• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

DelClose

Rentehedgefond kåret som Europas bedste

Rentehedgefonden Danske Invest PCC Ltd Hedge Fixed Income Relative Value Fund har vundet en Eurohedge Award som den allerbedste på sit felt.

Eurohedge Award kan populært sagt sammenlignes med europamesterskabet inden for hedgefonde. Rentehedgefonden Danske Invest PCC Ltd Hedge Fixed Income Relative Value Fund* har taget guldtrofæet med hjem. Det er femte gang, at Danske Invests rentehedgefonde vinder denne type pris. Danske Invest PCC Limited Hedge Fixed Income Strategies Fund har vundet I 2014, 2016 og 2019 mens Danske Invest SICAV – SIF Fixed Income Global Value vandt i 2020.
 
Fixed Income Relative Value har fokus på obligationer og renteprodukter som swaps og futures, og rentehedgefondens mål er et årligt afkast på 4-6 procent over den risikofri rente (der er dog ingen garanti for, at dette mål nås, og afkastet kan også blive negativt). I 2023 var afkastet 25,02 procent*. Fonden fylder ti år i år, og det akkumulerede afkast siden starten i maj 2014 er 75 procent*.
90 procent af afkastet kommer fra de skandinaviske og europæiske markeder.  Hvor gårsdagens pris fokuserede på performance i 2023, har Danske Invests rentehedgefonde også tidligere vundet en række af de mest prestigefyldte priser i hedgefondbranchen for performance på fem og tiårs sigt. 
 
”Det er en team effort”  
Det er den erfarne chefporteføljeforvalter Michael Petry, der står i spidsen for den prisvindende rentehedgefond. Han peger straks på sit hold af forvaltere, da han bliver spurgt, hvorfor lige præcis deres fond vandt prisen i går.   
 
”2023 var et af de bedste år for vores rentehedgefonde, siden vi lancerede vores første fond tilbage i 2005. Og det skyldes alene en stor indsats fra hele holdet bag,” siger Michael Petry, Head of Fixed Income Hedge Funds hos Danske Bank Asset Management, som forvalter Danske Invests fonde.  
 
Michael Petry har været med siden 2005 og stået i spidsen for Fixed Income Strategies siden 2006. Han har med andre ord været med hele vejen. Resten af holdet er næsten lige så erfarne. Tom Rosenkrans kom til rentehedgeteamet i 2007, Carsten Cilieborg i 2010 og Thomas Ryaa i 2015. De to førstnævnte var i London for at tage imod prisen, hvor rentehedgefonden var oppe imod fem andre nominerede i kategorien Fixed Income, der var udvalgt blandt mere end 100 europæiske rentehedgefonde.

Carsten Cilieborg, tv. og Tom Rosenkrans th. var i London for at modtage prisen som bedste europæiske Fixed Income Hedgefund.   
 
Holdet har en konsekvent investeringspolitik og følger en filosofi, som har bevist, at den virker. Eurohedge Awards kigger selvfølgelig på performance i 2023, når den skal udvælge sin vinder, men lige så vigtigt er en høj såkaldt sharp ratio, hvilket betyder udsving i forhold til samlet afkast. Fonden kan altså ikke tage store risici og vinde for et højt afkast; det er nødt til at være balanceret.  
 
Porteføljeforvalterne sigter efter at levere et afkast, der kun i meget begrænset omfang svinger i takt med udviklingen på aktie- og obligationsmarkedet, og det kan øge risikospredningen i en portefølje og bidrage til et mere stabilt afkast. Det er forbundet med risiko at investere i hedgefonde, og man kan i værste fald tabe hele sin investerede kapital. Fonden benytter gearing, ligesom der kan være rente-, valuta- og kreditrisiko forbundet med at investere i den. Derfor anbefaler vi, at du altid taler med din rådgiver, før du investerer i hedgefonde.  
 
En overset aktivklasse for den langsigtede investor  
Danske Invests hedgefonde er kun for den langsigtede investor, som kan opfylde en række særlige krav for at få adgang til fonden, som blandt andet inkluderer at være bekendt med risici. Danske Invest PCC Ltd Hedge Fixed Income Relative Value kræver en minimumsinvestering på DKK 10.000. Du kan kun investere i Danske Invests hedgefonde gennem en rådgiver i Danske Bank.
 
For de investorer, der lever op til ovenstående krav, er hedgefonde en lidt overset aktivklasse i porteføljen. Og det selv om fondene kan have interessante egenskaber, der kan bidrage til at øge det risikojusterede afkast i en portefølje af investeringer.  I bedste fald kan hedgefonde levere et positivt afkast uafhængigt af den overordnede udvikling på de finansielle markeder.  

Forstå hedgefonde

En hedgefond er kort fortalt en særlig form for investeringsfond, der kan bruge komplicerede finansielle instrumenter. Hedgefonde kan for eksempel investere for lånte penge - kaldet gearing - ligesom de kan investere i komplekse derivater.  
 
Hedgefonde har finansiel frihed til at investere på forskellige markeder på én gang og kan bruge forskellige investeringsstrategier alt efter behov. En rentehedgefond som Fixed Income Relative Value Fund fokuserer på obligationer.   
 
Derivater er en fælles betegnelse for finansielle produkter som optioner, futures, swapper mm.  
 
Hedging bruger vi til at mindske/fjerne risiko. Man kan for eksempel hedge en valutarisiko væk, så man kun har renterisikoen, hvis det er det, man ønsker.   

Gearing betyder, at fonden  investerer for lånte penge.   
 
Rentespænd: Fonden investerer i en forventning om en vis udvikling i forskellige renteforskelle.     
 
Landespænd dækker over en investering i en forventning om udviklingen i et lands kreditrisiko i forhold til et andet lands kreditrisiko.  

Hedgefonden Danske Invest PCC Ltd Hedge Fixed Income Relative Value Fund kombinerer lange og korte positioner. Hvor en lang position er en klassisk investering i, at kursen på et værdipapir vil stige -- også kaldet “at gå lang” -- er en kort position modsat en investering i, at kursen på et værdipapir vil falde – også kaldet “at gå kort” eller “shorte”. Basalt set handler strategien i Fixed Income Relative Value om at gå lang i værdipapirer, der ser undervurderede ud, og gå kort i værdipapirer, der ser overvurderede ud. Hedge Fixed Income Relative Fund investerer i interessante skævheder i de europæiske rente- og obligationsmarkeder.
 
Et eksempel på en strategi  
Muligheden for at gå kort gør det for eksempel muligt at investere i, at rentespændet mellem to obligationer vil blive indsnævret.   
 
”Så kan vi gå langt i den obligation, vi vurderer skal stige i kurs, og gå kort i den obligation, vi mener skal falde i kurs. Og hvis rentespændet – altså forskellen på de to obligationers effektive rente – bliver indsnævret, kan vi på den måde opnå en gevinst. Men modsat vil vi få et tab, hvis rentespændet udvides,” fortæller chefporteføljeforvalteren Michael Petry.  
  
*Fonde nævnt i artiklen:  
  
Data for Danske Invest PCC Limited Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-Class: De årlige afkast er 21,8% (jan 2023-jan 2024), 1,4% (feb 2022-feb 2023), -7,1% (feb 2021-feb 2022), 13,7% (feb 2020-feb 2021), 2,8% (feb 2019-feb 2020), 3,4% (feb 2018-feb 2019), 7,0% (feb 2017-feb 2018), 16,2% (feb 2016-feb 2017), -3,0% (feb 2015-feb 2016), 8,8% (feb 2014-feb 2015). Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Se mere her.
 
Danske Invest PCC Limited Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-Class
 
Danske Invest SICAV – SIF Fixed Income Global Value
  
DISCLAIMER: Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.   
Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative.  Bemærk, at detailinvestorer skal opfylde særlige krav for at kunne investere i denne fond.  
Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.   

Vi henviser dig til at læse prospektet og dokumentet med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning.  Et sammendrag af investorrettigheder er tilgængeligt på engelsk og kan sammen med mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber findes her Danske Invest PCC Limited Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-Class - Facts, Danske Invest SICAV - SIF Fixed Income Global Value Class C p - Facts og Danske Invest PCC Limited Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-Class - Facts. Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondenes miljømæssige og/eller sociale karakteristika som beskrevet i .  scheme particulars, supplement scheme particulars. eller artikel 23 dokumentet.Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af dets fonde.  

 
 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du tilmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet ved at kontakte os på 3333 7171 eller skrive til danskeinvest@danskeinvest.com. Du kan også altid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.