• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Kontakt os hele døgnet


  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 18.00
  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 23.00
  Fredag:     08.00 - 20.00
  Lørdag:     09.00 - 19.00
  Søndag:    09.00 - 23.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08
Del

Private investorer foretrækker i stigende grad fonde

Private investorer placerer i stadig højere grad deres formue i fonde fra investeringsforeninger, som i dag udgør 53,8 pct. af opsparingen i værdipapirer mod 33,5 pct. i 1999.

Danske private investorer overlader i stigende omfang deres investeringer til professionelt drevne investeringsforeninger. Ud af samlede investeringer på 820,6 mia. kroner ultimo 2015 var 53,8 pct. placeret i investeringsforeninger, mens de resterende penge var placeret i direkte investeringer primært i form af danske aktier. Det fremgår af nye tal fra Investerings Fonds Branchen, IFB.
 
”Set over den 16 år lange periode kan vi notere os væsentlig en ændring i danskernes investeringsmønster. Hvor private investorer tidligere kun havde placeret cirka en tredjedel af deres formue i værdipapirer i investeringsforeninger, er denne andel i dag steget til over halvdelen af formuen,” konstaterer investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen fra Danske Bank.
 
Han ser udviklingen som et tegn på, at danske investorer gerne vil betale lidt ekstra for at sikre sig en ordentlig spredning i porteføljen og i samme ombæring selv slippe for arbejdet med at udvælge de enkelte værdipapirer.
 
Går vi lidt bag om tallene, viser det sig, at de private investorer stort set har droppet direkte køb af obligationer og overladt indkøbet i til investeringsforeningerne. Mens private investorer i 1999 selv havde investeret 39,2 pct. af deres samlede formue i værdipapirer i danske obligationer, er denne andel i 2015 faldet til 4,4 pct.
 
Ifølge Lars Skovgaard Andersen kan forklaringen ligge i et væsentlig lavere renteniveau på obligationsmarkedet.
 
”Tilbage i 1999 kunne en privat investor få 5-6 pct. i afkast på obligationsmarkedet ved blot at købe en enkelt obligation. Det kan ikke lade sig gøre i dag med de lave renter, som samtidig giver en relativ høj kursrisiko. Her kan investeringsforeninger være et godt middel til at sprederisikoen”, pointerer han.
 
Mange har fonde med udenlandske aktier
Det samme princip gælder for udenlandske aktier, som danske investorer også helst køber gennem en fond. I 2015 havde 57 procent af de private investorer i investeringsforeninger købt fonde med udenlandske aktier.
 
”En nærliggende forklaring er, at udenlandske aktier ikke bliver omtalt så meget i medierne som de danske aktier.  Dermed føler de private investorer sig ikke så godt klædt på til valget af udenlandske aktier og vælger derfor en fond med udenlandske aktier”, lyder det fra Lars Skovgaard Andersen.
 
Forklaringen stemmer meget godt overens med udviklingen i danskerne direkte investeringer i danske aktier, som er steget markant. Mens danskernes beholdning af danske aktier købt uden om investeringsforeningerne i 1999 kun udgjorde 25,4 pct. af den samlede formue i værdipapirer, er andelen steget til 39,8 pct. i 2015.

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.