• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Kontakt os hele døgnet


  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 18.00
  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 23.00
  Fredag:     08.00 - 20.00
  Lørdag:     09.00 - 19.00
  Søndag:    09.00 - 23.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08
Del

Europaforvalter: Her investerer vi nu

Danske Invests chefporteføljerådgiver Henrik Husted Knudsen har fokus på europæiske selskaber, der kan kontrollere deres egen skæbne, uanset hvordan den overordnede makroøkonomi udvikler sig.

2016 har været et udfordrende år for aktieinvestorer. Siden de store fald på de globale aktiemarkeder i januar og februar har markederne rettet sig, men året har stadig ikke været en dans på roser for investorerne. Ser man på det europæiske referenceindeks Eurostoxx 50, er de europæiske aktier nede med 8,5 pct. forhold til årets start.

Den europæiske regnskabssæson for første kvartal er nu overstået, og spørger man Henrik Husted Knudsen, chefporteføljerådgiver for europæiske aktier i Danske Invest, så var regnskabsaflæggelsen fra de store europæiske selskaber ikke et smukt syn.

I gennemsnit landede indtjeningen fra de større europæiske børsnoterede selskaber i et leje, der ligger 19 pct. lavere end samme periode sidste år. Henrik Husted Knudsen registrerede dog store forskelle på sektorniveau, hvor europæiske forbrugsselskaber fx generelt leverede solide regnskaber, mens sektorer som energi og finans faldt negativt ud.

Positiv på europæisk forbrug
Henrik Husted Knudsen fortæller, at den europæiske forbruger generelt set har det godt, og at det gælder på tværs af Europa.

”Ser man på Tyskland, har der aldrig været flere mennesker i arbejde, renterne har aldrig været lavere, end de er nu, og energipriserne er lave, hvilket frigiver ekstra midler til forbrug. Så mulighederne for at forbrugsrelaterede selskaber vil gøre det godt fremadrettet er til stede – og især hvis man ser på selskaber, der er relateret til indenlandsk europæisk forbrug,” siger han.
Henrik Husted Knudsen og hans kolleger i det europæiske aktieteam har derfor også længe haft en del forbrugsrelaterede selskaber i deres porteføljer, men til gengæld ikke mange råvarerelaterede selskaber.

Jagter særlig type selskaber
På et mere overordnet niveau har Henrik Husted Knudsen i øjeblikket fokus på en særlig kategori af europæiske selskaber.

”De næste år vil det makroøkonomiske miljø højst sandsynligt ikke være særlig fordelagtigt for de europæiske selskaber til at skabe indtjeningsvækst i. Derfor handler det om at finde selskaber, der kan skabe indtjeningsvækst, upåagtet om det går lidt frem eller tilbage for det europæiske og globale makroøkonomiske miljø,” siger Henrik Husted Knudsen.
”Det handler med andre ord om at finde selskaber, der kan kontrollere deres egen skæbne,” tilføjer han.

Den måde, hvorpå selskaberne kan kontrollere deres egen skæbne, er fx ved at skabe synergieffekter, så indtjeningen kan vokse, uden at omsætningen samtidig stiger. Det er ofte selskaber, der har opbygget en platform, der kan vokse via opkøb af andre selskaber, eller som via omstruktureringer kan mindske omkostningerne og dermed øge indtjeningen, til trods for at omsætningen kun vokser svagt.

”Det giver mulighed for at skabe indtjeningsvækst i et lavvækstmiljø,” siger Henrik Husted Knudsen.

Et konkret eksempel på en aktie
Et eksempel på et selskab, der på den måde har taget sin skæbne i egen hånd, og som ligger i Henrik Husted Knudsens portefølje, er det tyske selskab Henkel, der laver produkter inden for skønhedspleje og homecare.

”Over de seneste par år har Henkel investeret i at få skabt en langt bedre supply chain (logistikkæde red.) De bruger mange af de samme råvarer i produktionen af de forskellige produkter, og gennem de senere år har de således brugt mange ressourcer på at skabe indkøbssynergier på tværs af de forskellige divisioner i selskabet,” siger Henrik Husted Knudsen.
Den strategi er for alvor ved at komme op og køre nu, og selskabet begynder at høste frugterne af den, lyder det fra Henrik Husted Knudsen.

”Selvom vi ikke forventer en høj omsætningsvækst i Henkel over de kommende år, så forventer vi en pæn indtjeningsvækst, som følge af at større synergier inden for selskabet kan bringe omkostningerne ned og dermed den samlede indtjening op,” tilføjer han.

Attraktivt brillemarked
Den hollandske optikerkæde Grandvision er på samme måde et selskab, som Henrik Husted Knudsen mener kan skabe indtjeningsvækst via omstruktureringer og synergier.

Grandvision har over de seneste 10-15 år opkøbt optikerkæder rundt omkring i verden - fx Synoptik - og de seneste 3-4 år har selskabet arbejdet på at skabe en homogen platform på tværs af alle butikkerne i de forskellige lande, forklarer Henrik Husted Knudsen.

”Vi vurderer, at Grandvision står godt positioneret, da den mere homogene platform baner vej for en samlet indkøbsaftale med brilleglasproducenter på tværs af de forskellige optikerbrands i Grandvision. Yderligere er selskabet i gang med en række andre tiltag til at rationalisere forretningen,” siger Henrik Husted Knudsen.

”Grandvision foretager fortsat opkøb, og det potentiale, som selskabet kan hente ved at integrere nye opkøb i den globale platform og værdikæde, mener vi er så stort, at indtjeningen kan vokse mere end omsætningen,” tilføjer han.

Generelt set finder Henrik Husted Knudsen brillemarkedet attraktivt i takt med en aldrende befolkning på tværs af Europa og andre dele af verden.

Hvis du vil investere i Europa
Overvejer du som investor at investere i europæiske aktier, har Danske Invest et alsidigt univers af brede europæiske aktiefonde med fokus på aktiv forvaltning:

Danske Invest Europa Fokus
Investerer i en fokuseret portefølje af europæi­ske aktier. Porteføljen består typisk af 30-35 selskaber.
 
Danske Invest Europa Small Cap
Investerer i mindre og mellemstore europæiske selskaber. Historisk set har denne kategori af selska­ber givet et merafkast i forhold t il markedet generelt.
 
Danske Invest Europa Højt Udbytte

Investerer i europæiske selskaber, der udbetaler høje udbytter. Denne kategori af selskaber er historisk set kendetegnet ved at have lavere kursudsving end markedet generelt.
 
Danske Invest Europa
Investerer i en bred portefølje af europæiske aktier. Porteføljen består typisk af 50-70 selskaber.
                                                                               
Selskaber nævnt i artiklen skal ikke betragtes som investeringsanbefalinger. Tal altid med din rådgiver, inden du foretager en investering.
 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.