Del

Midlertidige ændringer i emissionstillæg og indløsningsfradrag som følge af coronakrisen

På grund af usikkerhed i forbindelse med Coronakrisen har vi observeret usædvanlige markedsforhold for en række fonde i Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select.

31.03.2020
Opdateret liste: Overblik over midlertidige emissionstillæg og indløsningfradrag.


De seneste ugers uroligheder har også påvirket priserne i en række af fondene med virksomhedsobligationer og obligationer fra højrentelande. Grundet de store udsving på finansmarkederne har Danske Invest været nødsaget til at lave en midlertidig justering af indløsningsfradrag og emissionstillæg i en række fonde.

Øgede omkostninger med handlen i de underliggende værdipapirer
Årsagen er, at spændet (forskellen) mellem købs- og salgspriserne på de underliggende værdipapirer har udvidet sig markant og medført forhøjede transaktionsomkostninger i fondene. Sigtet med prisstigningen i emissionstillæg og indløsningsfradrag er, at kun de investorer, der køber og sælger andele i fondene, påvirkes af disse omkostninger. De opdaterede satser kan ses på hjemmesiden under den enkelte fond.

Har du spørgsmål eller ønsker rådgivning?
Er du i tvivl om sammensætningen af dine investeringer eller har spørgsmål til de midlertidige emissionstillæg og indløsningsfradrag, anbefaler vi, at du tager kontakt til din bankrådgiver. Ønsker du vurderinger af markedet og indblik i dets påvirkning af udviklingen i coronakrisen, kan du med fordel følge analyserne fra investeringsstrategerne hos vores hoveddistributør, Danske Bank, på bankens hjemmeside.

Tidligere lister:


27-03 2020 - Overblik over midlertidige emissionstillæg og indløsningfradrag.

18-03 2020 - Overblik over midlertidige emissionstillæg og indløsningfradrag.

16-03 2020 - Overblik over midlertidige emissionstillæg og indløsningfradrag.

13-03 2020 - Overblik over midlertidige emissionstillæg og indløsningfradrag.

12-03 2020 - Overblik over midlertidige emissionstillæg og indløsningfradrag.

10-03 2020 -
Overblik over midlertidige emissionstillæg og indløsningfradrag.

 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.

Content-type: text/html Status: 500 Internal Error
Sorry! Page not found or error on page

The error has been registered in our system.
If it continues, please contact us.