• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Kontakt os hele døgnet


  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 18.00
  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 23.00
  Fredag:     08.00 - 20.00
  Lørdag:     09.00 - 19.00
  Søndag:    09.00 - 23.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08
Del

Sådan investerer Danske Invest ansvarligt

Danske Invest investerer i virksomheder, der overholder internationale principper for samfundsansvar, hvilket investorerne efterspørger. I disse år er det især klimavenlige investeringer, som investorer er optaget af.

Danske Invest har en politik for ansvarlige investeringer, så du som investor undgår eksponering mod virksomheder, der ikke følger de etiske spilleregler, Danske Invest navigerer efter.

”Danske Invests aktivt forvaltede fonde og passive indeksfonde investerer i flere tusinde selskaber døgnet rundt, året rundt. Selskaberne screenes løbende for kontroversielle forhold, så vi kan sikre os, at de lever op til vores kriterier,” siger Thomas H. Kjærgaard, der er chef for ansvarlige investeringer for Danske Invest.

Danske Invest accepterer ikke virksomheder, der bryder med internationale principper for samfundsansvar baseret på FN’s Global Compact, OECD’s Retningslinjer for multinationale virksomheder og FN’s Vejledende principper for erhvervslivet og menneskerettigheder.

Det klokkeklare eksempel
”Det helt klassiske eksempel er producenter af klyngebomber og landminer, hvor vi har en nultolerance politik. Et andet eksempel er mineindustrien, hvor nogle selskaber udvinder råstoffer i politisk og socialt skrøbelige områder, der inkluderer problematikker omkring menneskerettigheder. Her er dialog at foretrække frem for eksklusion, da problemerne her typisk kan løses,” udtaler Thomas H. Kjærgaard.

Danske Invest samarbejder blandt andet med ISS-Ethix, der er en uafhængig rådgiver inden for ansvarlige investeringer og udarbejder rapporter på de virksomheder, Danske Invest investerer i. Her bliver eventuelle problematikker belyst, og herefter skal Thomas H. Kjærgaard og hans team  vurdere, om Danske Invest skal indgå i en dialog med en given virksomhed for at løse problemet. Alternativet er at ekskludere selskabet fra Danske Invests investeringsunivers.

”De fleste selskaber reagerer på henvendelser, og det giver os mulighed for at drøfte relevante problemstillinger,” siger Thomas Kjærgaard.

Klimaets velbefindende optager investorerne
I 2015 er tørke i Californien, rekordhøj forurening i kinesiske storbyer og flere tilfælde af ekstreme vejrforhold i Norden blot nogle af konsekvenserne af klimaforandringer. Det optager Danske Invests investorer. De efterspørger i stigende grad klimavenlige investeringer.

”Der er en nogenlunde konstant efterspørgsel efter ansvarlige investeringer, men inden for de seneste to år er investorerne specifikt begyndt at nævne fossile brændsler. Men klimaforandringer er et verdensomspændende fænomen, og det er ikke noget, vi selv kan løse lokalt. Det skal løses globalt,” siger Thomas H. Kjærgaard.
 
Derfor er Danske Invest medlem af den globale investorgruppe Institutionel Investor Group on Climate Change, IIGCC, der tæller 120 medlemmer – herunder nogle af Europas største pensionskasser og kapitalforvaltere, som har mere end 13.000 milliarder euro under forvaltning.

IIGCC har gennem hele COP21 i Paris advokeret for, at verdens ledere skulle nå til enighed om en bindende, global klimaaftale, der kan reducere udledningen af drivhusgasser på verdensplan.

Danske Invest vil også i fremtiden arbejde på at leve op til de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer. Formålet er at sikre, at virksomhederne lever op til kriterier inden for områder som miljø, sociale forhold og god selskabsledelse.

”Ligesom tilfældet er nu, vil vi også fremadrettet  arbejde på, at vi lever op til de forventninger, vores kunder har til ansvarlige investeringer – uanset om kunden er en pensionskasse, en kommune, et selskab eller en privatperson,” siger Thomas H. Kjærgaard.

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.