• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Kontakt os hele døgnet


  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 18.00
  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 23.00
  Fredag:     08.00 - 20.00
  Lørdag:     09.00 - 19.00
  Søndag:    09.00 - 23.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08
Del

Stærk performance for obligationer i emerging markets i 2016

Danske Invest-fond med emerging markets-obligationer i hård valuta giver mulighed for et forventet merafkast i forhold til mere sikre obligationer fra udviklede markeder som fx USA, Danmark og Tyskland.

”Primo september har vi opnået et afkast på 14,10 pct. hidtil i 2016, hvilket er lidt foran vores benchmark, og det er vel at mærke efter omkostninger. Det er absolut tilfredsstillende,” siger Bent Lystbæk, der er chefporteføljerådgiver for fonden Danske Invest Nye Markeder Obligationer KL. Historiske afkast er dog ingen garanti for fremtidige afkast, der også kan blive negative.

Fonden har fokus på obligationer fra emerging markets udstedt i hård valuta som euro og dollar.
De senere års faldende renter på de mest sikre statsobligationer fra udviklede markeder som fx Tyskland og Danmark har forstærket investorernes appetit på andre aktiver, der kan give et højere forventet afkast. Her er emerging markets-obligationer en relevant mulighed, som i dag er en obligatorisk del af porteføljerne hos mange af de større professionelle investorer.

Bent Lystbæk og hans team af økonomer har været porteføljerådgivere for fonden i godt tre år. I den periode, fra 1. august 2013 til 1. september 2016, har fonden efter omkostninger leveret et afkast på 22,6 pct. mod 23,1 pct. for benchmark, hvor der ikke er fratrukket omkostninger.

Hovedparten af fondens investeringer er i statsobligationer fra emerging markets som fx Argentina, Mexico, Tyrkiet og Indonesien, men fonden indeholder også virksomhedsobligationer fra emerging markets.

Argentina er største overvægt
Som investor i emerging markets-obligationer er man reelt med til at finansiere gæld hos stater og virksomheder i emerging markets og får en løbende rentebetaling til gengæld. Fondens største overvægt i 2016 er argentinske statsobligationer, der p.t. fylder godt 7 pct. af porteføljen mod kun omtrent det halve i benchmark. Den nye argentinske regering med præsident Macri i spidsen har givet Bent Lystbæk tiltro til, at der er en positiv vending i gang i landet.

”Der er stærke tegn på, at man kan få vendt mange års mismanagement af landets økonomi og få skabt en holdbar vækst og et godt investeringsklima,” siger Bent Lystbæk.

Desuden er fonden blandt andet overvægtet i Brasilien og Makedonien og har en lille overvægt i venezuelanske obligationer med helt kort varighed.

Velvilje i Venezuela
I kriseramte Venezuela ser Bent Lystbæk en meget stor vilje til at betale investorerne.
”Venezuela befinder sig i stor økonomisk krise, men regeringen ved godt, at hvis de defaulter på statsobligationerne eller på obligationer udstedt af det statsejede olieselskab, vil det føre landet ud i helt uoverskuelige problemer,” siger Bent Lystbæk.

Eksempelvis vil default på disse obligationer kunne føre til, at ladninger af olie til eksport bliver beslaglagt, og at betalinger for olie bliver indefrosset i internationale banker. Det vil ikke være en løsning for landet, da det er dybt afhængigt af sine olieindtægter, og regeringen vil derfor gøre alt for at afværge en statsbankerot, så længe valutareserverne rækker til det, vurderer Bent Lystbæk, der derfor er tryg ved at have en overvægt af venezuelanske i obligationer med ganske kort løbetid.

Risikoen ved obligationerne
Prisen for det forventede merafkast på obligationer fra emerging markets er en række risici, der kan variere fra land til land – og fra obligaton til obligation. Den væsentligste risiko er kreditrisikoen – dvs. at udstederne af obligationerne ikke er i stand til at overholde deres betalingsforpligtelser i form af de løbende renter samt indfrielse af obligationerne ved udløb.

Nogle lande er fx meget sårbare over for udviklingen i de globale råvarepriser, mens andre lande er præget af stor politisk uforudsigelighed. Samtidig er obligationerne typisk mere sårbare og oplever større tab end obligationer fra udviklede markeder under perioder med uro på de finansielle markeder.

Det angivne benchmark er JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Hedged til EUR. Ovenstående er ikke investeringsrådgivning, tal altid med en rådgiver inden du evt. foretager en investering.
 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.