• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Del

Et tilbageblik på 2019 i Danske Invest

Sidste år bød på historisk høje afkast på finansmarkederne, hvor særligt aktierne overbeviste med tocifrede afkast i alle fondene. Danske Invests investeringsspecialist, Kim Thelle Pilgaard svarer her på spørgsmål om investeringsåret 2019.

Hvordan vil du opridse sidste år Danske Invest?

2019 var året, hvor det var en rigtig god beslutning at være bredt investeret uanset om dine penge stod i aktier, obligationer eller en kombination af begge. I absolutte tal gik det bedst for investorerne i vores aktiefonde med et afkast på mellem 15 og 44 procent for hele året. Vi skal ti år tilbage for at finde lignende resultater.

Var du investeret i en af vores obligationsfonde i Danmark, fik du et noget lavere afkast på mellem 0 og 14 procent, hvilket de fleste trods alt må være tilfredse med, set i lyset af de rekordlave renter, der i flere tilfælde var negative.
 

Hvor fik man det højeste afkast i Danske Invest i 2019?

Det bedste absolutte afkast stod aktiefonden Danske Invest Teknologi Indeks for. Faktisk var der ikke andre fonde i Danmark, der kunne matche de 44,5 procent1 i løbet af de 12 måneder. Her var det særligt de store amerikanske teknologiaktier som Facebook, Amazon, Alphabet (Google) og Microsoft, der trak kursen op.

Generelt blev de af vores investorer, der var investeret i de store globale aktiefonde belønnet med de højeste afkast, hvor særligt de amerikanske aktier var medvirkende til at trække markederne op, ligesom europæiske aktier også var godt med.

Aktierne i de nye markeder, hvor vi finder lande som Rusland, Indien, Kina og Brasilien, gav også pæne afkast. Alligevel kunne de ikke helt følge med resten af verden. Blandt alle vores aktiefonde gav Danske Invest Nye Markeder Small Cap det laveste afkast. Selvom fonden slog benchmark med tæt på 2 procent, endte det absolutte afkast her på 15,5 procent2.

 
… og hvor fik man de mindste afkast?

Igen i år havde det sin pris at være investeret i fondene med den laveste risiko. Var du fx investeret i vores fonde med danske eller europæiske obligationer med korte løbetider, fik du et afkast tæt på nul. 2019 var præget af meget lave renter, som blandt andet er udløst af tiltagende frygt for recession i den globale økonomi.

Vores bedste obligationsfond i 2019 var Danske Invest Nye Markeder obligationer i lokal valuta. Her blev din højere risikovillighed belønnet med et afkast på 14,2 procent3.
 

Hvordan gav obligationsfondene positive afkast med al den snak om minusrenter?

Når du investerer i obligationer, kommer afkastet traditionelt fra to sider. På den ene side kommer en del af afkastet potentielt fra renterne i fonden. Det er de faste beløb, som udstederen af obligationen betaler til dig år efter år. De har været kraftigt faldende i de seneste år. Men derudover kan du også få afkast fra kursudviklingen på obligationen. Og når renterne falder stiger kursen. Oven i det, kan forvalterne skabe ekstra afkast, ved at vælge særligt attraktive værdipapirer, hvilket var tilfældet i en del af vores obligationsfonde, der slog deres benchmark.
 

En del af vores passivt forvaltede aktiefonde gav et højere afkast end de tilsvarende aktivt forvaltede fonde. Hvad er forklaringen?

Danske Invest udbyder både såkaldt ”passive” afdelinger, hvor målet er at matche et benchmark og ”aktive” afdelinger, hvor målet er at gøre det bedre end benchmark. Så har investorerne mulighed for at vælge den stil, der er relevant for dem. Særligt vores aktive fonde for USA og globale markeder havde svært ved at følge med benchmark i 2019. Der findes ikke en entydigt forklaring, da meget afhænger af forvalterens udvælgelse og sammensætning af aktier.
En udfordring har været, at det er et begrænset udvalg af verdens største aktier som fx Microsoft og Apple, der trækker afkastet op i disse tider. Det kan give nogle udfordringer for de aktive forvaltere, der har et stort fokus på risikoen, der skal stå mål med afkastpotentialet. Når vores forvaltere udvælger aktierne til deres porteføljer, kigger de bl.a. efter aktier hvor pris, potentiale og kvalitet går op i en højere enhed. Særligt prisen på de store amerikanske teknologiaktier, har betydet, at mange aktive forvaltere i nogen grad har fravalgt dem til fordel for aktier, hvor prisen i forhold risiko vurderes at være lavere.  
 

Hvad gør I, når fondene ikke slår benchmark?

Vi er først og fremmest langsigtede i vores tilgang til investeringer. Vi kigger ikke kun på de enkelte år i fondene, men på udviklingen over et længere perspektiv. Vi har en meget stringent og gennemarbejdet procedure til at vurdere resultaterne i de enkelte fonde. Det betyder, at vi har mulighed for at lave udskiftninger af vores rådgivere. Det var bl.a. tilfældet sidste år, hvor vi udskiftede Aberdeen Asset Managers med Fidelity International til at forvalte Danske Invest Nye Markeder.
 

Hvilke temaer har fyldt ekstra meget i 2019?

Bæredygtige investeringer har været et stort emne i Danske Invest sidste år. I 2019 tog vi endnu et skridt i vores omfattende arbejde med bæredygtigheden, da vi lyttede til vores investorer og fravalgte tobakken. Det er en udvikling, der vil blive yderligt intensiveret i 2020.
Passiv investering er også et stadigt større emne blandt vores investorer. I Danske Invest har vi begge dele. Vi mener nemlig ikke, at det er et spørgsmål om enten eller. Tværtimod kan begge typer investeringer være vigtige komponenter, når man vil sammensætte sine investeringer.

  
Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast og prognoser om fremtidig udvikling ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negativt. Rådfør dig altid med professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Noter:
1) Data for Danske Invest Teknologi Indeks. De seneste 5 år har afdelingen givet følgende afkast i DKK: 2015: 16,08%, 2016: 7,59%, 2017: 25,62%, 2018: 7,75%, 2019: 44,53%. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast.
2) Data for Danske Invest Nye Markeder Small Cap. De seneste 5 år har afdelingen givet følgende afkast i DKK: 2015: -5,89%, 2016: 7,62%, 2017: 8,64%, 2018: -12,13%, 2019: 15,52%. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast.
3) Data for Danske Invest Nye Markeder obligationer lokal valuta. De seneste 5 år har afdelingen givet følgende afkast i DKK: 2015: -8,39%, 2016: 12,22%, 2017: 1,52%, 2018: -3,59%, 2019: 14,26%. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast.

 
 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage eller afmelde.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.