• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Del

Nye EU-regler skal gøre det nemmere at sammenligne investeringer med bæredygtige elementer

Er det vigtigt for dig, om dine investeringer understøtter en bæredygtig udvikling? Så kan du glæde dig over, at det nu bliver mere gennemskueligt at investere ansvarligt.

Er der ét ord, som i øjeblikket går igen på tværs af alle brancher i Europa, må det være ”bæredygtighed”. Forbrugernes stigende krav til miljøhensyn og social ansvarlighed er en af de hurtigst voksende trends i det 21. århundrede. Det gælder, uanset om der er tale om klimavenlige spisevaner, valg af grønnere biler eller produkter, der er fremstillet etisk korrekt. Det samme gør sig gældende i finansindustrien. Som investor kan du nemlig gøre en forskel, når dine penge investeres. Det gælder, uanset om du ønsker at fravælge problematiske investeringer i din opsparing, eller om du udelukkende er interesseret i, at dine midler arbejder helt konkret for at forbedre verden.

Udfordringen har hidtil været, at finanssektoren i EU generelt ikke har haft en fælles standard for, hvordan og hvornår et investeringsprodukt kan kaldes for grønt, bæredygtigt, ansvarligt og lignende. I stedet har det til en vis grad været op til de enkelte investeringsudbydere at kategorisere produktudbuddet i forhold til graden af bæredygtighed og begrebet ESG, der er en forkortelse fra engelsk og står for miljømæssige eller sociale forhold samt god ledelsespraksis.
 

Gennemskuelighed på tværs af Europa

For at gøre det nemmere at vælge imellem vores fonde på baggrund af miljømæssige eller sociale forhold samt god ledelsespraksis, indførte vi i Danske Invest vores egen kategorisering under navnet ”ESG-Inside” i starten af 2020. Det bliver nu ændret på grund af det nye EU-regelsæt, der inddeler investeringerne i forskellige kategorier, der går på tværs af alle EU-landene. Formålet er blandt andet at øge interessen for investeringsprodukter med ESG-elementer og skabe større gennemsigtighed, hvor udbydere af investeringsprodukter ikke kan markedsføre sig mere bæredygtigt, end de er.

De nye regler betyder bl.a., at finansbranchen i EU ikke længere kan sælge sine investeringsprodukter som bæredygtige, medmindre de lever op til visse krav i lovgivningen. Det gælder bl.a. for fonde og dermed også Danske Invest. Helt konkret bliver det nemmere for dig som investor at vide, hvornår et investeringsprodukt medvirker målrettet til den bæredygtige udvikling eller lever op til kriterierne for en ESG-investering.
 

Danske Invests fonde inddeles i kategorier

Som investor i Danske Invest, betyder det, at dine fonde bliver inddelt i forskellige kategorier.

En del af fondene i Danske Invest, vil ikke være dækket af nogen af disse betegnelser. Men det betyder dog ikke, at de kan investere som de vil i forhold til ansvarlighed. Fælles for alle fonde i Danske Invest er nemlig, at de er underlagt Danske Invests politik for ansvarlige investeringer. Det betyder bl.a., at alle vores fonde afstår fra at investere i virksomheder, der baserer omsætningen på tjæresand og termisk kul, i tobak og i kontroversielle våben efter fastlagte kriterier ligesom der bliver arbejdet med aktivt ejerskab.

Det næste niveau bliver i Danske Invest kaldt for ESG-fonde. Det er fonde, der udover at inkludere bæredygtighedsrisici i investeringsprocessen, også har fokus på at fremme miljømæssige og/eller sociale forhold samt god ledelsespraksis (ESG). Det gør produkterne eksempelvis ved at investere i selskaber, der har fokus på klimaaspekter, medarbejderforhold, diversitet eller antikorruption.

De fonde med den største grad af bæredygtighed implementeret, vil blive kaldt ”bæredygtige fonde” i Danske Invest. Det er fonde, der udover at inkludere bæredygtighedsrisici i investeringsprocessen, også består af konkrete bæredygtige investeringer, der arbejder målrettet med udfordringer i forhold til den bæredygtige omstilling.
 

Ambitioner om at være førende i Norden

For nuværende er der ikke produkter i Danske Invest, som er kategoriseret som en fond, der efterfølger et bæredygtigt formål med de deraf afledte skærpede krav til investeringsprocessen og rapporteringen under EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i den finansielle sektor. Vi har en klar ambition om, at fondene Danske Invest SICAV Global Sustainable Future og Danske Invest SICAV Euro Sustainable High-Yield Obligationer i løbet af 2021 bliver kategoriseret som bæredygtige fonde i overensstemmelse med forordningen. I den kommende periode arbejdes der målrettet på at analysere og vurdere disse krav, så det kan sikres og dokumenteres, at de to fonde til fulde lever op til kriterierne for den mest strikse kategori i henhold til forordningen.

Det er samtidigt vigtigt at pointere, at måden der investeres på i Danske Invest Sustainable Future og Danske Invest SICAV Euro Sustainable High-Yield Obligationer er stadig det samme, som da vi lancerede fondene. Danske Invest Sustainable SICAV Future er fortsat en koncentreret aktiefond, hvis strategi er at investere i selskaber, der understøtter en række af FN’s 17 bæredygtighedsmål. Ligeledes fortsætter Danske Invest SICAV Euro Sustainable High-Yield Obligationer med at finde virksomhedsobligationer, der arbejder ud fra en bæredygtig agenda.
 

Hvad betyder det for dig som investor i Danske Invest?

Hvis du har investeret i en fond i Danske Invest, får ændringerne ikke direkte konsekvenser for dig som investor. Er du investeret igennem Danske Bank, vil du få direkte besked herom.
På fondens hjemmeside og på listerne over Danske Invests fonde kan du se, hvilken kategori de forskellige fonde falder ind under. Har du spørgsmål eller er i tvivl om noget, anbefaler vi dig altid at tale med din rådgiver. 

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast og prognoser om fremtidig udvikling ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negativt. Rådfør dig altid med professionelle rådgivere om juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage eller afmelde.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.