• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

DelClose

Mildere vinde for emerging markets-obligationer i år

Efter et svært 2022 ser udsigterne mere opløftende ud for aktivklassen i år, vurderer Søren Mørch, som sidste år blev ny chefporteføljeforvalter for fonden Danske Invest Nye Markeder Obligationer.

Som mange andre aktivklasser led emerging markets-obligationer betydelige tab sidste år, men er i år kommet bedre fra land. 

Det gælder således også fonden Danske Invest Nye Markeder Obligationer*, som hidtil i år har leveret et moderat positivt afkast på 1,57 pct. (opgjort pr. 11.05.2023). Fonden investerer i emerging markets-obligationer udstedt i hård valuta som USD og EUR.
 

Emerging markets kort fortalt

Emerging markets er en betegnelse for en lang række udviklingslande i Asien, Afrika, Latinamerika og Østeuropa. Det er lande med en lavere indkomst pr. indbygger end udviklede økonomier som fx USA, Japan og landene i Vesteuropa, men typisk højere økonomiske vækstrater. 

Ofte er emerging markets også præget af en lavere grad af politisk, økonomisk og regulatorisk stabilitet end udviklede økonomier, hvilket investorer forlanger sig kompenseret for med en højere rente, når de investerer i obligationer fra disse lande. 

”Sidste år blev emerging markets-obligationer hårdt ramt af en negativ cocktail af stigende renter, høj inflation, frygt for recession samt krigen i Ukraine. I år ser udsigterne heldigvis mere opløftende ud. Vi ser tegn på aftagende inflation, centralbankernes renteforhøjelser nærmer sig formentlig toppen, og den kinesiske genåbning har været med til at understøtte en fornuftig
økonomisk vækst i mange emerging markets,” fortæller chefporteføljeforvalter Søren Mørch.


Har haft en solid start

Søren Mørch tiltrådte sidste år i november som ny chefporteføljeforvalter for fonden sammen med et nyt team af porteføljeforvaltere, og de er kommet godt fra start. 
De første 6 måneder med Søren Mørch i spidsen har fonden leveret et merafkast på 1,27 procentpoint i forhold til sit benchmark – dvs. det markedsindeks for emerging markets-obligationer, som fonden løbende måler sit afkast op imod. Merafkastet er opgjort efter de løbende administrationsomkostninger i fonden.
 

Hvad har været de primære drivkræfter for jeres merafkast i forhold til fondens benchmark?

”Blandt de største bidragsydere til vores merafkast har været vores markante overvægt i obligationer fra Mongoliet og Rumænien. En overvægt betyder, at disse obligationer udgør en større andel i vores portefølje end i fondens benchmark, og det har været positivt, da de har leveret solide afkast. Selv om vi blot har en beskeden overvægt i obligationer fra El Salvador, har de også bidraget positivt takket være et imponerende afkast på 57 pct.  

Endeligt har vi på et mere overordnet plan haft en undervægt i emerging markets-obligationer med kreditratings på AA, A og BBB, som er obligationer med høj kreditkvalitet – og modsat har vi overvægtet obligationer med en lavere kreditkvalitet. Det har også vist sig profitabelt og udmøntet sig i merafkast i forhold til benchmark,” siger Søren Mørch.
 

Hvor har I foretaget de største ændringer i fondens investeringer, siden I tiltrådte i efteråret?

”En af de største ændringer har været at reducere vores investeringer i afrikanske obligationer og øge vores eksponering mod europæiske obligationer. Det har vist sig at være en god beslutning, da Afrika det seneste halve år har leveret det dårligste afkast af alle regioner og Europa det bedste afkast. Europa – og Østeuropa i særdeleshed – har blandt andet draget fordel af lavere gaspriser, mens Afrika modsat har mange strukturelle udfordringer. 

Vi har også øget vores andel af investeringer i såkaldte ESG-obligationer, hvor provenuet fra obligationerne fx kan gå til at finansiere projekter med gavnlige miljømæssige eller sociale effekter. Det er en interessant kategori af emerging markets-obligationer, hvor der foregår en rivende udvikling i mange emerging markets, herunder i Benin, Chile og Uruguay for at give nogle konkrete eksempler.”
 

Hvor ser I det mest attraktive afkastpotentiale inden for emerging markets-obligationer i øjeblikket?


”Aktuelt har vi stærkt fokus på obligationer med B- og BB-ratings, som er obligationer med lav kreditkvalitet, også betegnet som high yield. De giver en højere rente end obligationer med høj kreditkvalitet, men har også en højere risiko. I øjeblikket vurderer vi dog, at det højere forventede afkast er risikoen værd. 

Usbekistan med en rating på BB+ er et godt eksempel. Landet har betydelige valutareserver og store naturressourcer, og yderligere er landet begyndt at orientere sig mere mod Vesten frem for Rusland, hvilket vi betragter som en positiv udvikling – også i investeringsmæssig forstand.”
 

Hvor ser I den største risiko i den nærmeste fremtid?

”Den største risiko er en hård global recession, der reducerer adgangen til kapitalmarkederne for de svageste emerging markets og udløser en markant udvidelse af kreditspændet på emerging markets-obligationer. 

Kreditspændet er en betegnelse for merrenten på emerging markets-obligationer i forhold til mere sikre obligationer som fx amerikanske statsobligationer – og en udvidelse af kreditspændet fører alt andet lige til kurstab på emerging markets-obligationer. Det ser vi fx ofte i perioder med stor usikkerhed på de finansielle markeder, hvor investorer forlanger en højere rente for at investere i de mere risikofyldte emerging markets-obligationer.”

 

Derfor er emerging markets-obligationer interessante

 • På længere sigt kan emerging markets-obligationer forventes at give et højere afkast end fx danske stats- og realkreditobligationer, men de har også en højere risiko. 
   
 • Emerging markets-obligationer kan øge risikospredningen i din portefølje og bidrage til et højere risikojusteret afkast – dvs. et højere afkast set i forhold til niveauet af risiko i dine investeringer.
   
 • Vær opmærksom på, at fonden egner sig bedst til den langsigtede investor og er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at sælge investeringen inden for 3 år. 
 

*Det fulde navn for fonden er Investeringsforeningen Danske Invest afdeling Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h.

Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative.

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk og kan findes på linket her (under ”dokumenter), hvor du også finder information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber.

Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospekterne.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af Danske Invest Management A/S’ fonde.

Data for Danske Invest Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h: De årlige afkast pr. 30.04.2023 er på 1 års sigt -4,7%, 2 års sigt -17,5%, 3 års sigt 17,0%, 4 års sigt -8,2%, 5 års sigt 2,3%, 6 års sigt -0,1%, 7 års sigt 9,6%, 8 års sigt 2,3%, 9 års sigt 6,1%, 10 års sigt -2,5%. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Se mere her.

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du tilmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet ved at kontakte os på 3333 7171 eller skrive til danskeinvest@danskeinvest.com. Du kan også altid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.