• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Kontakt os hele døgnet


  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 18.00
  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 23.00
  Fredag:     08.00 - 20.00
  Lørdag:     09.00 - 19.00
  Søndag:    09.00 - 23.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08
Del

CityWire: Danske Invest-team er bedst til emerging markets-obligationer

Danske Invest har vundet europæisk anerkendelse med to af sine emerging markets-obligationsfonde i hård valuta, som har slået konkurrenterne på afkast.

Danske Invest-porteføljerådgiver Bent Lystbæk og hans porteføljeteam har netop vundet den eftertragtede pris ”Pan-European Award 2017” som bedste fondsforvalter inden for emerging markets-obligationer i hård valuta.

Det anerkendte London-baserede finansielle forlag- og informationsselskab CityWire står bag kåringen, og Bent Lystbæk og hans team vandt på baggrund af deres risikojusterede afkast i perioden 2014 til 2016. Her lå de højest blandt de fem nominerede inden for kategorien ”Bonds – Emerging Market Debt Hard Currency”.
 
”Vi er rigtig glade for, at vi har vundet prisen. Vi er fire personer i teamet, og vi har alle været med lige fra starten i midten af 2013,” siger Bent Lystbæk.

Under teamet er det fondene ”Danske Invest Nye Markeder Obligationer” og Luxembourg-fonden ”Danske Invest Emerging Market Debt Hard Currency”, som er blevet målt på deres gennemsnitlige afkast i den treårige periode, hvor både landeallokeringen og valget af de konkrete obligationer i de enkelte lande har været afgørende for afkastet. Fondene investerer i statsobligationer, obligationer udstedt af helt eller delvist statsejede virksomheder samt i meget begrænset omfang også i obligationer udstedt af private selskaber. Alle fra nye markeder og i hård valuta som dollar og euro.

Hjemmelavet vindermodel
Teamet benytter en avanceret kvantitativ model, som de selv har udviklet, og som beregner risikoen for, at de enkelte lande går statsbankerot. Modellens beregninger suppleres med en mere kvalitativ vurdering af væsentlige faktorer, som er svære at kvantificere, og som derfor ikke i tilstrækkelig grad bliver fanget i en økonometrisk model. Det kan eksempelvis være et politisk regimeskift, som vi så i Argentina i 2015, hvor en ny reformpolitik ændrede de langsigtede makroøkonomiske udsigter væsentligt og dermed også landets kreditværdighed.

”Vi har desuden udviklet en model, der omregner vores egen kreditvurdering af et givet land til en fair pris på landets statsobligationer, så det bliver nemt at vurdere, om de aktuelle markedspriser forekommer dyre eller billige. På den måde bliver modellen bestemmende for, hvilke lande vi henholdsvis ønsker at overvægte og undervægte i forhold til benchmark,” forklarer Bent Lystbæk.

Markante merafkast
Både i 2015 og 2016 klarede begge fondene sig markant bedre end benchmark. I 2015 slog fondene benchmark med knap 2 procentpoint, og i 2016 var merafkastet omkring 3,3 procentpoint. Historiske afkast er dog ingen garanti for fremtidige afkast, der også kan blive negative.

”Det var særlig i 2015, at vi lagde afstand til konkurrenterne. Det år brændte mange fondsforvaltere sig i Ukraine, Rusland og Venezuela, mens vi havde en meget heldig hånd med vores investeringer i disse lande,” siger Bent Lystbæk.

Han forklarer, at Argentina var det land, der i 2016 ydede det største bidrag til merafkastet i forhold til benchmark tæt fulgt af Brasilien, der også i 2015 leverede et stort bidrag til performance. Begge år var der positive bidrag fra langt størstedelen af de knap 70 lande, som teamet investerede i. Udover Bent Lystbæk består teamet af Jacob Ellinge Nielsen, Thomas Haugaard og Sorin Pirau.
 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.