• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Del

Aktiefond med verdensmålene i fokus tiltrækker mange nye investorer

Interessen for at investere i aktiefonden Danske Invest Global Sustainable Future har siden lanceringen i september 2020 været stor. Her fortæller forvalterne om mulighederne ved at investere ansvarligt i disse år.

Kort om Global Sustainable Future

- Fondens strategi er baseret på selskaber, der understøtter en række af 17 FN’s verdensmål
- Teamet investerer i 30-40 globale selskaber, der alle understøtter verdensmålene
- Investeringerne spænder bredt over regioner og sektorer med bred global risikospredning
- Forvalterteamet trækker på et af Europas største teams inden for ansvarlige investeringer

Bilerne skal køre på el, oksekødet skrottes til fordel for planter og der holdes ekstra øje med, om vores varer nu også er produceret under ordentlige forhold. Bæredygtighed er blevet et vigtigt konkurrenceparameter, når forbrugerne skal nås. I vores del af verden er bevidstheden om at handle og opføre sig ansvarligt således et tema der for alvor har taget fart. Det gælder også, når vi vælger investeringer. Det kan også mærkes i Danske Invest, hvor særligt fonden Global Sustainable Future har oplevet stor interesse fra investorernes side.

”Ansvarlige investeringer og bæredygtigheden i de selskaber vi investerer i, er et af vores vigtigste fokusområder i Danske Invest i disse år. Det gælder både i det brede arbejde med alle vores fonde, men også specifikt i de nye strategier vi planlægger at lancere. Et eksempel er Global Sustainable Future, der siden introduktionen i september 2020 og frem til udgangen af marts 2021 har rundet 5 milliarder danske kroner i nettoindskud fra investorerne, og samlet set forvaltes der i dag for mere end 22 milliarder bag strategien,” siger Robert Mikkelstrup, adm. direktør i Danske Invest.
 

Baggrunden for fonden

Danske Invest Global Sustainable Future henvender sig til de investorer, der både ønsker at investere i globale aktier, hvor faktorer som pris, vækstpotentiale, ledelse og strategi spiller en afgørende rolle. Men som også ønsker en strategi, hvor der bliver stillet store krav til den bæredygtige indsats i hvert enkelt selskab. Fonden er forholdsvis koncentreret med mellem 30 og 40 selskaber, hvor det er afgørende, at de hver især bidrager til at løse en række af de verdensmål, som FN har opstillet.

”Den bæredygtige omstilling er en global megatrend, der potentielt rummer et særdeles attraktivt afkastpotentiale, hvis man formår at investere i de rette selskaber, der leder og drager fordel af omstillingen til en bæredygtig fremtid. Derfor er strategiens essentielle fokus at finde de selskaber, som vil bidrage til at løse verdens bæredygtighedsudfordringer, og derigennem være en attraktiv investering,” siger Simon Christensen, der sammen med Martin Slipsager Frandsen forvalter fonden.

Danske Invest Global Sustainable Future investerer primært i selskaber, der arbejder inden for tre FN-hovedtemaer klimastabilitet, naturkapital og social kapital.

Vækstpotentiale forbundet med verdensmålene

Klimaforandringer, overforbrug af klodens ressourcer, den globale vandkrise og social ulighed er blot nogle af de problemstillinger, der kræver massive investeringer i de næste mange år, og den globale aktiefond Danske Invest Global Sustainable Future investerer i selskaber, der bidrager til at løse disse udfordringer. Fonden har således udelukkende fokus på de selskaber, der er bedst positioneret til at adressere de globale udfordringer og som forventeligt vil få del i en økonomisk vækst, som omstillingen vil medføre. FN estimerer, at de 17 verdensmål tilsammen kan give markedsmuligheder på op til 12.000 mia. dollars frem mod 2030.

”Når vi udvælger aktierne, starter vi helt objektivt med at snævre det globale investeringsunivers ned for til sidst at ende med cirka 300 selskaber, der har solid bæredygtighedsperformance, er af høj kvalitet og som bidrager til FN’s 17 Verdensmål. Herfra går vi i detaljen med de enkelte selskaber, hvor vi blandt andet sætter mål for hvilke bæredygtighedsinitiativer som vi mener at de skal leve op til. Derigennem sikrer vi, at alle vores investeringer bidrager med noget konkret imod en bæredygtig fremtid. . Lige nu er vi eksempelvis investeret i 37 selskaber, som vi ser gode bæredygtige muligheder i”, siger Martin Slipsager Frandsen.

Selv om en investering i Danske Invest Global Sustainable Future har interessante afkastmuligheder, er der også risici, du skal være opmærksom på. Fonden er langsigtet i sin strategi og har en målsætning om at levere et årligt merafkast i forhold til det globale aktieindeks MSCI World. Det betyder, at du også risikerer at få et lavere afkast end aktiemarkedet generelt. Det afhænger af porteføljerådgivernes evner til at udvælge de rigtige aktier.
 

EU kategorisering af fonden

Danske Invest Global Sustainable Future er efter den 10. marts 2012 kategoriseret som en ESG-fond, artikel 8, i overenstemmelse med EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i den finansielle sektor. Vi befinder os i en overgangsperiode, hvor vi tilpasser os den nye EU forordning. Vi forventer derfor at fonden vil blive klassificeret som artikel 9 i løbet af året.
 
Team: Fondens investeringer bliver forvaltet af Danske Bank Asset Management, som er en del af Danske Bank A/S. Global Sustainable Future forvaltes af Simon Christensen, Martin Slipsager Frandsen, Claus Henrik Johansen, Niklas Landin Olsen, Camilla Nielsen og Antti Malava.

Navn: Danske Invest Global Sustainable Future, klasse DKK d / Danske Invest Global Sustainable Future – Akkumulerende, klasse DKK.

Investeringsfokus: Globale aktier med fokus på bæredygtig omstilling.

ISIN-kode: Danske Invest Global Sustainable Future, klasse DKK d: DK0010264530.
Danske Invest Global Sustainable Future – Akkumulerende, klasse DKK: DK0016208788.

Risikoindikator (1-7): 6

Læs mere: Find Faktaark, Central Investorinformation, afkastinformation m.m. på danskeinvest.dk, hvor du kan læse mere om fonden og de risici, der er forbundet med en investering i fonden.

*Indirekte handelsomkostninger.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast og prognoser om fremtidig udvikling ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negativt. Rådfør dig altid med professionelle rådgivere om juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.
 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage eller afmelde.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.