Vastuulliset sijoitukset ovat tulevaisuuden sijoituksia

Vastuullisuudella on suuri merkitys, kun sijoitat Danske Invest -rahastoihin. Siksi huomioimme ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvät tekijät (ESG) kaikissa rahastoissamme. Huomioimalla ESG-tekijät pystymme valitsemaan houkuttelevia sijoituksia paremmin ja samalla voimme vaikuttaa yrityksiin ja yhteiskuntaan, jotta ne voivat toimia kestävämmällä tavalla.

Rahastojemme kestävyysprofiili

Tältä sivulta voit lukea, miten Danske Investin rahastoissa otetaan huomioon kestävyyteen liittyvät näkökohdat. Kaikkiin rahastoihimme sovelletaan Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että otamme aina huomioon kestävyysriskit. Lisäksi monet rahastoistamme keskittyvät erityisesti kestävyyteen. Tällaisia rahastoja ovat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistävät rahastot ja rahastot, joilla on kestävä sijoitustavoite.
Danske Invest – vakaalle perustalle rakentuvia vastuullisia sijoituksia

Kaikki Danske Investin rahastot noudattavat vastuullisen sijoittamisen periaatteitamme, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että rahastot ottavat huomioon kestävyysriskit ja harjoittavat aktiivista omistajuutta. Käytäntö perustuu useisiin periaatteisiin, jotka tukevat pyrkimystämme luoda houkuttelevia tuottoja sijoittajillemme sekä edistää myönteistä ja kestävää kehitystä. Lue vastuullisen sijoittamisen periaatteistamme täältä.

Lue lisääPerustamme nojaavat seuraaviin periaatteisiinPyrimme suojaamaan sijoitusten arvoa ja luomaan houkuttelevia tuottojaPyrimme analysoimaan ja arvioimaan sijoitusten vaikutuksia ympäristöön ja muihin yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin


Kestävän kehityksen näkökohdat ovat luonnollinen osa sijoituksiasi

Sillä, miten yritys ottaa kestävän kehityksen huomioon tai jättää sen huomiotta, voi olla vaikutuksia sen liiketoimintaan – ja siten sijoittajana saamaasi tuottoon. Tämän vuoksi Danske Investin rahastojen tavoitteena on niin sanottujen kestävyysriskien vähentäminen sijoitustesi suojaamiseksi. Yrityksen ansaintakyky esimerkiksi voi kärsiä, jos se ei sopeudu vihreään talouteen tai jos yrityksen työntekijöiden olot ovat huonot. Huomioimme nämä kestävyysriskit, kun valitsemme houkuttelevia sijoituskohteita.


Kestävän kehityksen työkalumme


 

Sijoittamista koskevat rajoitukset

Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eivät sijoita yrityksiin, jotka toimivat ilmastolle haitallisilla tavoilla, ovat mukana tupakkateollisuudessa tai kiistanalaisiin aseisiin liittyvässä teollisuudessa tai joiden toiminta rikkoo kansainvälisiä sääntöjä tai sopimuksia.

Kestävä kehitys sijoitusprosessissa

Analysoimme sitä, miten yritykset ottavat kestävään kehitykseen liittyvät seikat huomioon, jolloin voimme tehdä asiakkaiden edun kannalta parhaita mahdollisia sijoituspäätöksiä.

Vaikuttaminen yrityksiin

Käymme vuoropuhelua yritysten johdon kanssa ja äänestämme yritysten yhtiökokouksissa. Näin pyrimme vaikuttamaan yritysten toimintaan ja ohjaamaan yrityksiä kestävämpään suuntaan. 
Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (8 artikla)

Tämän tyyppiset rahastot edistävät ympäristöön (E) tai yhteiskuntaan (S) liittyviä olosuhteita ja varmistavat hyvän hallintotavan (G) noudattamisen. Rahaston sijoitusstrategian mukaisesti tämä voi tapahtua käyttämällä seulontaa, poissulkemista, mukaan ottamista ja aktiivista omistajuutta. Rahastot voivat sijoittaa osittain kestäviin sijoituskohteisiin, mutta kestävä sijoittaminen ei ole niiden tavoitteena. 

Rahastoille, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, on määritelty tietojen antamista koskevat vaatimukset EU:n ”kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta” säädetyn asetuksen 8 artiklassa.

Rahastot, joilla on kestävä sijoitustavoite (9 artikla)

Rahastot, joilla on kestävä sijoitustavoite, pyrkivät sijoittamaan kestävyystavoitteen saavuttamista edistävään taloudelliseen toimintaan. Näihin tavoitteisiin kuuluvat hiilestä irtautuminen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, kiertotalous ja muut YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Rahastot voivat myös sijoittaa taloudelliseen toimintaan, joka edistää yhteiskuntaan liittyvän tavoitteen saavuttamista, kuten sosiaalinen tasa-arvo, työn tekemistä koskevat normit tai inhimillinen pääoma, tai ne voivat edistää yhteiskuntaan liittyvän kestävän kehityksen tavoitteita muilla tavoin. Lisäksi nämä sijoitukset eivät aiheuta merkittävää vahinkoa muille ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyville tavoitteille. 

Nämä rahastot täyttävät EU:n rahoitussektorin kestävän kehityksen raportoinnista annetun asetuksen 9 artiklan vaatimukset.


Rahastojamme koskevat kestävyyteen liittyvät asiakirjat

Lue lisää