Mikä on rahasto?

Mikä sijoitusrahasto on?
Sijoitusrahasto on erinomainen keksintö. Sen avulla pääsee jo pienellä summalla osalliseksi ammattilaisten osaamisesta. Sijoitusrahaston kautta voit sijoittaa esimerkiksi osakkeisiin ja joukkolainoihin. Säästöt ovat osa suurempaa ja useisiin kohteisiin hajautettua sijoitussalkkua, jota hallinnoi rahastoyhtiö.
 
Rahaston tuotto perustuu sen sijoitusten tuottoihin eli korkoihin, osinkoihin sekä sijoituskohteiden arvonnousuihin tai -laskuihin.
 
Minkä tyyppisiä rahastoja on?
Rahastoja löytyy lähes kaikkiin sijoitustarpeisiin. Rahastoa valittaessa tulisi muistaa, että tuotto-oletus ja riski kulkevat käsi kädessä. Mitä enemmän riskiä rahastossa on, sitä pidempi sijoitusaika tulisi varata.
 
Lyhyen koron rahastoissa pienin tuotto-oletus, mutta pääsääntöisesti myös matalin riski. Ne sijoittavat varansa alle vuoden pituisiin korkosijoituksiin.
 
Pitkän koron rahastot eli joukkolainarahastot sijoittavat varansa pääosin pitkäaikaisiin joukkolainoihin, joiden laina-aika on yli vuosi.
 
Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä osakkeisiin että korkosijoituksiin. Sijoitusten painopistettä voidaan vaihtaa markkinatilanteen mukaan.
 
Osakerahastot sijoittavat laajasti eri osakemarkkinoille. Osakerahastojen voidaan olettaa tuottavan pitkällä aikavälillä pääsääntöisesti eniten mutta niihin sisältyy korkosijoituksia enemmän riskiä.  Osakerahastoa ei suositella lyhyen ajan sijoituskohteeksi.
 
Ammattilainen hoitaa varoja puolestasi
Sijoitusrahastojen hoidosta vastaavat sijoitusmarkkinoiden parhaat salkunhoitajat. Sinun ei itse tarvitse huolehtia varojesi sijoittamisesta, vaan pääset hyödyntämään sijoitusalan ammattilaisten osaamista. He tuntevat paikalliset markkinat ja osaavat valita oikeat sijoituskohteet sekä hajauttaa varat tehokkaasti. Salkunhoitajamme raportoi kuukausittain rahastoista. Löydät tietoa salkunhoitajistamme ja heidän työstään sekä rahastojen kuukausikatsaukset www.danskeinvest.fi –sivuilta.
 
Millä summalla pääsen alkuun?
Voit säästää rahastoihin useammalla tapaa. Voit tehdä kertamerkinnän tai aloittaa jatkuvan, esimerkiksi kuukausittaisen säästämisen. Kuukausisäästäjäksi pääset jo muutamalla kymmenellä eurolla. Voit valita yhden tai useamman rahaston, johon säästät. Rahastoon kertyneet varat ovat käytössäsi milloin tahansa yllättävien menojen varalta.
 
Mitä palkkioita minulta peritään?
Rahastojen kautta saat palvelua ja ammattilaisen hoitamaan varojasi. Tästä palvelusta sinulta peritään kertaluonteisesti palkkio ostaessasi (merkintäpalkkio) ja myydessäsi (lunastuspalkkio) rahasto-osuuksia.
 
Näiden rahastotoimeksiantoihin liittyvien palkkioiden lisäksi veloitetaan hallinnointipalkkio. Kiinteä hallinnointipalkkio määritetään vuosittain prosenttiosuutena koko rahaston arvosta, ja se vähennetään rahasto-osuudenarvosta päivittäin ennen rahasto-osuudenarvon julkaisua.
 
Palkkiot vaihtelevat rahastoittain, ja niistä saat lisätietoa avaintietoesitteistä ja hinnastosta.
 
Mitä verohyötyjä saan rahaston kautta?
Rahastolta ei pääsääntöisesti peritä veroa luovutusvoitoista tai korkotuotoista, kuten yksityishenkilöiltä, joten se voi käydä kauppaa arvopapereilla maksamatta luovutusvoittoveroa. Rahasto ei maksa yleensä myöskään veroa suomalaisten pörssiyhtiöiden osingoista. Tästä koituu pitkällä aikavälillä hyötyä.
 
Osuudenomistajalle rahastojen tuotto-osuuksien perusteella maksettava vuotuinen tuotto ja rahasto-osuuksien lunastuksen yhteydessä mahdollisesti syntyvä luovutusvoitto ovat verotettavaa pääomatuloa. Lisätietoja verotuksesta saat osoitteessa www.vero.fi.
 
Mitä riskejä rahastoihin liittyy?
Rahastosijoittamiseen liittyy aina erityyppisiä riskejä sijoituskohteena olevasta rahastosta riippuen. Riskillä tarkoitetaan rahastosijoituksen tuottoon liittyvää epävarmuutta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja näin ollen on mahdollista menettää rahastoon sijoitettu pääoma osittain tai kokonaan.
 
Pääsääntönä voidaan pitää, että riski on pienin rahamarkkinoille sijoittavissa lyhyen koron rahastoissa ja suurin yksittäisille kehittyville markkina-alueille sijoittavissa osakerahastoissa.
 
Mikä rahasto sopii minulle?
Voit Danske Bankin sijoitusneuvojan kanssa tehdä henkilökohtaisen säästösuunnitelman tavoitteidesi toteuttamiseksi. Säästökohteeksi sinun kannattaa valita omaa säästöaikaasi, tuottotavoitettasi ja riskinsietokykyäsi vastaava rahasto. Mitä pidempi säästöaikasi on, sitä suurempi osa säästöistäsi sinun kannattaa ohjata osakkeisiin. Löydät esimerkiksi viidestä Kompassirahastosta sopivan vaihtoehdon, jossa osakkeiden osuus on säästötavoitteesi mukainen. Autamme sinua mielellämme oikean rahaston valinnassa.
 
Miten voin säästää lahjaksi?
Voit säästää lapsille, lapsenlapsille tai kummilapsille merkitsemällä rahasto-osuuksia esimerkiksi kuukausittain tai kerran vuodessa.
 
Valtio perii lahjoituksista veroa lahjaveroasteikon mukaan. Lahja on kuitenkin verovapaa, jos samalle saajalle annettujen lahjojen arvo kolmen vuoden ajalta on yhteenlaskettuna enintään 4 999 euroa. Lahjaveron raja on antajakohtainen, eli esimerkkinä kumpikin vanhemmista voi lahjoittaa lapselleen 138 euroa kuukaudessa ilman veroseuraamuksia.
 
Lahjasta kannattaa aina tehdä lahjakirja ja veroilmoitus. Tällöin lahjaksi saatua omaisuutta myytäessä hankintahinta on lahjaveroilmoituksen käsittelyssä päätetty veroarvo, vaikka lahjasta ei veroa maksettaisikaan. Lisätietoja verotuksesta saat osoitteessa www.vero.fi.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.