen steder, investorerne kunne søge ly. Historisk set har obligationer givet positive afkast i de år, hvor der har været store aktietab, men det var ikke tilfældet i 2022. Det kan ses direkte i resultaterne i årsrapporterne. 

I Investeringsforeningen Danske Invest gav året et resultat på -19,3 mia. kroner, Investeringsforeningen Danske Invest Select gav et resultat på -15,8 mia. kroner, mens Investeringsforeningen Danske Invest Index gav et resultat på -7,3 mia. kroner. Det giver samlet set et negativt resultat på 42,4 mia. kroner. Det betyder, at formuen i de tre investeringsforeninger var på 255 mia. kroner ved udgangen af 2022. 

Det giver et godt vidnesbyrd om den stride modvind på de finansielle markeder i det forgangne år. Tabene kommer dog efter en årrække med typisk positive afkast på markederne. 

Derefter gennemgik Robert Mikkelstrup udbytterne, der i 2022 var lavere end året før. For Investeringsforeningen Danske Invest beløb udbytterne for 2022 sig til 1,9 mia. kroner, mens Investeringsforeningen Danske Invest Select har udbetalt 1,1 mia. kroner i udbytter. Samlet set giver det udbytter for 3,0 mia. kroner, hvor det tilsvarende tal for 2021 var 7,2 mia. kroner. Afdelingerne i Danske Invest Index er akkumulerende og udbetaler derfor ikke udbytter.
 

Øget krav om rapportering har givet årsrapporterne vokseværk

Robert Mikkelstrup knyttede herefter et par ord til de markant flere sider, årsrapporterne fylder i år i forhold til året før – hvor rapporterne også havde et større omfang end tidligere. Det skyldes yderligere implementering af nye EU-regler for bæredygtighedsrelaterede oplysninger i den finansielle sektor, også kaldet SFDR-ordningen,som blev indført i 2021.. Det betyder konkret, at sideantallet for årsrapporterne for de tre investeringsforeninger er steget betydeligt fra 1302 sider i 2021 til 2447 sider i 2022. 


Moderate forventninger til resten af året

Ser vi på global økonomi, har den i årets første måneder klaret sig bedre, end mange investorer og analytikere frygtede i slutningen af 2022. Her var der udbredt frygt for en global recession, men foreløbig er den udeblevet. 

Det skyldes blandt andet, at vi i Europa undgik en dyb energikrise hen over vinteren, hvor mildt vintervejr og lavere forbrug sendte energipriserne ned på niveauet, fra før Rusland invaderede Ukraine. Samtidig åbnede Kina pludseligt overraskende hurtigt op for samfundet efter næsten tre år med nultolerancepolitik over for Covid-19, og det har givet den kinesiske vækst et voldsomt løft i år.

Robert Mikkelstrup udtrykte en forventning til, at den globale økonomi fortsat vil være udfordret af de højere renteniveauer og inflationens udhuling af købekraften på  trods af centralbankernes massive renteforhøjelser.

Alt i alt forventede Danske Invest en moderat vækst i den globale økonomi og var altså ikke længere så bekymret for en større global recession, selvom en mild recession i USA fortsat er et sandsynligt scenarie.
 

Godkendelse af årsrapport, farvel til to bestyrelsesmedlemmer og goddag til et nyt

Beretningen og årsrapporterne for 2022 blev herefter godkendt. Samtidig blev de foreslåede udbytter for 2022 vedtaget. 

Bestyrelsesformand Agnete Raaschou-Nielsen og bestyrelsesmedlem Jens Peter Toft genopstillede ikke. Danske Invests bestyrelse har i mange år bestået af fem medlemmer, men sidste år blev to nye bestyrelsesmedlemmer valgt ind. I år indstillede bestyrelsen til at gå tilbage til normalen. Derfor var der kun stillet forslag om nyvalg af professor Michael Svarer, som blev indvalgt i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med advokat Bo Holse som formand og direktør Birgitte Brinch Madsen som næstformand. Herudover blev Price Waterhouse Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor for foreningerne.


Alle forslag blev vedtaget

I den sidste del af generalforsamlingen blev der fremsat tre forslag til ændringer af ordlyden i vedtægterne for Danske Invest Danmark KL, Danske Invest Danmark – Akkumulerende KL samt Danske Invest Danmark Fokus KL, så afdelingernes investeringsunivers også omfatter danske selskaber, der handles på en markedsplads uden for Danmark. 

Forslagene blev vedtaget og afventer Finanstilsynets godkendelse. 

Ønsker du at læse mere om generalforsamlingen og de vedtagne forslag, kan du læse mere her i dagsordenen for generalforsamlingen.

Noter:

Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.
Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative.

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospekterne [central investorinformation/væsentlig investorinformation], inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet og information om klagehåndtering er tilgængeligt på dansk og kan findes her.

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du tilmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet ved at kontakte os på 3333 7171 eller skrive til danskeinvest@danskeinvest.com. Du kan også altid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.