Del

Danske Invest sænker prisen i en række fonde

I 2020 bliver det billigere at investere i mange af Danske Invests aktie- og obligationsfonde.

Når røgen fra nytårsraketterne har lagt sig, og vi tager hul på det nye år, bliver priserne justeret i 26 af Danske Invests fonde i Danmark. Ændringerne omfatter både aktivt og passivt forvaltede aktiefonde, samt en række obligationsfonde. Prisjusteringen træder i kraft den 1. januar 2020.

”Vi bestræber os konstant på at være en af Danmarks mest konkurrencedygtige investeringsforeninger, også prismæssigt. Derfor sænker vi priserne i en stor del af vores fonde efter en grundig gennemgang af fondsmarkedet”, siger Robert Mikkelstrup, der er administrerende direktør i Danske Invest.

Blandt de mest konkurrencedygtige på markedet
De omkostninger, du betaler for at være med i en investeringsforening, dækker typisk for administrationen af foreningen, arbejdet med at investere samt betaling for rådgivning. De samlede omkostninger er som regel højest i de specialiserede aktieafdelinger og lavest i de passivt forvaltede fonde samt i de danske obligationsafdelinger.

”Som en af Danmarks største investeringsforeninger, søger vi altid at tiltrække de bedste til at investere, men derudover har vi i en årrække haft et omkostningsniveau, der er meget konkurrencedygtigt. Med de seneste ændringer holder vi fast i den position.”, slutter Robert Mikkelstrup.

I linket herunder kan du se omkostningerne og ændringerne i de Danske Invest afdelinger, der er berørt, og som du kan købe via din bank eller netbank.

Se oversigt over prisændringerne

 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.