Bæredygtige investeringer

Når du investerer sammen med Danske Invest, er det vores pligt at skabe et både bæredygtigt og konkurrencedygtigt afkast. Derfor vurderer vi virksomheders selskabsledelse og håndtering af miljømæssige og sociale risici som vigtige parametre i vores investeringsproces på linje med vurderingen af finansielle resultater og udviklingen i markedet.

Vores tilgang

Danske Invests arbejde med bæredygtige investeringer tager udgangspunkt i Danske Banks Politik for bæredygtige investeringer og er håndteret af Danske Banks Sustainability & Impact Investment team.

Vores tilgang tager udgangspunkt i en række af vigtige metoder, som underbygger en bæredygtig måde at investere på:

• Vi vurderer bæredygtighed og påvirkning på samfundet
• Vi er i dialog med virksomheder og samarbejdspartnere
• Vi tager aktivt ejerskab og udnytter vores stemmerettigheder
• Vi investerer ikke i alt
• Vi er åbne om vores arbejde
• Vi søger indflydelse gennem samarbejde med andre

Lær mere om, hvordan vi arbejder med bæredygtige investeringer

Vores arbejde med bæredygtige investeringer

Bæredygtighed spiller en vigtig rolle i investeringsprocessen i Danske Invest. Vi er på en rejse for at få styrket integrationen af bæredygtighed i alle aspekter af vores forretning og i investeringsprocessen. I den forbindelse har vores hovedrådgiver Danske Bank Asset Management publiceret en rapport for at skabe større transparens om arbejdet og resultaterne med bæredygtige investeringer.
Læs rapporten
 

Fokus på aktivt ejerskab

Danske Invest er aktive ejere, der går i dialog med selskaber, som vi har investeret i og stemmer på deres generalforsamlinger for at skabe konkurrencedygtige afkast til vores investorer. Igennem vores porteføljerådgivere- og forvaltere diskuterer vi en lang række emner med som fx økonomisk performance, strategi, kapitalstruktur, miljø, sociale forhold eller selskabsledelse. Formålet er at sikre, at selskaberne håndterer risici og skaber langsigtet værdi. Vi har Danske Bank Asset Management som hovedrådgiver, og de stemmer og går i dialog med selskaber på vegne af Danske Invest.

Se seneste rapport for aktivt ejerskab

Se stemmeafgivelser
 

Indsigt i Danske Invest fondes håndtering af bæredygtighed

En række af vores fonde har en bæredygtighedsprofil, så investorer har mulighed for at få indsigt i de enkelte fondes arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed. Du finder bæredygtighedsprofilen sammen med de relevante dokumenter, hvis den er tilgængelig for den pågældende fond.

Samtidig har en stor del af vores fonde en bæredygtighedsvurdering lavet af Morningstar. Morningstar er et uafhængigt analysebureau, som tildeler fondene mellem 0 og 5 bæredygtighedsglober afhængig af hvor bæredygtige, de vurderes at være.

Måling af den samlede C02-belastning i en række fonde

Vi laver en måling af en række fondes samlede CO2-belastning. Det gør det muligt for investorer at få en bedre forståelse af, hvordan den enkelte fond håndterer klimarelaterede risici og muligheder.

Vi arbejder for at udvide antallet af fonde, hvor vi måler CO2-belastningen på.

Læs rapporten for 2017

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.