Del

Danske Invest skifter depotbank i Danmark

Danske Invest, Danske Invest Select og Danske Invest Index skifter fra Danske Bank til J.P. Morgan som depotbank i Danmark. Overgangen forventes gennemført i første kvartal 2022 og vil ikke få betydning for dig som investor.

Danske Bank gennemgik i 2020 sine leverancer inden for depotydelser og kapitalforvaltning til Danske Invest i Danmark. Konklusionen var, at kapitalforvaltningsydelserne kunne leveres på en mere hensigtsmæssig måde for såvel banken som for Danske Invest, såfremt banken afstod fra at levere depotbankydelser.

Derfor har Danske Invest på opfordring fra Danske Bank og efter en grundig udvælgelsesproces, udpeget JP Morgan som ny depotbank. Danske Invest vil fortsat modtage en række administrative services fra Investor Services i Danske Bank, ligesom Danske Bank fortsat vil være rådgiver og formidler for hovedparten af Danske Invests fonde.


Hvad er en depotbank?

En af hovedopgaverne for et depotselskab er at sikre en høj grad af investorbeskyttelse. Det opnås gennem en række forskellige opgaver lige fra kontrol af fondens pengestrømme, kontrol og opbevaring af fondens aktiver og udførslen af en række generelle tilsynsopgaver.

J.P. Morgan er en af de største globale og nordiske udbydere af netop denne type ydelser og har længe været til stede på det danske marked. Som afløser for Danske Bank som depotbank, vil J.P. Morgan derfor kunne videreføre arbejdet med at sikre Danske Invest en solid platform, der fortsat understøtter det brede produktudbud til glæde for foreningernes investorer.
 

Hvad betyder det for mig som investor?

Som investor i Danske Invest vil du ikke opleve nogle praktiske forandringer. Ændringen gennemføres inden for foreningernes samlede omkostningsniveau og vil ikke medføre nogle prisstigninger for dig. Ligesom du ikke behøver at foretage dig noget i forbindelse med implementeringen.

Finanstilsynet skal godkende valget af depotselskab for en investeringsforening, før det træder i kraft. Det forventes, at J.P. Morgan vil overtage opgaven inden udgangen af 1. kvartal 2022.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.