• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

DelClose

En række nye markeder kan drage fordel af usikkerheden om Kinas økonomi

Nye Markeder dækker over meget mere end Kina, selvom det er det største nye marked. Faktisk kan usikkerheden omkring Kina gavne en række andre nye markeder, som Danske Invest Nye Markeder Obligationer investerer i.

Der skrives meget om, hvor dårligt det går med den kinesiske økonomi.

Boligmarkedet har været i afgrundsdyb krise, udenlandske investeringer er tørret ud, og gælden i regionerne vokser. Der er tegn på en stabilisering af økonomien, men nogen markant bedring er der næppe udsigt til foreløbig.

Kina er det største “nye marked” – og ofte sættes der nærmest lighedstegn mellem udviklingen i Kina og nye markeder. Men det er en fejl at skære alle lande over én kam. Det er imidlertid, hvad der sker, når investorer sælger ud af emerging markets eller Nye Markeder på grund af Kina, og når lande, der på papiret ser stærke ud, skal betale tårnhøje renter, fordi de er i den “forkerte” landekategori.

Nye Markeder, eller emerging markets på nudansk, er et væld af markeder, der hjælper med at diversificere din portefølje. Det er også her, væksten er bevæget sig hen fra den vestlige verden.

Størstedelen af verdens produktion foregår på de nye markeder. Det gælder alt lige fra tøj til computere. Det betyder også en øget fremgang og dermed en højere rente – og en højere risiko.

En række nye markeder kan faktisk drage fordel af usikkerheden om Kinas fremtidige rolle som verdens fabrik. Indien står stærkt som et alternativ til Kina, fortæller porteføljeforvalter Søren Mørch, som har ansvaret for Danske Invest Nye Markeder Obligationer*, som netop er blevet kåret som den bedste på sit felt globalt set af det uafhængige databureau Nasdaq eVestment.

Vær opmærksom på risikoen

Der er altid risici forbundet med investering. Vær opmærksom på, at investering i gæld på de nye markeder indebærer risici. Kreditrisiko er typisk den væsentligste risiko. Desuden stiger obligationsrenterne fra de nye markeder ofte i perioder med stor økonomisk usikkerhed, hvilket fører til potentielle tab for investorerne.

Det skal oplyses, at afdelingens investeringer kan indebære en høj kreditrisiko, idet der kan investeres i obligationer, hvor udstederen og/eller udstedelsen betegnes ”speculative grade”, det vil sige, at den har en rating lavere end BBB- (Standard & Poor’s) eller Baa3 (Moody’s).

Investeringer i obligationsfonde kan indebære en kreditrisiko på de underliggende obligationer – herunder også selskabsspecifikke risici, hvis fonden investerer i virksomhedsobligationer. Derudover kan udsving i renten samt generel markedsuro enten globalt eller i det pågældende marked, som obligationsfonden er eksponeret mod, påvirke afkastet. 
 

Nye Markeder Obligationer investerer i obligationer fra udviklingslandene. Det drejer sig primært om statsobligationer, men der er også smag fra virksomheds- og grønne obligationer i porteføljen.

I skrivende stund indeholder fonden obligationer fra 70 forskellige lande, hvor Tyrkiet og Mexico udgør de største investeringer i skrivende stund, mens der slet ikke bliver investeret i en af de helt store spillere i kategorien Nye Markeder, nemlig Kina. Og det er helt bevidst ifølge Søren Mørch.
 
Fremtiden ligger i Mexico
Tyrkiet og Mexico nyder godt af nearshoring, hvor vestlige firmaer vælger at lægge produktionen tættere på hjemmemarkedet. En lignende udvikling, men mindre velkendt, ses i lande som Costa Rica og Marokko. Her har virksomheder som Intel, Coloplast og Google besluttet at opbygge ny produktionskapacitet.

”Når man kigger på udviklingen i de seneste par år, er en stor del af produktionen blevet flyttet fra Kina og dels til andre lande i Asien, men især til lande, der ligger tæt på køberne. Det gælder for eksempel Tyrkiet for Europa og Mexico for Nordamerika,” forklarer chefporteføljeforvalter Søren Mørch. 

Udviklingen fik fart på under coronapandemien, hvor varerne fra Kina ikke kunne komme hurtigt nok frem til slutforbrugerne. Derfor bliver der investeret baseret på en tendens, hvor produktionen kommer tættere på for eksempel USA, og her er naboen mod syd blevet udvalgt som fremtidens vinder af øget produktion. En ung befolkning, lave produktionsomkostninger og kortere afstand tæller også med i det her regnestykke.

Du kan lære fonden bedre at kende i den her video.

Dyrt at låne som udviklingsland
Det er dyrt at være i den “forkerte” landekategori. Serbien har sammenlignet med Frankrig en halvt så stor statsgæld, et væsentligt mindre budgetunderskud og bedre vækstudsigter.

Alligevel skal Serbien betale 2,5 procent mere end Frankrig i rente på statens obligationsudstedelser. Det er en høj pris at betale for at være i kategorien “nye markeder”.

Det er ikke kun stater, der betaler dyrt for at være i nye markeder. Sammenligner man virksomheder med den samme B-rating fra kreditvurderingsbureauerne, skal selskaber i nye markeder i gennemsnit betale to procent mere i rente, end hvis de lå i USA.

Forskel på nye markeder
Der er selvfølgelig en enorm forskel på udviklingen i de forskellige nye markeder.
I 1965 var bnp pr. indbygger i DR Congo dobbelt så høj som i Sydkorea. Siden da har Sydkorea gennemlevet et væksteventyr, mens Congo har stået i stampe, så Sydkorea i dag er 50 gange rigere end Congo.

Hvem er morgendagens vindere så?

Forskellen på Sydkorea og Congo har i høj grad været tilstedeværelsen af gode og robuste institutioner – altså et velfungerende retssystem, et godt uddannelsessystem og så videre.

Der er mange kandidater til at blive fremtidens vindere: Mexico, Costa Rica, Vietnam eller Albanien bare for at nævne nogle. De står med hver deres udfordringer, men med det rette fokus er der gode udviklingsmuligheder.

Ansvarlige investeringer i udviklingslandene
Adgang til kapital betyder også, at landene i porteføljen i langt højere grad kan omstille deres økonomier. Det er generelt lande med stor befolkningstilvækst og høj CO2-udledning, som har brug for investeringer for at ændre på tingenes tilstand. I verdens folkerigeste land, Indien, kommer en stor del af strømmen fortsat fra dieseldrevne generatorer, som selvsagt ikke er godt for miljøet.

Når et land som Indien får adgang til kapital gennem for eksempel obligationsmarkedet, kan det investere i for eksempel solceller. Der er også lande som Uruguay som gennem udstedelse af grønne obligationer gør meget for at drive den grønne omstilling.

”Mange af disse lande gør en stor indsats for at forbedre bæredygtigheden. Uruguay har for eksempel udstedt en bæredygtig obligation, hvor renten afhænger af, hvor meget landet nedbringer drivhusgasudledningen samt forebygger skovrydning,” uddyber Søren Mørch.

På den måde skabes et økonomisk incitament til at levere på bæredygtighedsdagsordenen.
 
Nye markeder er altså meget andet end Kina. Vi ser masser af muligheder derude
”Nye markeder er altså meget andet end Kina. Vi ser masser af muligheder derude. Dem bør man ikke afskære sig fra, blot fordi det er nye markeder. I øjeblikket ser vi især interessante muligheder inden for emerging markets-obligationer, hvor øget støtte fra den vestlige verden i form af lån, garantier og overførsler er en ekstra medvind. Samtidig giver fonden en god diversificering i den private investors portefølje,” afslutter Søren Mørch.
 
*Denne fond er nævnt i artiklen:

Data for Danske Invest Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h: De årlige afkast er 12,7% (maj 2023-maj 2024), -4,9% (maj 2022-maj 2023), -18,6% (maj 2021-maj 2022), 11,1% (maj 2020-maj 2021), -2,7% (maj 2019-maj 2020), 3,8% (maj 2018-maj 2019), -1,9% (maj 2017-maj 2018), 9,9% (maj 2016-maj 2017), 3,2% (maj 2015-maj 2016), 2,0% (maj 2014-maj 2015). Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Se mere her.
 
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.
Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative.

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og dokumentet med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning.  Et sammendrag af investorrettigheder er tilgængeligt på dansk og kan sammen med mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber findes her Danske Invest Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h - Facts.

Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale som beskrevet i prospektet.


Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af dets fonde.
 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du tilmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet ved at kontakte os på 3333 7171 eller skrive til danskeinvest@danskeinvest.com. Du kan også altid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.