• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Vores historie

Danske Invest har rødder helt tilbage til 1928, hvor de første sten til den nuværende afdeling Danmark blev lagt en dag sidst i maj. Dermed er Danske Invest den ældste investeringsforening i Danmark.

1927 - De første sten bliver lagt
I 1927 satte en kreds af ”rigets bedste mænd” fra erhvervsliv, administration og universitet hinanden stævne på Palace Hotel i København for at drøfte, hvordan man kunne etablere et tillidspapir, som skulle gøre det muligt også for menigmand at investere i værdipapirer. Den 30. maj 1928 stiftede man "Investor, Aktieselskab for Kapitalanlæg". En aktie i Investor skulle, som stifterne udtrykte det, være et tillidspapir med en betydelig risikospredning, som alle befolkningsgrupper med tryghed kunne købe.

1930-1960 - Investor klarede skærene
Ved Investors stiftelse havde det været et incitament, at Investor kunne kanalisere opsparingsmidler fra de mindre sparere til aktieselskaberne via Fondsbørsen og dermed kunne medvirke til at afstive det vaklende danske aktiemarked. I midten af 1920'erne havde den såkaldte kronekrise bragt en række virksomheder til fallit.

Men i 1930erne indtraf den næste krise. Avisoverskrifterne lød vedvarende på byggekrise, kreditrestriktioner, konverteringsbølge og devaluering. Men allerede i 1931 blev der lagt en holdbar krisestrategi af bestyrelsen, og man stod vanskelighederne igennem. Næste ildprøve for det nu 12-årige, men allerede livskloge Investor, var den tyske besættelse af Danmark 1940-45. Tyskerne lod seddelpressen løbe for at lænse Danmark for varer og ressourcer, og det skabte selvsagt uro i Danmarks interne økonomi.

1960-1980 – Fra aktieselskab til investeringsforening
1962 så vi Danmarks første investeringsforening i den form, vi kender i dag. Som aktieselskab følte Investor selskabsbeskatningen mere og mere belastende. Aktionærerne blev tilbudt kontant indløsning, men 90% holdt ved ideen og fortsatte som medlemmer af den nystiftede investeringsforening. I 1968 blev Investor fusioneret med den ene af de to andre store investeringsforeninger, Aktieforvaltningsinstituttet. I slutningen af 1960'erne var Investors succes som investeringsforening så åbenbar, at konkurrenterne begyndte at ankomme i stimer.

1980-2000 – Flere muligheder
I begyndelsen af 1980'erne blev interessen for at spare op gennem investeringsforeninger kraftigt forøget. Samtidig vedtog Folketinget den første selvstændige lovgivning for investeringsforeninger.

I kølvandet på den store bankfusion i 1990 mellem Danske Bank, Handelsbanken og Provinsbanken faldt det naturligt, at også investeringsforeningerne sluttede sig sammen. Dermed opstod Danmarks største investeringsforening, Danske Invest.

2007 - Sammensmeltning af Danske Invest og BG Invest
I 2007 blev BG Invest, der blev en del af Danske Invest-gruppen i 2001, smeltet sammen med Danske Invest til én investeringsforening. De to foreninger havde siden fusionen i 2001 nærmet sig hinanden og med sammensmeltningen opnåede Danske Invest en stærkere position på det danske marked.

2008 – Danske Bank køber administrationsselskabet bag Danske Invest
I foråret 2008 vurderede bestyrelserne bag Danske Invest-foreningerne, at det ville være hensigtsmæssigt for investorerne, at aktierne i Danske Invest Administration A/S (i dag Danske Invest Management A/S) blev solgt til Danske Bank. Baggrunden var, at den internationale vækst hos Danske Bank, som er Danske Invests vigtigste distributør og væsentligste samarbejdspartner, skabte behov for et selskab, der kunne administrere investeringsforeninger på tværs af alle Danske Bank-koncernens markeder.

Samtidig medførte salget, at Danske Invest blev mere internationalt orienteret, og visionen er, at Danske Invest bliver kundernes foretrukne investeringsforening på Danske Bank-koncernens markeder: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Luxembourg og Tyskland.
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.