• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Del

Danske Invest ændrer investeringsstrategien i afdelingerne Teknologi, USA KL og USA - Akkumulerende KL

For at sikre, at Danske Invest altid har et attraktivt og konkurrencedygtigt produktudbud, har Danske Invest besluttet at tilpasse investeringsstrategien i aktieafdelingerne USA KL, USA - Akkumulerende KL og Teknologi KL.

I Danske Invest vurderer vi løbende investeringsstrategien i alle vores afdelinger for at sikre, at vores produktpalette efterlever vores ambition om at tilbyde vores investorer attraktive og konkurrencedygtige produkter. På den baggrund har vi besluttet at ændre investeringsstrategien i afdelingerne USA KL, USA – Akkumulerende KL og Teknologi KL, fordi afdelingerne historisk set ikke har levet op til vores ambitioner.

Vi tilpasser dermed investeringsstrategierne, idet vi forventer, at det på nuværende tidspunkt giver afdelingerne de bedste forudsætninger for at levere konkurrencedygtige afkast efter omkostninger.

”Når vi løbende gennemgår vores investeringsstrategier, er det kundens interesser, der er i centrum for Danske Invest. Hvis vi vurderer, at en omlægning fra en aktiv forvaltet stockpicking-strategi til en indeksbaseret strategi eller aktiv modelbaseret strategi øger kundens mulighed for et højere afkast efter omkostninger, ændrer vi strategien,” fortæller Morten Rasten, administrerende direktør i Danske Invest Management A/S.

Hvordan ændrer vi investeringsstrategien?
Hidtil har afdelingerne haft eksterne porteføljeforvaltere og en aktiv forvaltet stockpicking-investeringsstrategi, der har haft til formål at sammensætte en portefølje af aktier, hvis performance var bedre end markedsudviklingen. Wellington har forvaltet afdelingerne USA KL og USA – Akkumulerende KL, mens Allianz Global Investors har forvaltet afdeling Teknologi KL.
Danske Invest har besluttet, at Danske Bank Asset Management for fremtiden skal rådgive om aktierne i porteføljen. De nuværende aktivt forvaltede stockpicking-strategier vil for fremtiden blive ændret til hhv. en aktiv modelbaseret strategi for USA KL og USA – Akkumulerende KL og en indeksbaseret strategi for Teknologi KL.

Det amerikanske aktiemarked er et af de mest gennemanalyserede markeder. Det gør det svært for en porteføljeforvalter at have en traditionel aktiv stockpicking-strategi, der over en årrække formår at levere et merafkast efter omkostninger sammenlignet med markedsudviklingen. En aktiv modelbaseret strategi indebærer, at en model screener det amerikanske aktiemarked, hvilket reducerer afdelingernes omkostninger, idet modellen er billigere end et team af fundamentale aktieanalytikere. Modellen rangordner aktier efter nøje udvalgte kriterier på baggrund af aktienøgletal og historiske kursbevægelser. Derefter sammensætter porteføljerådgiveren investeringerne på baggrund af modellen, så porteføljen opnår en optimal kombination af bred eksponering og et tilfredsstillende forventet risikojusteret afkast.

For Teknologi KL vil vi benytte en indeksbaseret strategi. Det betyder, at afdelingen vil følge markedsudviklingen, og afkastet vil dermed ikke være højere end benchmark – til gengæld reduceres omkostningerne. De nye strategier for alle tre afdelinger forventes at være fuldt implementeret den 1. januar 2018.

”Som investor er det vigtigt at fordele sine aktieinvesteringer ud over geografi og sektorer. De nye, strategier gør, at vi stadigvæk kan tilbyde vores investorer nogle produkter, der giver dem eksponering mod det amerikanske aktiemarked og teknologisektoren, som begge kan være essentielle byggeklodser til en god, diversificeret portefølje,” siger Morten Rasten.

Hvad betyder det for dig som investor?
Omkostningerne for alle tre afdelinger vil blive reduceret, og de konkrete nedsættelser fremgår af nedenstående skema. Afdelingerne beholder deres nuværende navne og ISIN-koder, ligesom både investeringsunivers og –regler for de enkelte afdelinger fastholdes. Derudover får ændringerne ikke nogle skattemæssige konsekvenser.

Investeringsforeningen Danske Invest
 

Afdeling ISIN-KODE Nuværende administrationsomkostninger Fremtidige administrationsomkostninger
USA - Akkumulernde KL DK0016290349 1,45 % 0,60 %
USA KL DK0060186294 1,45 % 0,60 %
Teknologi KL DK0016023229 1,64 % 0,50 %

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.