• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

DelClose

Aktivt ejerskab - er det ikke kun noget med aktier?

Kan man påvirke selskaber som obligationsinvestor? Porteføljeforvalter for virksomhedsobligationer Kristian Rønde Hefting forklarer, hvordan han er med til at påvirke selskaberne gennem aktivt ejerskab og dialog, selvom han ikke kan stemme på generalforsamlinger.

Som investor i Danske Invest kan dine investeringer være med til at påvirke selskaberne til at gå i en mere bæredygtig retning, fordi bæredygtighed er et stort fokusområde hos Danske Invest – både for at sikre afkastpotentialet og for at bidrage til den grønne omstilling.

Hvad er aktivt ejerskab?

Aktivt ejerskab er udnyttelse af investorrettigheder, og i Danske Invest består det af tre elementer: 
 • Dialog med selskabernes ledelser
 • Afstemning på generalforsamlinger
 • Samarbejde med andre investorer og organisationer
Selve udførelsen af aktivt ejerskab foregår via Danske Bank Asset Management, som er Danske Invests porteføljerådgivere. Det er enten den enkelte porteføljeforvalter eller teamet Responsible Investments, som står for dialogen eller stemmer på generalforsamlingerne. 

Selvom aktivt ejerskab typisk er noget, der forbindes med aktier, så fylder det mindst lige så meget i virksomhedsobligationerne i Danske Invests fonde. Som obligationsinvestorer kan vi dog ikke stemme på generalforsamlinger, da vi ikke ejer en andel (aktie) i selskaberne. Men porteføljeforvalterne går alligevel i høj grad i dialog med selskaberne. 


Selskaberne vil høre vores mening

Som udgangspunkt vil selskaberne gerne imødekomme deres investorers behov. Det skyldes, ifølge porteføljeforvalter Kristian Rønde Hefting, at selskaberne blandt andet har et ønske om lavest mulige finansieringsomkostninger og jo flere investorer, der investerer i deres obligationer, des billigere bliver det for selskabet. 

Kristian Rønde Hefting har ansvaret for fonden Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond, og han fortæller, at han ofte har mulighed for at påvirke f.eks. grønne obligationers konstruktion, inden de bliver udstedt. 

”Når et selskab skal udstede en obligation, vil banken, som hjælper selskabet med udstedelsen, typisk holde møder med potentielle investorer, hvor vi kan stille spørgsmål og komme med input. De fleste selskaber vil gerne høre, hvad vi har af krav til for eksempel en grøn obligation, og de er ofte meget interesserede i at imødekomme kravene inden selve obligationen bliver udstedt, så de får så mange investorer som muligt,” siger han. 

Han tilføjer, at det er en fordel at komme fra en stor nordisk bank, da investorer fra Norden har et stort fokus på bæredygtighed. Ofte søger virksomhederne derfor også input fra de erfarne porteføljeforvaltere. 

LÆS OGSÅ: ”Vi giver ikke virksomhederne fripas, selvom de laver en grøn obligation”


Dialogen har ændret sig

Dialogen har dog udviklet sig kraftigt de seneste år. Fra primært at omhandle rammerne for en obligation, er dialogen meget mere detaljeret i dag. Og Kristian Rønde Hefting og hans kolleger er ikke de eneste på møderne, som stiller spørgsmål til bæredygtighed. 

”For to-tre år siden sad jeg med en følelse af, at jeg var den eneste, som læste bæredygtighedsrapporter og det var ofte kun mig, som stillede spørgsmål i den retning. Dengang var vores anbefalinger også mere generelle. Vi er kommet videre nu og de spørgsmål jeg får fra virksomhederne nu, går mere i retning af rapportering – altså hvilken type rapportering, vi anbefaler, at de skal benytte til at dokumentere deres obligationers bæredygtighedsmål,” siger Kristian Rønde Hefting.  

LÆS OGSÅ: Find rundt i junglen af bæredygtige obligationer


Mercedes’ elbiler

Når det for eksempel kommer til reduktion af virksomheders CO2-aftryk, giver porteføljeforvalterne tit den samme anbefaling: selskaberne skal få deres mål videnskabeligt verificeret gennem uvildige organisationer som for eksempel Science-Based Target initiative.  
 

Hvad er Science-based Target Initiative (STBi)?

Science Based Targets initiative (SBTi) er et non-profit initiativ, som fokuserer på et tæt samarbejde mellem virksomheder og klimaeksperter for at sikre, at virksomhedens klimamål stemmer overens med klimavidenskaben.  Størstedelen af de danske C25-virksomheder har tilsluttet sig initiativet.  SBTi er et samarbejde mellem CDP (non-profit organisation, som afdækker miljøpåvirkning), FN Global Compact, World Resources Institute (WRI) og WWF Verdensnaturfonden. KILDE: Hvad er Science Based Targets – er det noget for din virksomhed? 

”Hvis selskabets CO2-mål er verificeret af Science-Based Target Initiative, så ved vi, at de er i overensstemmelse med den seneste klimaforskning. Det hjælper os til at vurdere, om de har troværdige planer for at nå deres mål,” siger Kristian Rønde Hefting.

Det var også den anbefaling, de gav bilproducenten Mercedes i en dialog om deres CO2-målsætninger. Mercedes er blevet en del af en alliance (Transform to Net Zero), som arbejder for CO2-neutralitet, sammen med ni andre globale selskaber og Kristian Rønde Hefting ville gerne have forklaret, hvad det konkret gik ud på.

”Mercedes forklarede, at de via initiativet bruger deres ekspertise sammen med de øvrige medlemmer til at udvikle rammebetingelser, der muliggør en CO2-neutral omstilling af samfundet. Derudover understreger medlemskabet deres målsætninger omkring CO2-reduktion gennem hele deres værdikæde. Det over alt fra den CO2-udledning, der sker hos underleverandører og under produktion af bilen over til det, bilen udleder under anvendelse, og når den bliver skrottet. Målsætninger som Mercedes primært vil nå gennem deres ’Electric-only’-strategi,” fortæller Kristian Rønde Hefting. 

I forhold til STBi-verificering, så var beskeden fra virksomheden, at de ønskede en verificering af deres langsigtede målsætninger, men afventer, som andre bilproducenter, en sektor-specifik vejledning fra SBTi.


Aktivt ejerskab gør en forskel

Kristian er ikke i tvivl om, at aktivt ejerskab gør en forskel i virksomhedsobligationerne og han forventer også, at det vil fylde på investormøderne med selskaberne fremover.  

”Selvom vi ikke kan stemme på generalforsamlinger som aktieinvestorerne, så mener jeg, at vi har en fordel, fordi vi kan påvirke mere bredt. Vi kan for eksempel også gå i dialog med selskaber, som ikke er børsnoterede eller selskaber, som er statsejede,” afslutter han. 

Kristian Rønde Hefting og hans kolleger i teamet for virksomhedsobligationer laver aktivt ejerskab i flere af Danske Invests fonde. Det foregår blandt andet i fondene: 
 • Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond 
 • Danske Invest SICAV Global Corporate Sustainable Bond 
 • Danske Invest Euro Investment Grade-Obligationer 
 • Danske Invest Globale Virksomhedsobligationer 
 • Danske Invest Euro High Yield-Obligationer, Akkumulerende
 • Danske Invest Euro High Yield-Obligationer


Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og dokumentet med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning.  Et sammendrag af investorrettigheder er tilgængeligt på dansk og kan sammen med mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber findes her.

Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika og bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospektet.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af dets fonde.

 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du tilmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet ved at kontakte os på 3333 7171 eller skrive til danskeinvest@danskeinvest.com. Du kan også altid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.