• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Kontakt os hele døgnet


  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 18.00
  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 23.00
  Fredag:     08.00 - 20.00
  Lørdag:     09.00 - 19.00
  Søndag:    09.00 - 23.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08
Del

Nye alternative fonde har åbnet for indskud

Frem til udgangen af november er der tegningsperiode for to nye Danske Invest-fonde med investeringer i alternative aktiver som blandt andet ejendomme, infrastruktur, skov, landbrug og private equity.

For mange af de største professionelle investorer udgør alternative investeringer i dag en vigtig og stigende del af deres porteføljer, og to nye fonde fra Danske Invest giver nu andre investorer den samme mulighed.
 
De nye Danske Invest-fonde kombinerer investeringer i en række forskellige alternative aktiver, som bliver håndplukket af et team på syv rutinerede porteføljerådgivere fra Danske Bank.
 
Fælles for alternative investeringer er, at de har en ander­ledes risikoprofil, så afkastet ikke nødvendigvis udvikler sig i takt med afkastet fra aktier og obligationer. Eksempelvis svinger værdien af en udlejningsejendom, en vindmøllepark eller et skovbrug ofte kun i begrænset omfang i takt med aktie- eller obligationsmarkedet – og det kan være nøglen til en stærk og stabil portefølje; at investere i forskellige aktiver, der ikke altid stiger og falder i takt med hinanden. Samtidig har alternative investeringer historisk set givet fornuftige afkast, selv om historiske afkast dog ikke er en garanti for fremtidige afkast.
 
Sådan investerer de nye fonde
De to nye fonde er bygget op omkring hver deres portefølje af investeringer. Selv om begge fonde forventes at have investeringer i ejendomme, infrastruktur samt skov og landbrug, vil der typisk være tale om forskellige typer af investeringer med forskellige niveauer af risiko og forventet afkast.
 
Fonden Danske Invest SICAV-SIF Alternatives – Defensive, Class C d er den mest forsigtige af fondene. Her er der fokus på investeringer, der forventes at give et relativt stabilt afkast, og foruden ejendomme, infrastruktur samt skov og landbrug investerer fonden blandt andet i alternative kreditter, der er lån til virksomheder og husholdninger. Infrastruktur forventes at udgøre den største aktivklasse i porteføljen, og fondens mål er på sigt et afkast på 3 til 5 pct. om året efter omkostninger.
 
Fonden Danske Invest SICAV-SIF Alternatives – Offensive, Class C d har på sigt et afkastmål på 5 til 8 pct. om året efter omkostninger, og risikoen er højere end for Alternatives – Defensive. Fondens investeringer i ejendomme, infrastruktur samt skov og landbrug foregår typisk i mere risikofyldte projekter med højere forventede afkast end i Alternatives – Defensive, og derudover investerer fonden blandt andet i private equity, der er aktier i unoterede selskaber, og som forventes at udgøre den største aktivklasse i porteføljen. Private equity hører blandt de mest risikofyldte alternativer, men giver også det højeste forventede afkast.
 
Risici og tidshorisont
Som ved andre investeringer er der en række risici forbundet med en investering i alternativer, der potentielt kan opleve store kursudsving og give tab – fx i perioder med makroøkonomisk nedgang eller stor uro på de finansielle markeder. Bemærk også, at alternative investeringer typisk er mere illikvide og dyrere at handle end traditionelle, børsnoterede aktier og obligationer, ligesom afkastet fra mange alternative investeringer følger en såkaldt J-kurve, hvor omkostningerne kan være større end afkastet i de første år.
 
Samlet set betyder det, at en investering i alternativer forudsætter en længere tidshorisont for at opnået forventede afkastpotentiale. Som investor i fondene bør du altid have en tidshorisont på mindst 7 år. Samtidig skal du være bevidst om, at der er mindst 3 måneders varsel for at trække sine penge ud af fondene igen, og i nogle tilfælde kan det tage betydeligt længere tid.
 
Fondene har tegningsperiode fra 1. september til 30. november 2016. Det er uvist, om fondene siden vil blive åbnet for nye indskud fra investorer, og hvornår det i givet fald vil ske. Hvis fondene i fremtiden bliver åbnet for nye investorer, vil de skulle forvente at betale et anti dilution fee i form af en procentsats, som vil blive beregnet på det pågældende tidspunkt. Fondene retter sig mod investorer, som er well-informed. Som investor skal man skrive under på, at man er well-informed. Minimumsindskuddet i fondene er 75.000 kroner, og fondene bør kun udgøre en mindre del af en portefølje af investeringer, hvis de vel at mærke passer til ens investeringsprofil. Fondene kræver rådgivning fra en MiFID5-certificeret investeringsrådgiver og kan alene købes af kunder i Danske Bank. 
 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.