• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

DelClose

Året har budt på et stærkt comeback til europæiske udbytteaktier

Aktiefonden Danske Invest Europa Højt Udbytte har leveret væsentligt stærkere afkast i 2022 i forhold til den generelle markedsudvikling. Vi har talt med chefporteføljeforvalter Peter Nielsen for at få en forklaring.

Negative renter og optimisme i økonomien har de seneste år givet medvind til de såkaldte vækstaktier. Det vil sige selskaber, hvor forventningen til fremtidig vækst spiller en mindst ligeså vigtig rolle i kursudviklingen som den reelle værdi i selskabet. I år er billedet dog vendt fuldstændig på hovedet. Store rentestigninger og usikkerhed om den økonomiske vækst har dæmpet forventningerne til en del af vækstaktierne og dermed sat scenen for et comeback til valueaktierne.

Og det er netop inden for valueaktier, at man finder mange af de aktier, som chefporteføljeforvalter Peter Nielsen fokuserer på i fonden Danske Invest Europa Højt Udbytte. Det er en fond med fokus på europæiske aktier, der løbende udbetaler høje udbytter til aktionærerne.
 

Nu hvor renterne bevæger sig mod en vis normalisering, er vinden vendt til fordel for value. Overordnet set er det derfor også positivt for udbytteaktier, hvor vi fortsat ser potentiale for et højere afkast end markedet generelt Peter Nielsen - Danske Invest Europa Højt Udbytte

Hvor ser I det bedste afkastpotentiale inden for udbytteaktier?
”Vores største eksponeringer er inden for sektorerne forsyning og finans, og inden for finans har vi især fokus på forsikringsselskaber, men vi har også banker i porteføljen. Generelt har vi fokus på selskaber, som år efter år er i stand til at betale høje udbytter til aktionærerne. Det er selskaber, som ofte er kendetegnet ved stabile forret­ningsmodeller med en høj grad af forud­sigelighed i indtjeningen og stabile pengestrømme – også betegnet kvalitetsaktier – og det er eftertragtede egenskaber blandt mange investorer, ikke mindst i perioder med stor uro og usikkerhed på de finansielle markeder,” forklarer Peter Nielsen.

Jeres portefølje består af omkring 35 europæiske aktier. Hvordan udvælger I de enkelte aktier?
”Indledningsvist anvender vi en kvanti­tativ model, der sorterer aktiemarkedet ned til en liste med de 40 procent af selska­berne, der har den bedste kombination af et højt udbytte i forhold til aktiekursen, en lav prisfastsættelse og en høj og sta­bil forrentning af egenkapitalen. Derefter udvælger vi de enkelte aktier med udgangs­punkt i grundige fundamentalanalyser af selskaberne samt virksomhedsbesøg og møder med selskabernes ledelser.”

I har fokus på langsigtede udbyttebetalinger – hvordan præger det jeres udvælgelse af aktier?
“Når vi udvælger aktier til porteføljen, har vi ikke blot fokus på selskabernes drift, men også deres udviklingspotentiale. Betaler selskaber høje udbytter her og nu, kan det ofte være et fristende pejlemærke som investor, men høje udbytter er ingen garanti for, at selska­bernes langsigtede forretningsmodeller er sunde og holdbare. Derfor bestræber vi os på at udvælge selskaber med solide forretningsmodeller og kompetente le­delser, så vi også kan forvente attraktive udbyttebetalinger fremadrettet.”

I har en markant andel finansaktier på over 30 procent af porteføljen – hvorfor det?
”Helt generelt er det vores vurdering, at prisfastsættelsen er mere attraktiv i den finansielle sektor i forhold til resten af markedet i øjeblikket. Samtidigt er det en sektor, som byder på solide pengestrømme og generelt høje udbytter. Til gengæld er det et forholdsvis konjunkturfølsomt område, hvilket har betydet, at vi i de senere år har haft en tendens til at have en større vægt af forsikringsselskaber, som er lidt mindre påvirkelige af cykliske udsving end bankerne. Samtidig er indtjeningen på forsikringsmarkedet generelt blevet mere stabil og profitabel gennem årene. De seneste års lavrentemiljø har gjort det svært for forsikringsselskaber at opnå gode afkast fra obligationsmarkederne, hvilket har tvunget branchen til at blive mere disciplinerede med hensyn til prisfastsættelse og risikotolerance i deres forsikringsaftaler."

Hvad er udbytteprocenten for aktierne i jeres portefølje?
”Aktuelt ligger udbyt­teprocenten for aktierne på omkring 5,3 procent, baseret på udbytter for 2021 udbetalt i 2022. Det inkluderer ekstra store udbytter i år som følge af blandt andet restriktioner for, hvor store udbytter banker har haft lov til at udbetale de seneste år som følge af Covid-19-pandemien. Til sam­menligning ligger den gennemsnitlige udbytteprocent for europæiske aktier (STOXX 600) omkring 3,3 procent, mens udbytteprocenten for amerikanske aktier (S&P 500) ligger nede omkring 1,6 procent. Traditionelt set er Europa den region, der tilbyder de højeste udbytter, mens selskaberne i USA har mere fokus på aktietilbagekøb eller investeringer i vækst.”
 

Danske Invest Europa Højt Udbytte på 60 sekunder

Peter Nielsen og hans kollega Asger Lund Nielsen har fokuseret på udbytteaktier, siden Danske Invest lancerede den første fond inden for udbytteraktier tilbage i 2003, så deres investeringsproces er baseret på mange års erfaring med udvælgelse af udbytteaktier. Fonden har fem stjerner hos Morningstar.

Udbytteaktier er en bred betegnelse for aktier i selskaber, der udbetaler en væsentlig del af deres overskud ud til aktionærerne i form af udbytter. Derudover skal udbyttet også være attraktivt i forhold til selskabets aktiekurs, både absolut set, i forhold til den pågældende sektor og i forhold til det gennemsnitlige udbytteniveau på markedet. Det er den type selskaber, Peter Nielsen og Asger Lund Nielsen har fokus på i fonden Danske Invest Europa Højt Udbytte.
 

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. 
Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. 

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. 

Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk og kan findes her (under ”dokumenter”). 

Mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber kan findes her.

Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika som beskrevet i prospektet.
 

Data for Danske Invest Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK:
De årlige afkast pr. 30.04.2022 er på 1 års sigt 11,9%, 2 års sigt 22,4%, 3 års sigt -12,3%, 4 års sigt 7,0%, 5 års sigt -2,5%, 6 års sigt 14,0%, 7 års sigt -8,0%, 8 års sigt 19,7%, 9 års sigt 15,6%, 10 års sigt 19,4%. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Se mere her.

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du tilmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet ved at kontakte os på 3333 7171 eller skrive til danskeinvest@danskeinvest.com. Du kan også altid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.