• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

DelClose

Danske Invest har skruet op for aktivt ejerskab

Dialogen med selskaberne om bæredygtighedsspørgsmål blev fordoblet i 2021 og aktivt ejerskab vil også fremover fylde mere i investeringsprocessen i de forskellige fonde i Danske Invest.

Historien kort fortalt

 • Danske Invest havde øget dialog med selskaberne i 2021
 • ESG og bæredygtighedsspørgsmål dominerede dialogen
 • Fortsat stort fokus på aktivt ejerskab

Danske Invest har udgivet sin rapport om Aktivt Ejerskab for hele 2021. I forhold til 2020, har vi skruet godt op for dialogerne med selskaberne. I 2021 havde vores investeringsspecialister hele 1420 møder med 938 selskaber fra 49 forskellige lande. I næsten halvdelen af tilfældene var dialogen relateret til miljøforhold, altså E’et i ESG, mens god ledelse (G) blev diskuteret i omkring en tredjedel af tilfældene. Kun lidt over 20 procent af samtalerne omhandlede sociale forhold (S):

Fordelingen på E, S og G er nogenlunde den samme som sidste år, mens antallet af dialoger er næsten fordoblet i forhold til 2020.

”Vi har i løbet af 2021 styrket vores fokus på aktivt ejerskab i de forskellige investeringsstrategier, ligesom vi har øget vores løbende overvågning af de selskaber, vi investerer i. Fremadrettet vil vi fokusere endnu mere på aktivt ejerskab, fordi vi tror, at dette er den bedste måde at støtte virksomheder på og beskytte afkastpotentialet i vores investeringer,” siger Oshni Arachchi, som er Head of Active Ownership i Responsible Investment, Danske Bank Asset Management.
 

Hvad er aktivt ejerskab?

Aktivt ejerskab i Danske Invest består af tre elementer:
 
 • Dialog med selskabernes ledelser
 • Afstemning på generalforsamlinger
 • Samarbejde med andre investorer og organisationer

Selve udførelsen af aktivt ejerskab foregår via Danske Bank Asset Management, som er Danske Invests porteføljerådgivere. I de tilfælde hvor fonden bliver forvaltet af en anden manager, følger de vores retningslinjer for aktivt ejerskab.


Øget fokus på ESG i selskaberne

Dialogen med de enkelte selskaber står de enkelte ansvarlige porteføljeforvaltere for. I de fleste tilfælde er det porteføljeforvaltere fra Danske Bank Asset Management, men i nogle tilfælde er det eksterne forvaltere, som står for dialogen, og i 2021 har vores eksterne forvaltere især øget dialogen med selskaberne.

Rapporten viser, at ESG- og bæredygtighedsspørgsmål fylder mere og mere i deres samtaler med selskaberne. Alle dialoger bliver registreret og overvåget, og det er den data, som bliver brugt i vores Aktivt Ejerskabsrapport.

”Både investorer og selskaberne har øget fokus på bæredygtighed. Vi har fået en fælles forståelse for vigtigheden af bæredygtighedsforhold, og det er ikke altid os, der er den opsøgende part. Det er ikke usædvanligt mere, at selskaberne kontakter os og vil diskutere bæredygtighedsforhold,” siger Oshni Arachchi.
 

Dilemmaet med kobber

Et eksempel på et emne inden for miljø, som har fyldt i 2021, er dialogen som forvalterne bag fonden Danske Invest Global Sustainable Future har haft med det engelske mineselskab Antofagasta. Selskabet har hovedparten af sine kobbermineaktiviteter i Chile. Kobber spiller en væsentlig rolle som komponent til mange bæredygtige teknologier, men samtidig er det vigtigt, at udvindingen af metallet foregår på en bæredygtig måde og her har selskabet rykket sig de seneste år.

”Via vores dialog har vi set, at Antofagasta viser markant fremdrift imod at nå deres mål om, at 90% af deres vandforbrug skal komme fra enten havvand eller genanvendeligt vand. De har opført afsaltningsanlæg med rørstrukturer ud i havet, der rengør vandet for bl.a. salt, så det kan anvendes til at udvaske kobberet. For en stor mine, som ligger langt fra havet, kan det betyde en investering på flere 100 millioner dollars,” fortæller porteføljeforvalter Simon Christensen fra Danske Invest Global Sustainable Future.

Han tilføjer, at Antofagasta i 2021 også nåede at omstille 100% af energiforbruget fra minedriften til at være baseret på bæredygtig energi.
 

Færre afstemninger

Et andet vigtigt element i aktivt ejerskab er at bruge sine rettigheder som aktionær til at stemme på generalforsamlinger. Formålet med stemmeafgivelsen er til enhver tid at sikre, at selskaberne skaber langsigtet værdi for investorerne.

I 2021 blev der stemt på 3.863 generalforsamlinger i 67 forskellige lande om 39.955 forslag. Det er mindre aktivitet i forhold til 2020, hvilket skyldes, at vi ændrede tilgangen til stemmeafgivelse på generalforsamlinger i 2021. Fokus blev ændret til primært virksomheder, hvor vi har større positioner, så vi kan koncentrere vores indflydelse på denne type virksomheder.

”Vores nye tilgang betyder i praksis, at vi har udbygget vores analyse og vurdering af væsentlige beslutninger inden for forskellige emner som drivhusgasemission, biodiversitet, vandforbrug og affaldshåndtering samt medarbejdervilkår, overholdelse af menneskerettigheder, anti-korruption og anti-bestikkelse,” fortæller Oshni Arachchi.


Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative.

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk og kan findes her (under ”dokumenter”). 

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af Danske Invest Management A/S’ fonde.

Mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber kan findes her

Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospektet.

 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du tilmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet ved at kontakte os på 3333 7171 eller skrive til danskeinvest@danskeinvest.com. Du kan også altid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.