• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Del

Sådan kan dine investeringer påvirke udviklingslandene i en mere ansvarlig retning

FORSTÅ ESG: Miljø, sociale forhold og god ledelse er nok ikke det første, der dukker op, når du tænker på investeringer i Elfenbenskysten og Mongoliet. Men ESG er en vigtig del, når vi investerer i obligationer fra udviklingslandene.

Historien kort fortalt

 • Artikelserie om ESG - denne gang om G'et
 • ESG er vigtigt, når et lands kreditrisiko skal vurderes
 • Data fra udviklingslande er ofte forældet
 • Emerging Markets Debt-teamet skal være opdateret på eksempelvis politiske begivenheder i deres investeringsunivers
 

Hvad er ESG?

På dansk oversætter vi ESG, Environmental, Social & Governance, til miljømæssige og sociale forhold samt god selskabsledelse. ESG-faktorer anvendes sammen med finansielle faktorer til at vurdere en virksomhed ud fra et holistisk perspektiv. Det vil sige, at ESG-faktorer indgår i en vurdering af risici, som kan have betydning for finansielle resultater og drift. ESG-faktorer vil også indgå i en vurdering af, hvordan en investering i et selskab understøtter samfundet som helhed eller om det kan have en negativ effekt.


Det er svært at undgå begrebet ESG, hvis du vil investere ansvarligt. Vi har tidligere beskrevet, hvordan det danske aktieteam arbejder med E’et og hvordan S’et er begyndt at fylde mere i de europæiske aktieteams investeringsproces. Nu er vi nået til G – denne gang bliver investeringsuniverset ekstra eksotisk og vi skifter også aktivklasse: obligationsinvesteringer i udviklingslande.   
 
Emerging markets debt er den engelske betegnelse, som også ofte bliver brugt i Danmark, for obligationsinvesteringer i udviklingslande. Teamet bag Danske Invest Emerging Markets Debt investerer i statsobligationer i lande som Mexico, Elfenbenskysten, Mongoliet og Jamaica.  
 
Men giver det overhovedet mening at tale om ESG i lande, som ofte kæmper med mere fundamentale problemer? Porteføljeforvalter Bent Lystbæk er ret klar i spyttet. 
 
”ESG er ekstremt vigtigt, når vi vurderer et lands kreditrisiko. Især G’et i sin bredeste betydning, hvor det ud over selskabernes ledelser også omfatter regeringerne og embedsværket i de enkelte lande,” siger porteføljeforvalter Bent Lystbæk og tilføjer, at de definerer G’et som ’god regeringsførelse’, når de ser på udviklingslandes statsobligationer. 
 

Hvad er kreditrisiko?

Kreditrisiko er risikoen for, at en obligationsudsteder ikke kan betale sin gæld eller får nedjusteret sin kreditværdighed. Den risiko varierer fra obligation til obligation. Vestlige obligationer opfattes typisk som mere sikre end eksempelvis obligationer fra udviklingslandene. 

”God regeringsførelse er et afgørende udgangspunkt for økonomisk vækst, da den hænger sammen med for eksempel landets politiske rammer, økonomisk politik, privat ejendomsret og et kompetent retssystem,” tilføjer porteføljeforvalter Jacob Ellinge Nielsen.
 
Bent Lystbæk og Jacob Ellinge Nielsen udgør sammen med analytikerne Thomas Haugaard og Sorin Pirau forvaltningsteamet bag Danske Invest Emerging Markets Debt.
 
Emerging Markets Debt-teamet: Thomas Haugaard, Sorin Pirau, Bent Lystbæk og Jacob Ellinge Nielsen.
 

Netværk overalt i verden 

Da adgang til data og analyser på kreditrisiko i udviklingslande er begrænset og i mange tilfælde forældet, er det vigtigt for Emerging Markets Debt-teamet at være på forkant eller i det mindste være opdateret på, hvad der sker i investeringsuniverset og i de enkelte landes regeringer. Det vil sige de forhold, der typisk knytter sig til G’et, landenes regeringsførelse. Teamet skal for eksempel være helt opdateret på ​​alle større politiske begivenheder i deres investeringsunivers – de ved altid, om der er valg i et af deres lande. Et politisk systemskifte i udviklingslande kan eksempelvis have stor betydning for landets kreditrisiko.
 
“Før corona-pandemien rejste Sorin og jeg til omkring 20-25 lande om året og mødte politiske beslutningstagere, tænketanke, statsejede virksomheder, repræsentanter fra den private sektor eller nogle af de største finansielle institutioner i landet for at få en idé om deres politiske udfordringer og muligheder,” siger analytiker Thomas Haugaard og understreger, at denne kontakt er yderst vigtig for teamet.  
 
På grund af den begrænsede rejseaktivitet, har teamet kørt med en plan B de sidste to år og det har især været muligt, fordi de har gjort et godt stykke forarbejde i form af et stærkt internationalt netværk.  
 
LÆS OGSÅ: Sådan er du med til at lægge pres på danske virksomheders miljøforhold 
 
LÆS OGSÅ: Sådan kan dine investeringer påvirke selskaberne i en social retning


Aflæsning af kropssprog 

Det er primært analytikerne Thomas Haugaard og Sorin Pirau, som rejser ud i verden og de glæder sig til at komme ud og få øjenkontakt med deres netværk igen. Det betyder meget for dem at vurdere kropssprog og læse mellem linjerne, når de stiller spørgsmål. Det gælder i særdeleshed, når G’et skal analyseres.   
 
”Det er langt nemmere at få en fornemmelse af situationen, når du møder folk i virkeligheden. Møderne bliver mere dynamiske og dialog-baserede og deltagerne mere engagerede. Et Teams-møde kan godt virke lidt som oplæsning af et manuskript og der kommer færre spørgsmål,” siger Sorin Pirau.  
 
Thomas Haugaard supplerer og påpeger, at i ekstreme tilfælde kan de fysiske møder også være afgørende for at få information.
 
”Der er visse lande, hvor det rent kulturelt er lettere at få folk til at tale i enerum, fordi der er mindre risiko for aflytning. I Venezuela er det nærmest umuligt at få noget ud af folk medmindre du er der. I Tyrkiet har de en stærk præsident, som også skaber frygt for aflytning,” forklarer han.
 
På grund af fortsatte corona-restriktioner i mange lande, forventer teamet først for alvor at komme ud at rejse senere på året.


Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. 
Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. 

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. 

Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk og kan findes her (under ”dokumenter”). 

Mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber kan findes her.

Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika som beskrevet i prospektet.
 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage eller afmelde.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.