DelClose

Restriktioner

Tabellen visar de (hållbarhetsrelaterade) investeringsrestriktioner som gäller för Danske Invests fonder. Restriktionerna innebär att Danske Invests fonder inte gör investeringar i exempelvis kol, tjärsand, torv, kontroversiella vapen etc. som överstiger gränsvärden mellan 0 och 5 procent av bolagens omsättning. De individuella gränsvärdena varierar mellan olika sektorer. 
Du kan se en fullständig översikt över gränsvärdena här.

Om du vill se exakt vilka investeringar vi har uteslutit finns hela listan här.
 
Tabellen visar vad vi inte investerar i
Du kan välja eller välja bort olika kategorier genom att kryssa i rutorna. Ett kryss i fossila bränslen visar alltså vilka fonder som inte investerar i den kategorin. De första restriktionerna i tabellen nedan är våra standardrestriktioner, som är kolgruvor, tjärsand, torvbaserad energiproduktion, kontroversiella vapen, tobak och verksamheter och beteenden som bedöms vara skadliga för samhället.
 Verksamhet och beteenden som bedöms vara skadliga för samhället
Oljesand
Kolgruvor
Torvbaserad energiproduktion
Kontroversiella vapen
Tobak
Fossila bränslen
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Vapen och/eller krigsmateriel
Pornografi
*SPU
Danske Invest
USA Index, klass SEK
DK0060485795
Danske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SA
LU1349504479
Danske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SA
LU1349505955
Danske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SA
LU1349509783
Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class A-sek h
LU1916064931
Danske Invest Allocation
June Equity Screened Class A-sek h
LU1806391527
Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A-sek
LU2607347171
Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h d
LU1399305090
Danske Invest Allocation
June Balanced Screened Class A-sek h
LU1806383185
Danske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SA d
LU1349508033
Danske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SA
LU1349493418
Danske Invest Allocation
June Opportunity Screened Class A-sek h
LU1806388812
Danske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SA
LU1349498565
Danske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SA d
LU1349506680
Danske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SA d
LU1349512738
Danske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class A-sek h
LU1204914821
Danske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted, klass SEK
DK0061270451
Danske Invest SICAV
India Class A-sek
LU2607346017
Danske Invest SICAV
Sverige Class A
LU1679011665
Danske Invest
Global Emerging Markets, klass SEK
DK0061135910
Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h
LU1399304879
Danske Invest SICAV
Sverige Beta Class SA
LU1349502002
Danske Invest SICAV
Sverige Beta Class SA d
LU1349503588
Danske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SA d
LU1349497757
Danske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek h
LU0178670161
Danske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SA d
LU1349505286
Danske Invest
Globala High Yield-obligationer, klass SEK h
DK0060486173
Danske Invest
Horisont Pension Basis, klass SEK
DK0060506897
Danske Invest
Horisont Pension 2040, klass SEK
DK0060507002
Danske Invest
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK h
DK0060500262
Danske Invest SICAV
Sverige Class SA d
LU1349495389
Danske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class A
LU2019292965
Danske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA d
LU1349491636
Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A-nok
LU2607346876
Danske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A-sek
LU2607346280
Danske Invest Allocation
June Progressive Screened Class A-sek h
LU1806386014
Danske Invest SICAV
Japan Class A-sek
LU2607347767
Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class A-sek
LU2607346447
Danske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SA d
LU1349998028
Danske Invest SICAV
India Class A
LU0193801577
Danske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A
LU0117088970
Danske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class A-sek h p
LU1932898601
Danske Invest
Horisont Pension 2030, klass SEK
DK0060506970
Danske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SA d
LU1349493848
Danske Invest SICAV
Europe Class A
LU0727217050
Danske Invest Allocation
June Moderate Screened Class A-sek h
LU1806380249
Danske Invest
Globala Realräntor, klass SEK h
DK0060485605
Danske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SA
LU1349507498
Danske Invest SICAV
China Class A-sek
LU2607347502
Danske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class A-sek h
LU2403523546
Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-sek
LU1916064857
Danske Invest SICAV
Europe Class SA-sek
LU1891308568
Danske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK
DK0060575272
Danske Invest Index
Japan Restricted, klass SEK
DK0061270535
Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class A
LU1916065078
Danske Invest SICAV
Global Index Class SA
LU1349492527
Danske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek
LU2607347338
Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A
LU0123484957
Danske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-sek
LU1204910670
Danske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A
LU0123484106
Danske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klass SEK h
DK0060486256
Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek h
LU0332084994
Danske Invest Index
USA Restricted, klass SEK
DK0061270964
Danske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h
DK0060486090
Danske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SA d
LU2130054724
Danske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A-sek h d
LU1116404838
Danske Invest SICAV
Europe Class A-sek
LU2607347254
Danske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SA d
LU1349499530
Danske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA
LU1349997640
Danske Invest SICAV
Sverige Class SA
LU1349494812
Danske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SA
LU1349496940
Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A-sek
LU2607346793
Danske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SA
LU1857272386
Danske Invest SICAV
Denmark Focus Class A
LU0012195615
Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A
LU0085580271
Danske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 35, SEK
DK0061810900
Danske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SA
LU1349513462
Danske Invest Index
Europe Restricted, klass SEK
DK0061270295
Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class A
LU0292126785
Danske Invest SICAV
China Class A
LU0178668348
Danske Invest SICAV
Japan Class A
LU0193802039
Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A
LU0123485178
Danske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 20, SEK
DK0061810587
Danske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 50, SEK
DK0061811395
Danske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 65, SEK
DK0061811718
Danske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 80, SEK
DK0061812369
* SPU står för Statens Pensjonsfond Utland. Detta är restriktioner definierade av den norska centralbanken, som kompletterar de etiska restriktioner som fonderna har.