Artikelarkiv

Visa filter >
Published
Category
Search
Global Sustainable Future
Our Funds
Perspective

Danske Invest-fonder byter investeringsteam

17.05.2024: UPPDATERAD 17.05.2024: Två av världens största kapitalförvaltare tar över ansvaret för placeringarna i utvalda Danske Invest-fonder.

Läs mer

Inspiration
Our Funds
Perspective

Räntehedgefond utsedd till Europas bästa

02.04.2024: Räntehedgefonden Danske Invest Hedge Fixed Income Relative Value Fund har vunnit Eurohedge Award som den allra bästa inom sitt område.

Läs mer

Investor notices

Annual General Meeting of Danske Invest, Danske Invest Select and Danske Invest Index

02.04.2024: The Annual General Meeting of Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select and Investeringsforeningen Danske Invest Index will take place on Tuesday, 23 April 2024.

Läs mer

Global Sustainable Future
Our Funds
Perspective

Danske Invest-fonder byter investeringsteam

27.02.2024: Två av världens största kapitalförvaltare tar över ansvaret för placeringarna i utvalda Danske Invest-fonder.

Läs mer

Our Funds

We are strengthening the team line-up for Danske Invest funds

02.02.2024: In future, new expert asset managers will be managing some of the investments in the Danske Invest funds.

Läs mer

Investor notices

Danske Invest byter depåbank och administratör för ett antal fonder i Luxemburg och Guernsey

02.02.2024: UPPDATERAD 2 FEBRUARI 2024 MED INFORMATION OM GUERNSEY FONDER: Fonden Danske Invest SICAV-SIF och fonden Danske Invest PCC Limited byter depåbank och fondadministratör i Luxemburg och Guernsey till J.P. Morgan. Bytet äger rum den 16 februari 2024 och kommer inte att påverka dig som investerare på annat sätt än att handeln stoppas i upp till fem bankdagar i februari.

Läs mer

Investor notices

Sänkt årsavgift för Danske Invest Global Ansvarsfull Portfölj-fonderna

29.11.2023: Nu sänks nu sänks årsavgiften för de fem Danske Invest Global Ansvarsfull Portfölj-fonderna och samtidigt blir prissättningen enhetlig för alla fonder.

Läs mer

Investor notices

Handeln i två av Danske Invests fonder i Luxemburg stoppas kortvarigt på grund av byte av depåbank och fondadministratör

20.11.2023: Fonderna Danske Invest SICAV och Danske Invest Allocation byter depåbank och fondadministratör i Luxemburg. Bytet äger rum den 24 november 2023 och kommer inte att påverka dig som investerare på annat sätt än att handeln stoppas i upp till fyra bankdagar i november.

Läs mer

Investor notices

Danske Invest byter depåbank och administratör för ett antal fonder i Luxemburg

27.10.2023: Fonderna Danske Invest SICAV och Danske Invest Allocation byter depåbank och fondadministratör i Luxemburg. Bytet äger rum den 24 november 2023 och kommer inte att påverka dig som investerare på annat sätt än att handeln stoppas i upp till fyra bankdagar i november.

Läs mer

Investor notices
Our Funds

Faktablad för investerare ändras

22.12.2022: På grund av ny EU-förordning kommer det nuvarande faktabladet för investerare på vår webbplats att ersättas av ett nytt dokument.

Läs mer

Our Funds
Responsible investments

Ny fond med fokus på FN:s globala mål för hållbar utveckling på tillväxtmarknader

21.11.2022: En befintlig Danske Invest ESG-fond kommer att omvandlas till en fond med ett hållbart investeringsmål, med fokus på aktier på tillväxtmarknader som bidrar positivt till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Läs mer

Investor notices
Our Funds

Danske Invest Nordiska Företagsobligationer– beräkningsfel för tecknings- och inlösenkurser

14.11.2022: Tyvärr har det skett ett fel i beräkningen av NAV-kurs i Danske Invest Nordiska Företagsobligationer från 30 september - 4 november 2022. Läs mer om du har handlat i fonden under den perioden.

Läs mer

Our Funds

Danske Invest Euro Sustainable High Yield-obligationer ändrar namn

24.10.2022: Fonden Danske Invest Euro Sustainable High Yield-obligationer byter namn och ordet "Sustainable" tas bort. Anledningen är att få enhetliga fondnamn.

Läs mer

Inspiration
Our Funds
Responsible investments

Fem nya fonder med fokus på hållbarhet

19.09.2022: Danske Invest lanserar fem nya fonder för investerare som vill ha en bred riskspridning och fokus på hållbarhet.

Läs mer

Investor notices
Our Funds

Datum för första utbetalning från Danske Invest SICAV Russia och Danske Invest SICAV Eastern Europe har fastställts

16.05.2022: Efter beslutet att likvidera Danske Invest SICAV Russia och Danske Invest SICAV Eastern Europe, har Danske Invest fastställt när första utbetalningen till fondspararna kommer att ske.

Läs mer

Investor notices
Our Funds
Responsible investments

Likvidering av fonderna Danske Invest Russia och Eastern Europe

28.04.2022: Styrelsen för Danske Invest SICAV har beslutat att likvidera fonderna Danske Invest SICAV Russia och Eastern Europe på grund av den ryska invasionen av Ukraina.

Läs mer

Investor notices
Our Funds

Information om indikativa priser under den tillfälliga stängningen av fonder noterade i Danmark

12.04.2022: Läs om varför vi sätter indikativa priser, även om fonderna är stängda för handel, och vad det betyder för dig som kund.

Läs mer

Our Funds

Handeln i Danske Invests fonder noterade i Danmark stängs runt påsken

07.04.2022: I samband med bytet av depåbank från Danske Bank till J.P. Morgan kommer fonder noterade i Danmark från Danske Invest, Danske Invest Select och Danske Invest Index att vara stängda för handel runt påsken 2022.

Läs mer

Responsible investments

Bolag som producerar och utvinner fossila bränslen utesluts från indexfonder med hållbart investeringsmål

17.03.2022: Danske Invest har beslutat att ta bort investeringar i bolag som utvinner eller producerar fossila bränslen från sex indexfonder med ett hållbart investeringsmål.

Läs mer

Responsible investments

Danske Invest utesluter ryska statsobligationer och ryska statsägda företag från fonder

04.03.2022: Som en följd av den ryska invasionen av Ukraina kommer ryska statsobligationer och ryska statsägda företag att uteslutas från Danske Invests fonder.

Läs mer

Investor notices

Ett urval av fonder är stängda för handel på grund av att den ryska aktiemarknaden är stängd

28.02.2022: Med anledning av att den lokala ryska aktiemarknaden är stängd så har handeln stoppats i de av Danske Invests aktiefonder som har en betydande vikt av ryska aktier.

Läs mer

Investor notices
Our Funds

Vissa fonder kommer att tillfälligt stängas för handel under kommande lokala helgdagar

27.01.2022: Under de kommande dagarna (31-01-2022 - 03-02-2022) kommer det inte gå att köpa eller sälja andelar i vissa fonder hos Danske Invest och Danske Invest Index till följd av att lokala börser är stängda.

Läs mer

Nu får du tillgång till fler ansvarsfulla fonder

01.12.2021: Danske Invest kategoriserar om sina fonder så att du får fler möjligheter att investera i produkter som antingen är ESG-fonder eller fonder med hållbara investeringsmål. Samtidigt ökar vi informationsnivån för alla ansvarsfulla investeringar.

Läs mer

Investor notices
Our Funds

Portföljkonstruktionen i Horisontfonderna justeras

07.09.2021: Den 7 september genomförs förändringar i Danske Invests Horisontfonder. Andelen globala aktier i aktieportföljen ökar till 80 procent samtidigt som andelen svenska aktier minskar till 20 procent. Samtidigt justeras fondernas jämförelseindex.

Läs mer

Our Funds
Responsible investments

Fonder med ett hållbart investeringsmål från Danske Invest

01.07.2021: Är det viktigt för dig att dina investeringar bidrar till en hållbar framtid? Då har vi goda nyheter – flera av Danske Invests indexfonder kategoriseras nu som "Fonder med ett hållbart investeringsmål" enligt artikel 9 i EU-förordningen.

Läs mer

Investor notices
Our Funds

Erfaret team tar över förvaltningen av tillväxtmarknadsobligationer i lokal valuta

05.05.2021: Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val byter portföljförvaltare och sänker avgifterna, samtidigt som fonden blir en del av Danske Invests internationellt erkända investeringsteam.

Läs mer

Vissa fonder kommer att tillfälligt stängas för handel under kommande lokala helgdagar

03.05.2021: Under de kommande dagarna (03-05-2021 - 05-05-2021) kommer det inte gå att köpa eller sälja andelar i vissa fonder hos Danske Invest och Danske Invest Index till följd av att lokala börser är stängda.

Läs mer

Investor notices
Our Funds
Responsible investments

Nya EU-regler ska göra det lättare att jämföra hållbara investeringar

10.03.2021: Är det viktigt för dig att dina investeringar stöder en hållbar utveckling? Då kan du glädja dig över att det nu blir lättare att investera ansvarsfullt.

Läs mer

Investor notices
Our Funds

Ändringar i Danske Invest Horisont Pension 2020

15.01.2021: Årtalet "2020" kommer att ersättas i fondnamnet "Danske Invest Horisont Pension 2020" för att ge en mer rättvis beskrivning av fondens investeringshorisont.

Läs mer

Investor notices
Our Funds

Fond med amerikanska aktier ändrar strategi och sänker avgifterna

30.11.2020: Aktiefonden Danske Invest USA ändrar investeringsstrategi och sänker avgiften för att säkerställa att Danske Invests investerare har ett attraktivt produktsortiment.

Läs mer

Global Sustainable Future
Our Funds
Responsible investments

Nu kan du investera i en hållbar framtid

04.11.2020: Den nya aktiefonden Danske Invest Global Sustainable Future investerar i företag som leder den globala omställningen till ökad hållbarhet – ett tema med stor tillväxtpotential och intressanta investeringsmöjligheter.

Läs mer

Fond får ny benchmark

20.10.2020: Danske Invest SICAV Global Corporate Sustainable Bond har per den 20 oktober en ny benchmark vilket innebär att fonden framöver kommer att mäta sin avkastning mot obligationsindexet Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1Bln+ (hedged into EUR). Hittills har fondens benchmark varit Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index (hedged into the respective class currency).

Läs mer

Global Sustainable Future
Our Funds
Responsible investments

Danske Invest Global Sustainable Future letar efter företag som leder utvecklingen mot en hållbar framtid

14.10.2020: Övergången till en mer hållbar värld har potential att bli den största förändringen på börserna sedan den industriella revolutionen. Men finns det ett samband mellan företagens arbete med hållbarhet och möjligheten till överavkastning?

Läs mer

Rekordmånga fonder i Danske Invest tilldelas en av Europas mest etablerade hållbarhetsmärkning

06.10.2020: Flera av Danske Invests fonder har tilldelats hållbarhetsmärkningen LuxFLAG ESG. Detta gör Danske Invest till fondförvaltaren med flest LuxFLAG-märkningar i Europa.

Läs mer

Our Funds
Perspective
Responsible investments

Nu blir det ännu lättare att investera hållbart i Danske Invest

24.08.2020: En ny kategorisering och lanseringen av tre hållbarhetsdokument hjälper investerarna i Danske Invest med information om fondens hållbarhetsfokus.

Läs mer

Vissa fonder kommer att tillfälligt stängas för handel under kommande lokala helgdagar

23.07.2020: Under de kommande dagarna kommer det inte gå att köpa eller sälja andelar i vissa fonder hos Danske Invest och Danske Invest Select till följd av att lokala börser är stängda.

Läs mer

Investor notices

Vissa fonder kommer att tillfälligt stängas för handel under kommande lokala helgdagar

01.07.2020: 1. juli 2020: Under de kommande dagarna kommer det inte gå att köpa eller sälja andelar i vissa fonder hos Danske Invest och Danske Invest Select till följd av att lokala börser är stängda.

Läs mer

Investor notices

Vissa fonder kommer att tillfälligt stängas för handel under kommande lokala helgdagar

25.06.2020: Under de kommande dagarna kommer det inte gå att köpa eller sälja andelar i vissa fonder hos Danske Invest och Danske Invest Select till följd av att lokala börser är stängda.

Läs mer

Vissa fonder kommer att tillfälligt stängas för handel under kommande lokala helgdagar

30.04.2020: Under de kommande dagarna kommer det inte gå att köpa eller sälja andelar i vissa fonder hos Danske Invest och Danske Invest Select till följd av att lokala börser är stängda.

Läs mer

Uppdatering gällande fonder som stoppats för handel på grund av Coronakrisen

20.03.2020: Coronakrisen har lett till hög volatilitet på marknaderna och fonder har därför periodvis stoppats för handel när det inte har gått att prissätta dem. Vi håller dig uppdaterad här.

Läs mer

Investor notices
Our Funds

Så skyddar Danske Invest andelsägarna under coronakrisen

19.03.2020: Vår investerinsspecialist Kim Thelle Pilgaard beskriver åtgärderna Danske Invest har vidtagit för att dina investeringar ska klara krisen så säkert som möjligt.

Läs mer

Korrigering av fondinformation

07.02.2020: På grund av tekniska problem på danskeinvest.se har kommunikation om förväntad avkastning på sju fonder blivit fel.

Läs mer

Danske Invest markerar fonder påverkade av den låga räntenivån

28.01.2020: Till följd av den låga räntenivån har Danske Invest nu bestämt sig för att markera alla fonder som förväntas ge en negativ avkastning.

Läs mer

Tobaken försvinner från Danske Invests fonder

19.11.2019: Enligt kundernas önskemål har Danske Invest valt att inte längre investera i tobaksbolag. Den nya investeringsrestriktionen implementeras i Danske Invests fonder efter den 19 november 2019.

Läs mer

Danske Invest Sverige Småbolag firar jubileum med hållbar avkastning

02.09.2019: Aktiefonden Danske Invest Sverige Småbolag kan se tillbaka på ett framgångsrikt första år tack vare ett speciellt fokus på bolag med hållbara och solida affärsstrategier.

Läs mer

Information om fondfusion

24.05.2019: Ett antal fonder hos fondbolaget Danske Invest har fusionerats (slagits samman). Nedan kan du se vilka fonder som fusionerats, det vill säga vilka fonder som kommer avslutas och vilka de mottagnade fonderna är.

Läs mer

Danske Invest Latinamerika

09.05.2019: På årets ordinarie bolagsstämma fattades beslut om att förenkla utbudet av Danske Invest-fonder.

Läs mer

Andelsägarrepresentant i styrelsen

28.02.2019: Professor Søren Hvidkjær har valts som andelsägarrepresentant i styrelsen för Danske Invest Management A/S.

Läs mer

Fyra fonder slås samman med andra fonder

06.02.2019: Fyra Danske Invest-fonder kommer slås samman med andra befintliga fonder för att på så vis säkerställa att investerares intressen tas tillvara på.

Läs mer

Andelsägarrepresentant i Styrelsen för Danske Invest Management A/S

04.02.2019: Andelsägare i Danske Invests danskdomicilierade fonder, har möjlighet att välja en andelsägarrepresentant till styrelsen för förvaltningsbolaget Danske Invest Management A/S.

Läs mer

Jakten på kvalitetsaktier har börjat

11.01.2019: I år fokuserar Danske Bank på kvalitetsaktier, men vad innebär det egentligen? Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank Sverige, förklarar.

Läs mer

Danske Invest SICAV

11.12.2018: Vi avvecklar och stänger Danske Invest SICAV - Europe Long-Short Dynamic eftersom fonden har för få investerare för att vara lönsam.

Läs mer

House View: Aktiemarknaden har mer att ge under 2019

03.12.2018: De finansiella marknaderna uppför sig som om en lågkonjunktur står för dörren, men vi delar inte den utbredda oron utan ser intressanta möjligheter på aktiemarknaden även under 2019. Vi fokuserar framför allt på Asien och kvalitetsaktier.

Läs mer

Danske Invest Europe Small Cap A utvald som 'Top Pick' av Söderberg & Partners

26.10.2018: Danske Invest Europe Small Cap A har fått grönt ljus i Söderberg & Partners trafikljusrapport och dessutom valts ut som 'Top Pick' i sin kategori: Europa, små och medelstora.

Läs mer

Ökat hållbarhetsfokus i två fonder

16.10.2018: Som ett led i Danske Invests engagemang för hållbara investeringar har vi nyligen ökat fokus på ESG faktorer i två av våra fonder samt stärkt processen för dialog med portföljbolagen.

Läs mer

Finansmarknaderna hotas av populism

31.08.2018: Chefsstrateg Tine Choi ger sin syn på framtidsutsikterna för finansmarknaderna i nya Quarterly House View från Danske Bank. 

Läs mer

Ny fond: Svenska småbolag med stor potential

31.08.2018: Aktiefonden Danske Invest Sverige Småbolag investerar i svenska småbolag, som fondens portföljförvaltare anser har utvecklingspotential att bli framtidens storbolag. Fonden har särskilt fokus på hållbara och ansvarsfulla investeringar.

Läs mer

Fyra fonder upphör som självständiga fonder

29.08.2018: De fyra aktiefonderna slås ihop med existerande fonder och investerarnas pengar fortsätter att ligga i aktier.

Läs mer

Bättre villkor för fondinvesteraren

29.08.2018: Ändrade villkor för uträkning av prestationskostnader i flera fonder.

Läs mer

Nu förbättrar vi villkoren för flera fonder

19.07.2018: Vi på Danske Invest strävar ständigt efter att göra det mer attraktivt att investera i Danske Invests fonder. Därför har vi justerat villkoren för flera fonder för att förbättra avkastningspotentialen i förhållande till fondens nuvarande risknivå. Här beskriver vi de viktigaste förändringarna.

Läs mer

Prospera: Danske Bank den bästa nordiska kapitalförvaltaren

19.07.2018: Danske Bank är den bästa kapitalförvaltaren i Norden 2018. Det är slutsatsen i en ny undersökning av nordiska kapitalförvaltare som analysföretaget Prospera just har presenterat.

Läs mer

Investerarna underskattar styrkan i högkonjunkturen

06.06.2018: Chefsstrateg Tine Choi ger sin syn på framtidsutsikterna för finansmarknaderna i nya Quarterly House View från Danske Bank.

Läs mer

Strategi: Vi tror att börsen trotsar marknadsoron och fortsätter upp

07.03.2018: Nu har Danske Bank Asset Management publicerat sin tidning House View där du en gång per kvartal kan läsa om bankens prognos för finansmarknaderna.

Läs mer

Så minskar du valutarisken

27.02.2018: Vid köp av utländska aktier kan valutakursförändringar få ett lika stort genomslag på den totala avkastningen som kursutvecklingen på själva aktierna. Detta är något placerare alltid bör beakta vid placeringar i aktier i utländsk valuta. Men det finns sätt att skydda sig mot allt för stora svängningar.

Läs mer

När Europa går bra går Östeuropa bättre

27.02.2018: Tillväxtmöjligheterna i Östeuropa är fortsatt goda. Ekonomierna gynnas av den positiva utvecklingen inom EU och inte minst i Tyskland. Därför kan det vara bra att vara investerad i Östeuropa. Det menar Danske Invests förvaltare Morten Lund Ligaard som har stor exponering mot i synnerhet ett land.

Läs mer

Danske Invest avstår från investeringar i termiskt kol och oljesand

27.02.2018: Danske Invest stärker nu sitt engagemang ytterligare kring hållbara och ansvarsfulla investeringar. Därför inför vi investeringsrestriktioner för ett antal bolag med verksamhet inom termiskt kol och oljesand

Läs mer

Så investerar du hållbart i företagsobligationer

05.02.2018: Allt fler investerar i gröna obligationer. Men du som vill öka chansen att ditt kapital ska göra än mer nytta kan investera bredare. Här är räntefonden som tagit hållbarhetsarbetet längre.

Läs mer

Så hittar Danske Invest vinnarna på den svenska börsen

01.02.2018: Med en avkastning på väl över 40 procent de senaste tre åren är Danske Invests Sverige Fokus en av de vassaste all-cap fonderna. Fonden har relativt fria placeringsregler och visar att aktiv förvaltning lönar sig. Här går Danske Invests Ulric Grönvall igenom hur han gjort fonden till en vinnare och berättar även vilka aktier han tror mest på för 2018. Samt vilka han undviker.

Läs mer

Hur stort blir prisfallet?

01.02.2018: Den stora frågan som både ekonomer och hushåll nu ställer sig är om vi står inför ett snabbt och brant prisfall på den svenska bostadsmarknaden. Studerar vi det svenska makroekonomiska läget i allmänhet och ränteläget i synnerhet så måste slutsatsen bli att förutsättningarna för ett ordentligt ras inte finns där - berättar Danske Invests Stefan Rocklind.

Läs mer

Danske Invest ändrar investeringsstrategin för fonden Danske Invest USA, klass SEK

14.12.2017: För att säkerställa att Danske Invest alltid har ett konkurrenskraftigt och attraktivt produktutbud, har man beslutat att ändra investeringsstrategin för fonden USA, klass SEK.

Läs mer

Dags att välja tråkiga aktier

06.12.2017: Trots de senaste årens starka aktiemarknad finns det fortfarande köpvärda aktier på den svenska börsen. Här berättar Danske Invests Mattias Cullin om vilka aktier han bedömer som köpvärda och vilka sektorer och bolag han undviker. 

Läs mer

Här är fonden som platsar i Rysslandsportföljen

06.12.2017: I spåren efter Trumps seger steg den ryska börsen. Men sedan vände den när oljepriset dök. Men de senaste månaderna har pendeln svängt tillbaka med besked. Är uppgången uthållig?

Läs mer

Aktiemarknaden har mer att hämta under 2018

06.12.2017: Fokus på fyra teman som får avgörande betydelse för avkastning och risk på de finansiella marknaderna under det kommande året berätter investeringsdirektör Anders Svennesen.

Läs mer

Fusioner

23.11.2017: Den 10 november 2017 genomfördes fusionerna mellan våra svenska värdepappersfonder och motsvarande Luxemburgbaserade fonder på sätt som vi tidigare informerat andelsägarna om.

Läs mer

Chefsstrategen: Här finns den bästa avkastningen det fjärde kvartalet

09.10.2017: Danske Banks chefsstrateg Tine Choi ger i senaste Quarterly View sin syn på de största möjligheterna och riskerna för placerarna.

Läs mer

Svenska fonder flyttar till Luxemburg

29.09.2017: Med en ökad konkurrens på fondmarknaden behöver vi bli allt mer konkurrenskraftiga framåt. Därför slår vi i november samman våra svenska fonder med likvärdiga fonder i Luxemburg.

Läs mer

Möjligheter och risker under fjärde kvartalet

20.09.2017: Chefsstrateg Tine Choi: vi räknar med att återhämtningen i världsekonomin fortsätter och att tillväxten under resterande del av 2017 och under 2018 kommer att ligga över den långsiktiga trenden. Samtidigt finns det inga tecken på ett ökat inflationstryck och det talar för fortsatta uppgångar på aktiemarknaderna.

Läs mer

Enkel och hållbar utlandsexponering

20.09.2017: Allt fler vill att kapitalet ska placeras hållbart, och just det tror jag är en viktig förklaring till det stora intresset för fonden, berättar Niklas Ekmark på Danske Invest.

Läs mer

The closure of the sub-funds Danske Invest Nye Markeder Indeksobligationer KL and Nye Markeder Indeksobligationer - Akkumulerende KL have been approved

13.09.2017:

Läs mer

Jakten på framtidens vinnare

11.09.2017: Danske Invests fond med fokus på mindre europeiska bolag investerar på en intressant och ofta förbisedd del av den europeiska aktiemarknaden.

Läs mer

Attraktiv avkastning i en lågräntemiljö

31.08.2017: Nordiska företagsobligationer kan vara en intressant investeringsmöjlighet för att få en rimlig avkastning i den lågräntemiljö vi har idag.

Läs mer

Kraftigt dollarras drabbar börsen

14.08.2017: Chefsstrateg Tine Choi: Dollarns kraftiga fall har fått stora negativa effekter för ekonomin och börsen. Men europeiska aktier ser fortsatt attraktiva ut, menar chefstrategen.

Läs mer

Danske Invest SICAV Europe Absolute byter namn och strategi

03.08.2017: Danske Invest SICAV Europe Absolute ändrar investeringsstrategi med fokus på östeuropeiska aktier. Därför ändras också namn på fonden till Eastern Europe Absolute. Ändringen sker den 1 september 2017.

Läs mer

Här finns riskerna och möjligheterna för investerare i tredje kvartalet

10.07.2017: Just nu befinner vi oss i ett Guldlock-scenario som gynnar investerare. Det menar Danske Banks seniorstrateg Tine Choi i sin nya Quarterly View.

Läs mer

Den 15 juni 2017 avvecklas Danske Invest Afrika, klass SEK

29.05.2017: På en extra bolagsstämma den 6 februari 2017 beslutades att Danske Invest Afrika, klass SEK ska avvecklas. Det här har nu godkänts av den danska finansinspektionen (Finanstilsynet) och kommer att verkställas den 15 juni 2017. Handeln med andelar stängs den 7 juni 2017 och fram till dess fonden avvecklats.

Läs mer

Därför är tillväxtmarknadsaktier intressanta

24.05.2017: Den globala återhämtningen gynnar tillväxtmarknaderna och deras aktier kan ge stabilitet i portföljen.

Läs mer

Handeln i vissa fonder stängs tillfälligt

22.05.2017: Som ett led i implementeringen av ny lagstiftning i Danmark, stängs handeln i vissa fonder tillfälligt hos Danske Invest.

Läs mer

Bredare strategi för Europe Focus

10.05.2017: Danske Invest justerar strategin för fonden Europe Focus.

Läs mer

Full fart på tillväxten driver upp börsen

05.05.2017: Tillväxten är fortsatt stark vilket gör börsen intressant. Det menar Danske Banks chefsstrateg Tine Choi.

Läs mer

Citywire: Danske Invest-förvaltare bäst på tillväxtmarknadsobligationer

06.04.2017: Danske Invest får europeiskt pris som bästa förvaltare av tillväxtmarknadsobligationer i hårdvaluta emitterade i USD eller Euro.

Läs mer