• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Kontakt os hele døgnet


  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 18.00
  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 23.00
  Fredag:     08.00 - 20.00
  Lørdag:     09.00 - 19.00
  Søndag:    09.00 - 23.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08
Del

Hvad sker der med Biotek-aktierne?

Biotekaktierne har set større kursfald end markedet generelt. Rådgiver vurderer udviklingen og ser fremad.

Aktier inden for biotek har været rigtig hårdt ramt over det seneste halve års tid. Ser man på biotekindekset BTK, et ledende indeks inden for biotek, er biotekaktierne faldet med 34 pct. fra toppen i juli til dags dato.

Det er et fald, der er 26 pct. større end for det generelle aktiemarked – målt på det amerikanske S&P 500 indeks. Udviklingen skal dog også ses i lyset af, at biotekaktierne siden starten af 2011 har været genstand for en optur, der har været 160 pct. større end for aktiemarkederne som helhed – også målt ved S&P 500.

Danske Invest-afdelingen Danske Invest Bioteknologi er faldet med knap 24 pct. i 2016. Afdelingen er indeksbaseret på den måde, at fonden ikke er aktivt forvaltet men i store træk lægger sig op ad indekset biotekindekset BTK.

Claus Henrik Johansen er seniorrådgiver for Danske Invest, hvor han rådgiver om investeringer inden for biotek – og medicinalsektorerne. Vi har spurgt ham, hvad der ligger bag de store kursfald, og bedt ham vurdere fremtidsudsigterne for det hårdt prøvede bioteksegment.

Hvorfor er biotekaktierne faldet så markant?
”Biotekaktier er højrisikoaktier, og når der er god stemning i aktiemarkedet generelt, så er der blandt investorer en større lyst til at investere i højrisikoaktier. Derfor kan aktier inden for højrisikosegmenterne stige endnu mere end det generelle aktiemarked, når der er generel positiv stemning på aktiemarkederne. Når der omvendt er nervøsitet på markederne, som vi har set siden sommer -  så trækker investorerne sig fra højrisikosegmenterne.”

”Jeg vurderer, at siden sommerferien, da man begyndte at tale om, hvornår USA ville hæve renten, har investorer i højere grad søgt mod aktier, som virker mere ”sikre”. Og her i vinter mener jeg, at det i høj grad er vækstspørgsmålet angående den globale økonomi, der har fået investorerne til at reducere risiko og dermed skrue ned for biotekaktierne.”

”Men når det er sagt, så har der også været en politisk agenda, der har skabt usikkerhed omkring biotekaktierne. I efteråret begyndte Hillary Clinton - som er i valgkamp for at blive Demokraternes præsidentkandidat  - at tale for prisreformer inden for medicin. Alt hvad der har at gøre med prisreformer inden for medicinal er negativt for biotekaktierne, og det medførte, at en del markedsdeltagere trak sig.”

”I januar så vi, at også Donald Trump - som er kandidat til at blive præsidentkandidat for Republikanerne - var ude og nævne priser på medicin, hvor han meldte ud, at man, ved at forhandle priser, vil kunne spare mange penge for ældre mennesker gennem det statslige amerikanske sundhedsforsikringsprogram Medicare. Trump har ikke udmeldt noget konkret, men det faktum, at en republikaner nu også taler om priser på medicinalprodukter, viser, at der er en øget risiko for, at der kan komme til at ske noget på det punkt.”


Er der nyheder fra sektoren selv, som har medvirket til det store fald?
I januar deltog jeg i det, der bliver betragtet som verdens vigtigste konference inden for medicinal/biotek – JP Morgan Healthcare Conference. Det er her, mange selskaber præsenterer deres syn på fremtiden og præsenterer selskabernes egen forventning til deres performance. Her var det tydeligt, at der ikke var den samme positive stemning som ved samme konference sidste år – hvor der var en stemning af  ’at sektoren bare vokser derudaf’.”

”Og til forskel fra sidste års konference, var der ikke mange selskaber, der kom med opjusteringer, der var ikke mange, der overgik forventningerne, og der var flere, der guidede under forventningerne. Eksempelvis kom selskabet Vertex Pharmaceuticals med en forsigtig guidance på et af deres store produkter, og det har nok sendt et signal om, at træerne ikke vokser ind i himlen, og at tingende går lidt langsommere mht. udviklingen af en række produkter, end markedet hidtil har indregnet. Biogen og Gilead er eksempler på to meget store biotekselskaber, der guidede i den lidt lave ende af markedets forventninger til 2016.”

”Hvis selskaber ikke opjusterer, skaber det nervøsitet blandt investorerne. Der kom også gode meldinger på konferencen, men aktiemarkedet handler jo på forventninger, og når der ikke var meget, der overgik forventningerne, var der ikke noget, der kunne agere kurstrigger og trække aktierne yderligere op.”

Hvad ser du fremadrettet for biotekaktierne?
”Det bliver volatilt, ingen tvivl om det. Vi står foran det amerikanske præsidentvalg, som kan føre til en prisregulering – og indtil der kommer en afklaring på det, vil der komme mange nyheder, udsagn og overskrifter, og det vil kunne skabe usikkerhed omkring biotekaktier.”

”Desuden er der udsigten til renteforhøjelser i USA, som i lang tid kan blive en kilde til ustabilitet i aktiemarkederne. Og det er klart, at hvis udviklingen i den globale økonomi bliver værre end ventet, så vil der blive trukket endnu flere penge ud af højrisikoaktier.”

”Når det gælder de politiske reformer, så regner jeg ikke med, at det vil ende med drastiske reformer, som fx Hillary Clinton har lagt op til. USA er de frie markeders land, så jeg mener, at det er begrænset, hvor langt man vil gå i en evt. regulering – ethvert forslag skal endvidere godkendes i både Senatet og Kongressen, og jeg vurderer, at et vidtgående forslag vil have svært ved at blive godkendt der. Desuden vil man fra politisk side nødigt lave tiltag, der kan ramme beskæftigelsen, og det er der risiko for, at en prisreform, der rammer biotek – medicinalsektoren, vil.”

Ser du risiko for yderligere stor kursnedgang for sektoren?
”Jeg vil ikke afvise, at sektoren stadigvæk kan falde tilbage. Der har igennem de seneste måneder været tale om panik, og hvis den generelle markedsuro fortsætter, og investorer oplever at tabe penge på andre investeringer, vil vi sandsynligvis opleve, at flere trækker penge ud af biotek.”

”Men alt andet lige er vi nu kommet ned i nogle kursniveauer, hvor biotekaktierne ser relativt mere attraktive ud i forhold til foråret 2015. Og vi ser elementer, der vil kunne anspore til optimisme inden for bioteksektoren. Med udgangspunkt i den dialog vi inden for de sidste to måneder har haft med store biotek og medicinalselskaber i San Francisco og Boston, står det klart, at flere selskaber overvejer, at lave enten strategiske samarbejdsaftaler/opkøb eller at anvende det resterende cashflow til at købe egne aktier tilbage.”

Har du et generelt råd til privatinvestoren angående biotek?
”Man skal huske, at der er forskel på, om man investerer i mere modne biotekselskaber, der har en indtjening og en voksende indtjening, eller om man investerer i selskaber, der udelukkende har produkter under udvikling og intet salg. Sidstnævnte er mest risikofyldte. Vi anbefaler altid at sammensætte en portefølje af forskellige selskaber for at sprede sin risiko.”
 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.