• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Kontakt os hele døgnet


  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 18.00
  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 23.00
  Fredag:     08.00 - 20.00
  Lørdag:     09.00 - 19.00
  Søndag:    09.00 - 23.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08
Del

Stærk global økonomi - vi har købt flere aktier

Danske Invests chefanalytiker Jan Holst Hansen tror på fortsat global fremgang og har vægtet op i europæiske aktier. I denne blog forklarer han hvorfor.

I januar afspejlede de økonomiske nøgletal endnu engang en global økonomi i vækst, og vi oplevede igen, at politik spillede en vigtig rolle i global økonomi – både når det gælder centralbankerne og politikerne. Naturligt nok løb den nye amerikanske præsident, Donald Trump, med en stor del af opmærksomheden.

I kølvandet på Trumps valgsejr herskede der stor optimisme på de finansielle markeder omkring en række varslede tiltag fra den nye præsident. I januar har vi dog oplevet en stigende tendens til bekymring i forhold til Trump, og investorernes optimisme er begyndt at aftage.

Samlet set er det dog vores vurdering, at den globale økonomi vil fortsætte med at vokse i robust tempo, og at fremgangen blandt andet vil blive båret af vækst i fremstillingssektoren. Det vurderer vi, at især de europæiske aktiemarkeder vil få glæde af, og derfor har vi øget vores andel af europæiske aktier i vores porteføljeløsninger, hvor vi sammensætter porteføljer på vegne af kunder.

Derimod er det vores opfattelse, at virksomhedsobligationerne i for høj grad har taget forskud på glæderne. Både i USA og Europa vurderer vi, at renten på virksomhedsobligationer nu er blevet så lav, at den ikke i tilstrækkelig grad tager højde for obligationernes konkursrisiko. Af den årsag har vi valgt at vægte ned i virksomhedsobligationer og er nu undervægtet i begge regioner.

Alt i alt betyder det, at vi nu har en væsentlig overvægt af aktier i vores porteføljer i forhold til vores forventede, langsigtede niveau.

USA: Vil Trump skuffe?
I USA fortsætter erhvervstilliden med at vise styrke. Hvor virksomhederne gennem 2015 og 2016 nedbragte deres lagre, er udviklingen vendt rundt, og det gør, at virksomhedernes lageropbygning igen bidrager positivt til væksten. Arbejdsmarkedet er fortsat stærkt. Arbejdsløshedsraten er forblevet på lave niveauer, og vi forventer, at lønningerne vil fortsætte med at stige. Derved vil der være pres på den amerikanske centralbank, Fed, for at normalisere pengepolitikken fra de nuværende lave renteniveauer.

Siden præsidentvalget har de finansielle markeder haft stor fokus på, hvad Donald Trump ville føre ud i livet – ikke mindst når det gælder skattepolitik og handelspolitik. Nu hvor Trump endelig er tiltrådt som præsident, har vi fået lidt mere klarhed. Blandt andet ser en omfattende skattepakke nu mindre realistisk ud. Under valgkampen sagde Trump, at han blandt andet ville finansiere skattelettelser gennem en hårdere beskatning på import og mindre beskatning på eksport. Udsigterne til dette er dog ikke gode, og det efterlader færre penge til at finansiere en omfattende skattepakke. Dermed har finansmarkederne efter vores vurdering potentielt sat næsen op efter større skattelettelser, end hvad Trump bliver i stand til at levere.

Når det gælder handelspolitik, har han allerede leveret på sine løfter. Blandt andet trak han USA fra forhandlingerne om frihandelsaftalen Trans Pacific Partnership (TTP) på sin første arbejdsdag i Det Hvide Hus. Han har også indikeret, at han vil føre en hårdere linje overfor Mexico præcis som varslet under valgkampen. I forbindelse med den strammere handelspolitik lægger vi vægt på, at det nok fortsat vil være de asiatiske lander, der kan blive ramt.

EUROPA: Lempelig ECB på trods af stigende inflation
I januar så vi i Europa yderligere tegn på, at inflationen er begyndt at stige. Især den tyske inflation er steget meget på det seneste, og det har skabt bekymring for, om Den Europæiske Centralbank (ECB) vil begynde at stramme pengepolitikken. Vi har før set centralbanken hæve renten på tidspunkter, hvor stigningerne i inflationen var drevet af stigende oliepriser. Det så vi både i 2008 og 2011.

I denne omgang er vi dog overbevist om, at ECB vil se igennem olieprisstigningerne. Tidligere på måneden sagde centralbankchefen Mario Draghi nemlig på et pressemøde, at vi skal lægge mindre vægt på effekterne fra eksempelvis valuta og olie og i højere grad fokusere på den underliggende inflation, hvis vi skal forstå bankens pengepolitik. Derfor forventer vi, at ECB vil fastholde sin lempelige pengepolitik i et stykke tid endnu.

Januar bød også på en række andre positive nøgletal, som afspejler, at økonomien stadig vokser pænt. Ligesom i USA er det også i Europa særligt styrken i fremstillingssektoren, der er den bærende drivkraft.

KINA: Boligpriserne og væksten stabiliserer sig
Også Kina nyder godt af en styrket fremstillingssektor på linje med USA og Europa. Den kinesiske regering har nu fået bugt med prisinflationen, som i løbet af 2016 førte til overophedede boligmarkeder i de større byer og øgede den finansielle risiko generelt. Regeringen greb blandt andet ind ved at gøre det sværere at låne og spekulere i boligmarkedet. Tiltagene har nu ført til faldende husprisinflation, og i januar viste inflationstal for december, at husprisstigningerne er tæt på nul. Det skal ses i lyset af prisstigninger på 20-30 pct. først på efteråret i 2016.

I januar kunne vi også se, at investeringer i ejendomsmarkedet holdt fornuftige niveauer, men det er vores vurdering, at indgrebet i boligmarkedet også vil ramme byggerisektoren og føre til aftagende byggeaktivitet i 2017. Alligevel forventer vi en flad udvikling i Kinas overordnede økonomiske vækst, som i dag ligger på omkring 7 pct., fordi den negative effekt fra afkølingen i boligmarkedet vil blive opvejet af den positive effekt fra den stærke fremstillingssektor.
 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.