Danske Invest Allocation

Global Portfolio Solution DKK - Balanced Class TI

ISIN: LU1806395601
Dokumenter
Central Investorinformation
Vedtægter
Prospekt

1.078,85

Indre værdi pr. 04.06.2020

-0,34%

Afkast 1 dag

+4,67%

Afkast 1 måned

+2,38%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå langsigtet vækst i investeringen ved at anvende en balanceret aktivallokeringsstrategi. Klassen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Afdelingen er en feeder-afdeling og investerer mindst 85% af midlerne i Class X i master-afdelingen: Danske Invest SICAV Global Portfolio Solution - Balanced.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning for at afdække dele af eller hele beholdningen i master-afdelingen, og master-afdelingens investeringer, til DKK.

Master-afdelingen opnår eksponering, direkte eller indirekte gennem andre fonde, over for flere typer af aktiver fra hele verden, såsom aktier, obligationer og pengemarkedsinstrumenter. Master-afdelingens normale aktivallokering er 50% i aktier, men dette kan justeres afhængig af porteføljeforvalterens forventninger til markedet. Master-afdelingen kan opnå eksponering over for enhver kreditkvalitet, sektor og land, herunder nye markeder.

Gennem aktiv forvaltning forsøger master-afdelingens portefølje manager at bruge fleksible og dynamiske investeringsstrategier for at udnytte ændringer og muligheder på markederne.

Master-afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning og effektiv porteføljeforvaltning samt som investeringsformål.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Afkast

Global Portfolio Solution DKK - Balanced Class TI
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest Select
AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest Select
Alternatives - Defensive, Class C dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Defensive, Class W dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Offensive, Class C dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Offensive, Class W dDanske Invest SICAV - SIF
Bioteknologi Indeks KLDanske Invest
Danmark - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Danmark, klasse DKK dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Indeksobligationer KLDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Emerging Markets, klasse DKK dDanske Invest Select
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK dDanske Invest Select
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Europa 2 KLDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Europa, klasse DKK dDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class I pDanske Invest SICAV
Fixed Income Global Value Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Fixed Income Global Value Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten, klasse DKK dDanske Invest
Fonde, klasse DKK dDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Cross Asset Volatility Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Global Cross Asset Volatility Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Global Equity Solution KLDanske Invest Select
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Global Macro Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Global Plus KLDanske Invest
Global Portfolio Solution DKK - Balanced Class TI dDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Defensive Class TI dDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Equities Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Equities Class TI dDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Fixed Income Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Fixed Income Class TI dDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Opportunity Class TI dDanske Invest Allocation
Global StockPicking - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Global StockPicking, klasse DKK dDanske Invest
Global, klasse DKK dDanske Invest Select
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Obligationsmarkeder KLDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Hedge Mortgage Arbitrage Fund, DKK Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Hedge Mortgage Arbitrage Fund, DKK Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Japan, klasse DKK dDanske Invest
Kina, klasse DKK dDanske Invest
Kommuner 4 KLDanske Invest Select
Mix - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Defensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Mix Obligationer KLDanske Invest
Mix Offensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KLDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK dDanske Invest
Teknologi Indeks KLDanske Invest
USA - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
USA KLDanske Invest Select
USA, klasse DKK dDanske Invest
Østeuropa, klasse DKK dDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
1 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 108,04
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Rådgiver og selskab

Søren Mose Nielsen

Titel: Senior Portfolio Manager
Baggrund: M.Sc. (Economics)
Antal års erfaring: 13

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank Wealth Management – en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er hovedrådgiver for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, øst-europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Global Portfolio Solution DKK - Balanced Class TI

Fondfakta

 • Stamdata

  Stamdata

  Fondskode LU1806395601
  Børsnoteret Nej
  Afdeling under Danske Invest Allocation
  Fondens domicil Luxembourg
  Udbyttebetalende Nej
  Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
  Adm. selskabs domicil Danmark
  Depotselskab RBC Investor Services Bank S.A
  Beviserne udstedt i DKK
  Pris-metode Enkeltprismetoden
  Produkttype UCITS
  Startdato 02.04.2019
  Markedsføringstilladelse (Detail-kunder) Danmark, Luxembourg
  Markedsføringstilladelse (Professionel) Danmark, Luxembourg
 • Profil

  Profil

  Type Blandede
  Område Global
  Benchmark Afdelingen har intet benchmark.
  Typisk investeringshorisont 3 år
 • Dagens tal

  Dagens tal

  Formue (mio.) DKK pr. 03.06.2020 3.470,30
  Indre værdi DKK pr. 04.06.2020 1.078,85
 • Risikonøgletal pr. 29.05.2020

  Risikonøgletal pr. 29.05.2020

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gennemsnitligt årligt afkast, % 8,04
  Sharpe Ratio
  Volatilitet
  Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  Finanstilsynets risikomærkning Gul  
 • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.