• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

DelClose

Rentestigningerne skaber nye perspektiver på det danske obligationsmarked

De historisk store rentestigninger har vendt op og ned på obligationsmarkederne og skabt nye attraktive muligheder for investorerne. Rune Brinch, der er Danske Invests chefforvalter for danske obligationer, peger her på mulighederne og risiciene.

Hvad er det, der sker på obligationsmarkederne i øjeblikket?
Vi er vidne til en udvikling, som ikke er set lignende i de år, hvor vi har pålidelige data. Normalt bliver danske obligationer betragtet som en rimelig stabil type investering i forhold til udsving i værdien. Obligationer har historisk fungeret som en god modvægt til aktierne. Det er dog en tommelfingerregel, som i den grad har været udfordret i det seneste år.

Forklaringen skal først og fremmest findes i de historisk høje rentestigninger, som vi skal tilbage til 1980erne for at finde noget lignende. Og når renterne stiger, falder kurserne og dermed værdien på obligationerne som bekendt. Det har påført investorerne i obligationsmarkederne nogle tab, der er helt usædvanlige.  

Baggrunden for rentestigningerne knytter sig først og fremmest til centralbankernes kamp med at få inflationen under kontrol. Efter en årrække med lav inflation, hvor centralbankerne har stimuleret økonomien med bl.a. negative renter, har en giftig cocktail af energikrise, forsyningsudfordringer og eftervirkningerne af de økonomiske hjælpepakker fra tiden med Covid-19 fået inflationen at stige med en hidtil uset hastighed. 

LÆS OGSÅ: Private investorer kaster sig over obligationer

Hvorfor er obligationer igen blevet en attraktiv type investeringer?
Det knytter sig igen tæt til inflationen og renteudviklingen. Først og fremmest er vi helt ude af det negative renteklima, hvilket stiller obligationsmarkederne i en helt ny situation. Først og fremmest får man nu en højere og positiv rente på stort set alle obligationer i Danmark - både dem med kort og lang løbetid. Det har naturligvis betydning for afkastforventningerne, da den ene del af afkastet i en obligationsfond kommer fra de løbende renter. 

Den anden del af afkastet kommer fra kursudviklingen. For nye investorer i obligationer, betyder det, at man nu kan handle til langt lavere kurser end vi har set i mange år. Det vil særligt være en fordel, hvis renterne igen falder, hvilket vil få kurserne til at stige. Det gælder naturligvis også for dem, der hele tiden har været investeret i obligationer, men de har så også taget tabet, der har banet vejen for der, hvor vi er nu.

Hvordan ser I mulighederne fremadrettet for investorerne?
Uanset, hvordan du vender og drejer det, står obligationsmarkederne i Danmark et stærkere sted nu, end de gjorde for bare et år siden i forhold til afkastforventningerne. 

Det skyldes kombinationen af de højere renter og lavere kurser. Samtidigt er risikopræmierne og kursfølsomheden også faldet. Det bliver lidt teknisk, men basalt set betyder det, at obligationerne i det danske marked er mindre påvirkelige for kommende udsving i renten. Lidt forenklet vil det betyde, at stiger renten lige så meget, som den allerede har gjort i år, vil det ikke påvirke værdien i fondene i samme grad. Der er kommet mere stabilitet.

På et mere overordnet plan, ser vi også gode muligheder i de danske konverterbare obligationer. De er foran på tab i forhold til mange andre markeder, vi sammenligner os med, hvilket betyder, at der er mulighed for at købe sig ind på nogle attraktive kurser. 

LÆS OGSÅ: KOM BAG OM DINE OBLIGATIONER

Og hvor ser du risikoen?
Mulighederne for afkast i den kommende tid afhænger i høj grad af, hvornår verdens centralbanker får styr på inflationen og bragt den ned i nærheden af målet på 2 procent. Det er for tidligt endnu at spå om, hvor højt renten skal op, før end inflationen falder. 

Samtidigt kæmper vi stadig med en forsyningskrise, der besværliggør producenternes evner til at følge med i forbrugernes efterspørgsel. Og sidst men ikke mindst er der stadig krigen i Ukraine, som skaber uro og har sendt energipriserne op. Så selvom vi bestemt står et bedre sted og har mere positive afkastforventninger til fremtiden, kan det stadig nå at bliver værre, før det bliver godt igen.

 

Disse risici bør du kende ved obligationer


RENTERISIKOEN: Hvis markedsrenterne stiger, falder kurserne på dine obligationer – og omvendt. Jo længere løbetid obligationer har, jo højere er renterisikoen som tommelfingerregel. Begrebet varighed bruges som fagudtryk for renterisikoen ved en obligation eller en portefølje af obligationer. Jo højere varighed, jo større renterisiko.  

KREDITRISIKOEN: Det er risikoen for, at udsteder af obligationerne ikke er i stand til at betale investorerne de løbende renter samt indfri obligationerne ved udløb. Fx hvis en stat går bankerot eller en virksomhed går konkurs. Kreditrisikoen ved danske stats- og realkreditobligationer betragtes som meget lille, mens den generelt er væsentligt højere ved obligationer udstedt af emerging markets-lande samt virksomheder – ikke mindst virksomheder med lav kreditkvalitet.

VALUTARISIKOEN: Udsving i valutakurserne kan påvirke danske investorers afkast fra udenlandske obligationer. I mange obligationsfonde bliver valutarisikoen dog afdækket, da valutakursudsving ellers kan få uforholdsmæssigt stor effekt på de samlede afkast. 

KONVERTERINGSRISKOEN: Nogle obligationer kan af låntager indfries til kurs 100 før udløb. Det gælder fx for mange danske realkreditobligationer. Risikoen for konvertering er et relevant scenarie, når renterne falder, og obligationskurserne stiger og kommer op over kurs 100. Bliver obligationerne indfriet, skal du som investor ud at geninvestere dine penge til en lavere rente. Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. 

Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. 

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. 

Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, central investorinformation og information om klagehåndtering er tilgængeligt på dansk og kan findes her (under ”dokumenter”). 


Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af Danske Invest Management A/S’ fonde. 

Mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber kan findes her

Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika som beskrevet i prospektet. 

 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage eller afmelde.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.