• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Del

Sådan styres dine investeringer i Danske Invests fonde igennem coronakrisen

Danske Invests investeringsspecialist Kim Thelle Pilgaard forklarer her, hvilke initiativer investeringsforeningen har taget i brug for, at dine investeringer kommer igennem krisen så sikkert som muligt.

De seneste fire uger har budt på historisk kraftige udsving på finansmarkederne overalt i verden. Siden coronavirussen for alvor spredte sig i Europa i sidste halvdel af februar, har særligt aktiemarkederne været hårdt ramt med markante tocifrede fald til følge, hvilket også har ramt fondene i Danske Invest. Forude ligger der stadig stor usikkerhed om, hvor denne krise ender. Det er med andre ord en tid, som rejser mange spørgsmål og skaber meget usikkerhed.

I Danske Invest følger vi udviklingen nøje, ligesom en række nødvendige tiltag er sat i værk for at sikre, at driften af foreningen og forvaltningen af fondene kører stabilt.

Suspension når der ikke kan beregnes indre værdi
Igennem de sidste par uger har Danske Invest, i lighed med en stor del af Danmarks andre investeringsforeninger, været nødsaget til at suspendere handlen i fondene i perioder, når det ikke har været muligt at stille priser. Det har været nødvendigt, da det er helt afgørende, at prisen på dine investeringer - også kaldet indre værdi - er beregnet korrekt.

Suspension er et værktøj, der bliver taget i brug for at beskytte dig som investor fra at handle til kurser, der ikke er retvisende. En suspension af handel i en fond betyder i praksis, at ingen kan hverken købe eller sælge fonden. Hvor længe en suspension varer varierer fra korte til længere perioder, dog sjældent over flere dage – men dette kan i ekstraordinære tilfælde forekomme.

”Vi har en vigtig opgave i hele tiden at kunne stille de rette priser i alle vores fonde. Men der kan opstå særlige begivenheder, hvor vi er nødsaget til at lukke ned for handlen og lave en såkaldt suspension. Det kan være i tilfælde, hvor hele markeder lukker, eller der bliver indført handelsstop. Eller som nu, hvor likviditeten i de underliggende papirer er dårlig, og hvor kurserne svinger så voldsomt, at der ganske enkelt ikke kan beregnes retvisende priser. Jeg kan godt forstå, at det er frustrerende ikke at kunne handle sine investeringer. Men i perioder som denne kan vi være nødsaget til det. Det er vigtigt for mig at understrege, at formålet med en suspension er at beskytte eksisterende såvel som potentielle investorer”, siger Kim Thelle Pilgaard.

Forhøjede emissionstillæg og indløsningsfradrag
De seneste ugers uroligheder har også påvirket priserne i en række af fondene med virksomhedsobligationer og obligationer fra højrentelande.  Grundet de store udsving på finansmarkederne har Danske Invest været nødsaget til at lave en midlertidig justering af indløsningsfradrag og emissionstillæg i en række fonde.

Årsagen er, at spændet (forskellen) mellem købs- og salgspriserne på de underliggende værdipapirer har udvidet sig markant og medført forhøjede transaktionsomkostninger i fondene. Sigtet med prisstigningen i emissionstillæg og indløsningsfradrag er, at kun de investorer, der køber og sælger andele i fondene, påvirkes af disse omkostninger. De opdaterede satser kan ses på hjemmesiden under den enkelte fond

Vi overvåger markedet og tilpasser os udviklingen
Coronakrisen har skabt usikkerhed om stort set alle typer af investeringer i finansmarkederne og således også Danske Invests fonde. Det gælder både de aktivt forvaltede fonde og de passivt forvaltede. Vores porteføljerådgivere i fondene arbejder intensivt og gør brug af alle de redskaber, der er til rådighed for at styre fondene så godt som muligt igennem krisen.

”I løbet af de seneste uger har vi indført en lang række foranstaltninger, der skal sikre, driften af foreningen og at alle vores fonde håndteres optimalt igennem krisen. Det er afgørende, at vi hele tiden kan reagere hurtigt i forhold udviklingen”, siger Kim Thelle Pilgaard.

Er du i tvivl om sammensætningen af dine investeringer eller har spørgsmål, anbefaler vi, at du tager kontakt til din bankrådgiver. Ønsker du vurderinger af markedet og indblik i udviklingen i coronakrisen, kan du med fordel følge analyserne fra investeringsstrategerne hos vores hoveddistributør, Danske Bank, på bankens hjemmeside.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast og prognoser om fremtidig udvikling ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negativt. Rådfør dig altid med professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.
 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage eller afmelde.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.