• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Ansvarsfulla investeringar

När vi investerar med Danske Invest är det vår skyldighet att se till att vi tar tillvara på dina intressen genom att skapa en både konkurrenskraftig och hållbar avkastning.  För att kunna göra det utövar vi en miljömässig, social och företagsmässing kontroll (ESG) av alla våra investeringar, precis som när vi tittar på finansiella och marknadsmässiga omständigheter.

Så här arbetar vi

Danske Invests arbete med ansvarsfulla investeringar styrs av Danske Banks policy för ansvarsfull investering och hanteras av Danske Banks Sustainaibility- och Impact Investment-team.

Våra metoder vilar på en stabil grund med flertalet byggblock som hjälper oss att investera ansvarsfullt.

• Vi ser både till hållbarhet och påverkan när vi investerar.
• Vi för en dialog med företag och intressenter.
• Vi agerar som aktiva ägare och utnyttjar vårt inflytande genom röstning.
• Vi avstår från vissa investeringar.
• Vi är öppna genom transparens och rapportering
• Vi strävar efter att påverka via samarbete

Du kan läsa mer om våra hållbara investeringsmetoder här

Vårt arbete med hållbara investeringar

Hållbarhet är en viktig del av Danske Invests investeringsprocess. Vi arbetar med att stärka hållbarhetsintegreringen i alla delar av vår verksamhet och i investeringsprocessen. I samband med detta har vår huvudrådgivare Danske Bank Asset Management publicerat en rapport för att skapa en ökad transparens runt arbetet med och resultaten av hållbara investeringar.

Läs rapporten
 

Fokusera på aktivt ägande

Danske Invest är en aktiv ägare som engagerar sig i de företag man investerar i samt röstar på bolagsstämmor, allt för att skapa en konkurrenskraftig avkastning till våra kunder. Våra fondförvaltare och rådgivare diskuterar potentiella risker och möjligheter med de bolag vi investerar i, exempelvis ekonomisk utveckling, strategi, kapitalstruktur, miljö, sociala aspekter eller styrning. Målsättningen är att se till att företag hanterar riskerna på ett bra sätt samt tar tillvara på de möjligheter som uppstår. Danske Bank Asset Management är vår huvudpart och det är de som röstar och engagerar sig med företagen å Danske Invests vägnar. Läs mer om hur de engagerar sig i bolagen samt hur de har röstat på tidigare stämmor.

Se vår senaste rapport kring aktivt ägande

Se hur vi röstat här
 

Läs mer om Danske Invests ansvarsfulla investering

Ett antal av våra fonder har en hållbarhetsprofil för att kunna ge investerarna en ökad inblick i hur fonderna arbetar med ansvarstagande och hållbarhet.  Den här typen av information ingår i den relevanta dokumentationen för varje fond, om denna finns tillgänglig.

Du hittar även hållbarhetsglober på merparten av våra fonder.  Det oberoende analysinstitutet Morningstar ger varje fond en rankning på mellan 0 och 5 hållbarhetsglober beroende på hur hållbar denna anses vara. 
 

Mätning av koldioxidavtryck på många av våra fonder

Att mäta och synliggöra koldioxidavtrycket på fonderna hjälper investerarna att få en inblick i hur fonderna presterar vad gäller klimatrelaterad påverkan, risker och möjligheter.

Vi strävar efter att bredda vårt mål för flera av våra fonder inklusive mätning av koldioxidavtryck allt eftersom datakvaliteten ökar och gemensamma affärsstandarder växer fram.

Du kan läsa rapporten för 2017 här

Relevanta policyer och dokument om ansvarsfull investering


Danske Invest Sustainable Investment Policy

Röstningspolicy

Investeringsrestriktioner

 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.