• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Del

Danske Invest fond jagter frontløberne i den bæredygtige fremtid

Omstillingen til en mere bæredygtig verden rummer potentielt den største forandring på aktiemarkedet siden den industrielle revolution. Men, hvordan hænger selskabernes bæredygtige indsats sammen med mulighederne for merafkast?

I øjeblikket bruger jordens befolkning langt flere ressourcer end vores klode kan nå at genskabe. Konsekvensen er bl.a. store forandringer i jordens økosystemer og forringede levevilkår flere steder på kloden. Det er en udvikling, som kræver handling, hvis den skal bremses. Det har allerede sat gang i en global bæredygtig omstilling tilskyndet af forbrugere, regeringer og interesseorganisationer verden over. En stor del af ansvaret for omstillingen er placeret på skuldrende af verdens førende selskaber.

”Der er behov for signifikante ændringer på tværs af økonomien, hvis vi skal nå en bæredygtig fremtid. I den sammenhæng, hviler der et stort ansvar på erhvervslivet verden over. Det er en indsats, der kræver store investeringer i de kommende år, men som også rummer nogle enorme økonomiske muligheder, for de selskaber, der formår at bidrage til løsningerne,” fortæller Simon Christensen, Martin Slipsager Frandsen og Thomas Baden Fabricius, der står i spidsen for investeringsteamet bag fonden. Danske Invests nye aktivt forvaltede globale aktiefond, Global Sustainable Future.
 

FN har estimeret, at der ligger 12.000 milliarder amerikanske dollar i markedsmuligheder, hvis de 17 bæredygtighedsmål der er opstillet frem mod 2030 skal løses. (1)

Jagten på de førende bæredygtige selskaber

Danske Invest Global Sustainable Future henvender sig til investorer, der både ønsker at investere i globale aktier, hvor faktorer som pris, vækstpotentiale, ledelse og strategi spiller en dominerende rolle. Men som derudover køber ind i strategien, hvor der bliver stillet store krav til den bæredygtige indsats, i hvert enkelt selskab der investeres i. Hvor det er afgørende, at de bidrager her og nu til at løse en række af de bæredygtighedsmål, som FN har opstillet.
”Den bæredygtige omstilling er en global trend, der rummer et rigtig attraktivt afkastpotentiale, hvis man formår at investere i de rette selskaber. Derfor bruger vi en stor del af vores tid og ressourcer på at researche og analysere os frem til, hvilke selskaber, der gør en bæredygtig forskel og som samtidig er en attraktiv investering, ” siger Simon Christensen.

I tæt samarbejde med de fem andre porteføljeforvaltere i teamet og understøttelse fra et af Europas største team indenfor bæredygtige investeringer, har forvalterteamet udviklet en stringent aktieudvælgelse, der ind til videre har ført til investeringer i 36 selskaber, verden over. Fælles for dem alle er, at de går forrest i den bæredygtige omstilling og bl.a. derfor rummer potentialet for merafkast i forhold til de selskaber, der ikke har rettet fokus mod den bæredygtige omstilling endnu.
 

Tæt dialog med de investerede selskaber

”Når vi udvælger aktierne starter vi helt objektivt med at snævre hele investeringsuniversets mange tusinde aktier ned for til sidst at ende med cirka 300 selskaber, der lever op til vores objektive kriterier. De skal naturligvis leve op til vores standarder, hvor kul, tjæresand, tobak og kontroversielle våben er valgt fra. Men derudover skal de leve op til en lang række bæredygtige kriterier, hvor vi anvender nogle højt specialiserede analyseværktøjer, så vi kun ender med de mest relevante selskaber. Derefter går vi helt tæt på selskaberne og deres forretningsmuligheder. I sidste ende er vi endt op med 36 selskaber, som vi ser ekstra store bæredygtige muligheder i”, siger Martin Slipsager Frandsen.

Forvalterteamet har en målsætning om aldrig at være investeret i mere end 40 selskaber. Den nuværende portefølje på kun 36 selskaber, giver teamet mulighed for både at sammensætte en bred og balanceret portefølje og samtidigt være helt tæt på hvert enkelt selskab, der er investeret i.

Målet for fonden er at skabe et afkast, der ligger over det samlede globale aktiemarked. En investering i aktier er altid forbundet med risiko for tab, og som investor må du forvente betydelige udsving i værdien af dit investerede beløb. Det betyder samtidigt, at afkastet kan afvige både positivt og negativt fra resten af markedet. Derfor er forvalterne også langsigtede i deres investeringshorisont, hvilket passer godt til den bæredygtige udfordring vi står over for nu. Omstillingen fra overforbrug og social ulighed mod en mere bæredygtig fremtid, er nemlig en udvikling, som ifølge Thomas Baden Fabricius, vil strække sig over de kommende mange årtier.

I forbindelse med lanceringen af Danske Invest Global Sustainable Future er der lanceret et minisite med mere information.

For at se priser, kursudvikling, faktaark m.m. skal du besøge fondens hjemmeside.
 
1 – Kilde: Danske Bank Asset Management, Bernstein, FN

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Det er ikke et tilbud eller opfordring til at gøre tilbud om at købe eller sælge et finansielt instrument. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast og prognoser om fremtidig udvikling ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negativt. Rådfør dig altid med professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.
 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage eller afmelde.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.