• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Del

Smugkig ind i den forestående generalforsamling

Udviklingen på de finansielle markeder, årets resultater og fokusområder i investeringsforeningerne er emner, vi går i dybden med på årets generalforsamling - få et smugkig.

Året, der gik: Store udsving
2018 blev et mere turbulent år, end vi havde forventet ved årets begyndelse.
 
Selv om den globale økonomiske vækst lå på et pænt niveau i 2018, og virksomhederne generelt oplevede en høj vækst i deres indtjening, fik en række andre faktorer lov til at stjæle dagsordenen og sprede nervøsitet blandt investorer. Det gælder ikke mindst handelskrigen mellem USA og Kina og bekymringer om, hvor meget og hvor hurtigt den amerikanske centralbank ville hæve renterne.
 
Nervøsiteten udløste betydelige udsving og kursfald på aktiemarkederne, hvor aktier fra Europa og de nye markeder var blandt de hårdest ramte med tab på godt 10 pct. i 2018. Amerikanske aktier slap bedre gennem året med et afkast tæt på nul – blandt andet takket være medvind fra en stigende dollarkurs.
 
Ser vi på obligationerne, var der stor spændvidde i afkastet. Vi oplevede positive afkast fra danske obligationer, mens mere risikobetonede obligationer som virksomhedsobligationer og obligationer fra de nye markeder oplevede kursfald.
 
Årets resultater
Den negative udvikling på de finansielle markeder i 2018 satte naturligvis også sit præg på årets resultater i investeringsforeningerne Danske Invest og Danske Invest Select. Mange afdelinger, også betegnet fonde, gav et negativt afkast i årets løb, og til sammen gav de to foreninger et negativt resultat på 9,3 mia. kroner i 2018. Et stort absolut tal, men i procent lidt under 4 pct.
 
Foreningerne udbetalte udbytter til investorerne for 4,6 mia. kroner for 2018. De blev i begyndelsen af februar i år overført til investorernes konti, efter vi havde beregnet de endelige, lovpligtige minimumsudbytter.
 
Ved indgangen til 2019 havde de to foreninger til sammen 260 mia. kroner under forvaltning.
 
Fokus: Vi skærper vores udbud af produkter
I Danske Invest tilpasser vi løbende vores udvalg af afdelinger, så de stemmer overens med vores investorers ønsker og behov. Her har vi især fokus på at undgå afdelinger, som der er begrænset efterspørgsel efter, hvor investeringsområder lapper ind over hinanden, eller hvor investeringsområderne er for smalle.
 
Det betyder helt konkret, at vi ved årets generalforsamling skal tage stilling til forslag om 11 fusioner af afdelinger og 6 afviklinger.

Vores forventninger til resten af 2019
2019 er indledt med økonomiske svaghedstegn i Europa og Kina, hvor væksten er gået ned i gear. Vi forventer dog, at både Europa og Kina vil genfinde dele af det tabte momentum.

Vender vi blikket mod vest, forventer vi, at effekterne af Donald Trumps store skattelettelser vil fortsætte med at ebbe ud i USA. Samlet set forventer vi, at den amerikanske vækst i 2019 kommer til at ligge lidt under det niveau, vi forventer i USA på længere sigt.
 
Globalt set forventer vi en fortsat fornuftig økonomisk vækst med solid indtjening i virksomhederne, og vi ser aktuelt et større afkastpotentiale fra aktier end fra obligationer.

Vi forventer kun meget moderate stigninger i markedsrenterne i Europa og USA, og med de fortsat lave renter – ikke mindst i Europa – forventer vi, at stats- og realkreditobligationer vil give et begrænset afkast i 2019. Hvad angår virksomhedsobligationer og obligationer fra de nye markeder kan der efter vores vurdering være udsigt til et lidt højere afkast, efter disse kategorier af obligationer oplevede betydelig modvind i 2018.

Når det gælder aktiemarkederne, er vores forventning, at de fortsat vil blive understøttet af de faktorer, der har drevet kursudviklingen hidtil i år. Konkret drejer det sig blandt andet om:

• at vi forventer en fortsat fornuftig økonomisk vækst.
• at vi forventer, at USA og Kina indgår en aftale, der lægger låg på handelskrigen.
• at vi ser begrænset sandsynlighed for et hårdt brexit uden aftaler om fremtidige vilkår for samhandel mellem Storbritannien og EU.
• at vi fortsat forventer en lempelig pengepolitik, der vil understøtte økonomien.
• og at regeringen i Kina har taget initiativer til at stimulere økonomien, ligesom vi i Europa forventer mere understøttende finanspolitik.

Der er dog fortsat en række væsentlige usikkerhedsfaktorer, og vi ser derfor fortsat risiko for væsentlige markedsudsving undervejs.

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.