Del

Endelige udbytter for Danske Invest og Danske Invest Select

Nu er de endelige udbytter for 2020 vedtaget og godkendt for afdelingerne i Investeringsforeningerne Danske Invest og Danske Invest Select.

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select har nu godkendt de endelige udbytter for regnskabsåret 2020.

Udbyttet for de udbyttebetalende afdelinger/ andelsklasser fragår i kursen (den indre værdi) på andelen den 3. februar 2021.

Udbytterne efter fradrag af udbytteskat vil være til rådighed på investorernes konti den 5. februar 2021. 

Se oversigten over de endelige udbytter her

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.