• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

 • 1/1

  26.05.2023

  Suspension - enkelt afdeling

  Pga. lokal børslukkedag i det underliggende marked er en enkelt afdeling under Investeringsforeningen Danske Invest lukket for handel i dag 26. maj 2023.

  Læs mere
DelClose

Danske Invest er marginalt eksponeret mod Silicon Valley Bank og Credit Suisse

Først kollapsede den amerikanske bank Silicon Valley Bank, dernæst kom turen til schweiziske Credit Suisse, og de finansielle markeder faldt. Men hvor meget er Danske Invest investeret i de kriseramte banker?

Flere amerikanske banker er i krise, ligesom europæiske Credit Suisse er blevet overtaget af UBS efter et historisk fald på børsen, og senest har Deutsche Bank også været ramt af kursfald. Danske Invest har en begrænset investering i de omtalte banker på tværs af aktie- og obligationsfonde.

Når det kommer til aktieinvesteringer, så er det primært de indekserede fonde, altså fonde som passivt følger et indeks, som har en meget lille andel af aktier investeret i de kriseramte banker. Den største andel ligger således i Danske Invest USA Indeks-fondene, som før krisen ramte, havde investeret cirka 0,15 procent i de tre amerikanske banker Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank og First Republic Bank.

Hvis vi vender blikket mod Europa, så ligger aktieafdelingerne med minimale eksponeringer mod Credit Suisse, da de udgør mindre end 0,1 procent i seks indekserede fonde. Der er også en håndfuld obligationsfonde, der er investeret i Credit Suisse. Her ligger vægten på op til 1,6 pct., men kun Danske Invest Euro High Yield havde investeret i AT1-obligationer, der blev nedskrevet til nul i forbindelse med UBS’ overtagelse. Yderligere var effekten på de specifikke obligationer helt afhængig af obligationstypen; der var således også obligationer, som steg i kurs. Bankobligationer udgør kun en mindre andel af Danske Invests obligationsinvesteringer.

Hvad er AT1-obligationer?

Additional tier 1 eller AT1 så dagens lys efter finanskrisen i 2008. Det er obligationer, der enten kan konverteres til egenkapital eller nedskrives i en krisesituation. Dette kan være, hvis banken ikke lever op til obligationsspecifikke kapitalkrav, eller hvis myndighederne vurderer, at banken er nået til et punkt, hvor den ikke er økonomisk bæredygtig. Obligationerne indeholder klausuler, hvor de enten kan blive nedskrevet til værdien nul eller konverteret til aktier.
 

Atypisk udvikling i Credit Suisse
Danske Invest Euro High Yield-obligationer har blandt andre investeret i Credit Suisses AT1 obligationer, hvor Danske Invest Euro High Yield-obligationer har tabt cirka én procent i værdi. Chief Portfolio Manager Cecilie Hoffmeyer fortæller, at når en investering falder så markant, som Credit Suisse gjorde, så indsamler teamet al tilgængelig information med henblik på at vurdere situationen i forhold til den oprindelige investeringscase. Overvejelser omkring salg af positionen er en naturlig del af overvejelserne, men markedet var ikke velfungerende de dage, og med den information de havde, vurderede de, at handelsprisen ikke reflekterede værdien af AT1 obligationerne ud fra sandsynligheden for at blive nedskrevet på daværende tidspunkt.

”Tilfældet med Credit Suisse var atypisk, da det kraftige sell-off tog fart efter en udtalelse fra en af aktionærerne. Vores vurdering var, at der ikke var tale om en udfordring med kapitalisering af Credit Suisse på daværende tidspunkt, men en bekymring omkring likviditeten på baggrund af flytning af indlån. Overvågningen af markedsreaktionen var en væsentlig del af vores analyse, hvilket er atypisk i forhold til andre cases, hvor vi normalt fokuserer på analyse af virksomhedens fundamentale forhold,” forklarer Cecilie Hoffmeyer.

Cecilie Hoffmeyer fortæller yderligere, at AT1-obligationerne blev nedskrevet til nul af det schweiziske finanstilsyn efter en lovændring, på trods af at aktionærerne fik værdi ud af transaktionen. Dette er ikke set før og er efterfølgende blevet understreget som værende et isoleret tilfælde og danner dermed ikke præcedens i Europa eller England.

”Credit Suisse AT1-obligationerne i fonden er derfor nedskrevet i værdi, mens tilsvarende bankobligationer steg i kurs de efterfølgende dage efter stærk kommunikation fra EU og UK,” siger Cecilie Hoffmeyer.

Banker i krise
I begyndelsen af marts lukkede USA’s 16. største bank Silicon Valley Bank (SVB) og skabte således det næststørste bankkollaps i amerikansk historie. Frygten for, at SVB ikke var en enlig svale, sendte efterfølgende aktiemarkedet og især bankaktier ned. Få dage senere blev også den europæiske banksektor ramt, da den schweiziske bank Credit Suisse var konkurstruet. Banken blev dog senere overtaget af konkurrenten UBS. Danske Banks chefstrateg, Frank Øland, maner til besindelse:

”Vi forventer ikke en ny finanskrise som i 2008-2009. Der er langt mere regulering og mere robusthed i systemet i dag, end der var dengang. Samtidig vurderer jeg, at UBS’ opkøb af Credit Suisse har sat et punktum for en eventuel europæisk bankkrise,” siger han.

Du kan læse mere om SVB og Credit Suisse samt se Danske Banks råd til investorer i forbindelse med bankkrisen på Investeringsnyt.dk
 
Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.
Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative.

Den fremtidige prognose er ikke en pålidelig indikator for den fremtidige udvikling, som kan være negativ. Fremtidige resultater er skattepligtige og afhænger af den enkelte investors personlige situation, hvilket også kan ændre sig i fremtiden
Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospekterne og dokument med central information (PRIIPs KID), inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, dokument med central information (PRIIPs KID) og information om klagehåndtering er tilgængeligt på dansk og kan findes her (under ”dokumenter”).

Mere information om fondenes bæredygtighedsrelaterede egenskaber kan findes her: Vores fonde (danskeinvest.dk)

Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika /bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospektet.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af Danske Invest Management A/S’ fonde.
 

Noter: 
Data for Danske Invest USA Indeks, klasse DKK d: De årlige afkast pr. 28.02.2023 er på 1 års sigt -4,0%, 2 års sigt 22,6%, 3 års sigt 9,9%, 4 års sigt 4,3%, 5 års sigt 9,4%, 6 års sigt -1,6%, 7 års sigt 28,4%, 8 års sigt -6,2%, 9 års sigt 37,0%, 10 års sigt 15,2%. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Se mere her.

Data for Danske Invest Europa Indeks BNP, klasse DKK d: De årlige afkast pr. 28.02.2023 er på 1 års sigt 5.7%, 2 års sigt 12.9%, 3 års sigt 9.6%, 4 års sigt 2.0%, 5 års sigt -1.7%, 6 års sigt 8.0%, 7 års sigt 15.4%, 8 års sigt -14.3%, 9 års sigt 17.5%, 10 års sigt 26.5%. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. 
Se mere her.

Data for Danske Invest Europa Indeks, klasse DKK d: De årlige afkast pr. 28.02.2023 er på 1 års sigt 4,3%, 2 års sigt 15,0%, 3 års sigt 9,0%, 4 års sigt 2,9%, 5 års sigt 1,2%, 6 års sigt 4,7%, 7 års sigt 14,0%, 8 års sigt -13,6%, 9 års sigt 18,9%, 10 års sigt 20,1%. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. 
Se mere her.

Data for Danske Invest Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h: De årlige afkast pr. 28.02.2023 er på 1 års sigt -8.0%, 2 års sigt 11.6%, 3 års sigt 25.7%, 4 års sigt 3.0%, 5 års sigt 0.1%, 6 års sigt 11.4%, 7 års sigt 20.8%, 8 års sigt -9.9%, 9 års sigt 13.8%, 10 års sigt 21.8%. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. 
Se mere her.

Data for Danske Invest Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h: De årlige afkast pr. 28.02.2023 er på 1 års sigt -8,0%, 2 års sigt 11,6%, 3 års sigt 25,7%, 4 års sigt 3,0%, 5 års sigt 0,1%, 6 års sigt 11,4%, 7 års sigt 20,8%, 8 års sigt -9,9%, 9 års sigt 13,8%, 10 års sigt 21,8%. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. 
Se mere her.

Data for Danske Invest Index Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK: De årlige afkast pr. 28.02.2023 er på 1 års sigt 2,6%, 2 års sigt 12,5%, 3 års sigt 8,1%. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. 
Se mere her.

Data for Danske Invest Index Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKK: De årlige afkast pr. 28.02.2023 er på 1 års sigt -5,0%, 2 års sigt 15,8%, 3 års sigt 17,5%. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Se mere her.

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage eller afmelde.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.