• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Del

Her er de forventede udbyttesatser for 2017

Nu er de foreslåede udbytter for Danske Invest-fondene klar. I 2017 leverede flere aktiemarkeder flotte afkast, hvilket smitter af på årets forventede udbytter.

Selvom de endelige udbytter for 2017 først kan blive beregnet, når året er gået, kan du nu få et indblik i årets forventede udbytter. Det er dermed vigtigt at understrege, at de endelige udbytter kan ændre sig i forhold til de forventede satser, som du kan finde i linket nederst i artiklen.

De endelige udbytter bliver godkendt i uge 5 i 2018, og herefter triller udbytterne ind på investorernes konti i uge 6.

Pæne afkast påvirker forventede udbytter
Flere aktiemarkeder har leveret flotte afkast i 2017 drevet af et synkront økonomisk opsving, en fortsat lempelig pengepolitik og bred indtjeningsvækst i de børsnoterede virksomheder.

I Danske Invest har vi løbende realiseret gevinster og tab og fået udbetalt dividender fra de virksomheder, vores fonde har investeret i. Denne kombination medvirker til, at årets forventede udbytter er høje i flere fonde, især på aktiesiden.

F.eks. forventes det samlede udbytte pr. andel  at være 24,30 kr. for Danske Invest Europa Fokus KL, mens tallet er 48,40 kr. for Danske Invest Danmark Fokus, klasse DKK W d og 15,80 kr. for Danske Invest Global Stockpicking, klasse DKK d.

Blandt obligationsfondene kan nævnes Danske Invest Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h med et forventet årsudbytte på 21,20 kr. og Danske Invest Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h på 10,10 kr.

Udbetalt udbytte påvirker kursen på dit investeringsbevis
Når en fond udbetaler udbytte, bliver det taget fra dens samlede formue – og derfor falder kursen på fonden tilsvarende med udbyttet. Det vil sige, at kurserne på de udbyttebetalende fonde falder, så snart udbyttet bliver udbetalt.

Hvis du ønsker at opgøre det samlede afkast for dine investeringsbeviser, skal du tage udbyttet og medregne eventuelle kursgevinster og -tab.

Du skal være opmærksom på, at du bliver beskattet ved udbetaling af udbytte. For aktiefonde tæller udbyttet som aktieindkomst, mens udbytte fra obligationsfonde beskattes som kapitalindkomst.

Få udbyttet geninvesteret automatisk og forhøj dit forventede afkast
For mange investorer er årets udbytter en kærkommen mulighed for at få penge på kontoen til at finansiere større indkøb, fx en rejse, en bil eller noget helt tredje.

Hvis du ikke har behov for udbetalt dit udbytte, men i stedet vil geninvestere det, tilbyder Danske Bank en ordning, hvor du automatisk får dit udbytte geninvesteret i samme fond, som udbyttet kommer fra.

Der er flere fordele ved denne ordning. Dels opnår man som investor en besparelse, idet beløbet geninvesteres uden emissiontillæg og uden kurtage, og dels vil det forventede afkast over tid vokse på grund af renters rente-effekten.

Du kan høre mere om automatisk geninvestering hos din bankrådgiver eller hos Investering Direkte på 55 85 04 35. Du kan også tilmelde dig ordningen via Danske Netbank. Gå ind under menupunktet ”Investering”, og under ”Depoter” klikker du på ”Geninvestering.

Se de foreslåede udbytter her
 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.