Palvelun ehdot

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (jatkossa ”pankki”) omistaa tämän Danskeinvest.fi –palvelun ja ylläpitää sitä. Pankilla tarkoitetaan näissä ehdoissa myös Danske Bank A/S:ää ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvia suomalaisia tytäryhtiöitä kuten Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:tä. Edellä mainittujen yhtiöiden viralliset yksilöinti- ja yhteystiedot ovat saatavissa pankin www-sivuilta.

Yleiset ehdot ja tietosuoja: Lue lisää yleisistä ehdoista ja tietosuojasta osoitteesta www.danskebank.fi

Asiakas hyväksyy nämä Danskeinvest.fi -palvelun ehdot itseään sitoviksi käyttämällä Danskeinvest.fi -palvelua. Mikäli asiakas ei hyväksy näitä ehtoja ja pankin www-sivujen yleisiä ehtoja, asiakkaan ei tule käyttää Danskeinvest.fi -palvelua. Danskeinvest.fi -palveluun sovelletaan näiden ehtojen lisäksi soveltuvin osin pankin www-sivujen yleisiä ehtoja. Mikäli nämä Danskeinvest.fi -palvelun ehdot ja pankin www-sivujen yleiset ehdot ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti näitä Danskeinvest.fi -palvelun ehtoja.

Danskeinvest.fi –palvelussa esiteltävät sijoitusrahastot ovat Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n, Danske Invest Management A/S:n ja Danske Invest Management Company s.a.:n hallinnoimia sijoitusrahastoja. Danske Invest Rahastoyhtiö Oy. Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Televisiokatu 1, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 0671602-6. Danske Invest Management A/S. Rekisteröity kotipaikka ja osoite Kööpenhamina, Tanska, Bernstorffsgade 40, 1577 København V. CVR No. 12522576. Danske Invest Management Company (Société Anonyme). Rekisteröity kotipaikka ja osoite Grand Duchy of Luxembourg, 13 rue Edward Steichen,L-2540 Luxembourg

Danskeinvest.fi -palvelussa ei voida tehdä sitovia oikeustoimia pankin kanssa eikä Danskeinvest.fi -palvelussa esitetty tieto muodosta sen antajaa sitovaa tarjousta, ellei erikseen toisin ole nimenomaan ilmoitettu.

Danskeinvest.fi -palvelussa esitettyjä tietoja ei voida pitää suosituksena tai sijoitusneuvontana kenenkään taholta eikä kehotuksena merkitä tai lunastaa rahasto-osuuksia. Danskeinvest.fi -palvelua ei ole suunnattu sellaiselle lainkäyttöalueelle, jolla pankin tuotteita tai palveluita ei saa (kyseisen lainkäyttöalueen lain mukaan) tarjota. Yksittäisen sijoitusrahaston osalta Danskeinvest.fi -palvelu on tarkoitettu vain sellaisille lainkäyttöalueille, joille Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:llä, Danske Invest Management A/S:llä tai Danske Invest Management Company s.a.:lla on oikeus markkinoida kulloinkin kyseessä olevaa rahastoa.

Vaikka pankki pyrkii Danskeinvest.fi -palvelussa esitettävien tietojen luotettavuuteen, ei pankki takaa Danskeinvest.fi -palvelun sisältämien tietojen täydellisyyttä, oikeellisuutta tai saatavuutta eikä vastaa Danskeinvest.fi -palvelun sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Danske Invest Rahastoyhtiö Oy, Danske Invest Management A/S ja Danske Invest Management Company s.a. vastaavat kuitenkin Danskeinvest.fi -palvelussa olevien hallinnoimiensa rahastojen osalta lakisääteisten materiaalien sisällöstä. Sijoitusrahaston historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja näin ollen sijoittajat saattavat menettää sijoitusrahastoon sijoittamiaan varoja. Pankki ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka aiheutuu Danskeinvest.fi -palvelun sisältämän tiedon käytöstä, vaikka pankilla olisi ollut tieto palvelussa olevasta virheestä.

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n, Danske Invest Management A/S:n ja Danske Invest Management Company s.a.:n hallinnoimia sijoitusrahastoja ei ole tarkoitettu Yhdysvalloissa asuville henkilöille tai siellä toimiville yhteisöille.

This material constitutes neither an offer to provide nor a solicitation of any offer to purchase or sell mutual funds or any other products or services of Danske Invest Fund Management Ltd, Danske Invest Management A/S or Danske Invest Management Company s.a. Mutual funds, products and services of Danske Invest Fund Management Ltd. Danske Invest Management A/S or Danske Invest Management Company s.a. are not intended for United States residents or residents in other countries who are temporarily present in the United States, or any corporation, partnership or other entity organized or existing under the laws of the United States or of any state, territory, or possession thereof, or any estate or trust which is subject to United States tax regulations. The above-mentioned United States residents and entities may not purchase any mutual funds or any other products or services of Danske Invest Fund Management Ltd., Danske Invest Management A/S or Danske Invest Management Company s.a.

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Televisiokatu 1, 00075 DANSKE BANK, Y-tunnus 1078693-2.

Danske Invest Management A/S rekisteröity kotipaikka on Tanska ja osoite Bernstorffsgade 40, 1577 København V. Y-tunnus 12522576.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.