• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Del

Her er de forventede udbyttesatser for 2018

Nu er de foreslåede udbytter for Danske Invest-fondene klar.

Selvom de endelige udbytter for 2018 først kan blive beregnet, når året er gået, kan du nu få et indblik i årets forventede udbytter. Det er dermed vigtigt at understrege, at de endelige udbytter kan ændre sig i forhold til de forventede satser, du kan finde et link til nederst i artiklen.

De endelige udbytter bliver godkendt 5. februar 2019, og herefter udbetales udbytterne til investorerne d. 8. februar 2019.

Pæne forventede udbytter trods negative afkast
Trods negative afkast har flere aktieafdelinger en forventede udlodning på mere end 10% af formuen. Dette gælder eksempelvis afdelingerne Nye Markeder KL, DI Danmark KL, DI Fjernøsten KL, Europa Small Cap KL, DI Global StockPicking 2 KL, DI Global StockPicking KL, DI Latinamerika KL og DI Tyskland KL. Dette skyldes, at afdelingerne har haft store urealiserede skattemæssige avancer fra tidligere år. Store indløsninger og/eller fremskaffelse af likviditet til udbetaling af udbytter i februar 2018 har medført realisation af avancer ved salg af de underliggende aktier

Afdelingerne DI Europa 2 KL, DI Global Plus KL, DI Europa Indeks BNP KL, DI Østeuropa ex Rusland KL og DIS Global KL har ingen forventet udlodning som følge af fremførebare realiserede tab fra tidligere år.

Udbetalt udbytte påvirker kursen på dit investeringsbevis
Når en fond udbetaler udbytte, bliver det taget fra dens samlede formue – og derfor falder kursen på fonden tilsvarende med udbyttet. Det vil sige, at kurserne på de udbyttebetalende fonde falder, så snart udbyttet bliver udbetalt.

Hvis du ønsker at opgøre det samlede afkast for dine investeringsbeviser, skal du tage udbyttet og medregne eventuelle kursgevinster og -tab.

Du skal være opmærksom på, at du bliver beskattet ved udbetaling af udbytte. For aktiefonde tæller udbyttet som aktieindkomst, mens udbytte fra obligationsfonde beskattes som kapitalindkomst.

Få udbyttet geninvesteret automatisk og forhøj dit forventede afkast
Hvis du ikke ønsker at få udbetalt dit udbytte, men i stedet vil geninvestere det, tilbyder Danske Bank en ordning, hvor du automatisk får dit udbytte geninvesteret i samme fond.

Der er flere fordele ved denne ordning. Dels opnår man som investor en markant besparelse, idet beløb geninvesteres uden emissiontillæg og uden kurtage, og dels vil det forventede afkast over tid vokse på grund af renters rente-effekten.

Du kan høre mere om automatisk geninvestering hos din bankrådgiver eller hos Investering Direkte på 55 85 04 35. Du kan også tilmelde dig ordningen via Danske Netbank. Gå ind under menupunktet "Investering", og under "Depoter" klikker du på "Geninvestering". Du skal huske at tilmelde dig ordningen senest den 5. februar 2019.

Se de foreslåede udbytter
 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.