DelClose

Restriksjoner

Denne tabellen viser de (bærekraftsrelaterte) investeringsrestriksjonene som gjelder for Danske Invests fond. Restriksjonene innebærer at Danske Invests fond ikke foretar investeringer i for eksempel kull, oljesand, torv, kontroversielle våpen mv. som overstiger grenseverdier på mellom 0 og 5 prosent av selskapenes omsetning. De enkelte grenseverdiene avhenger av den aktuelle sektoren. 
Du finner en fullstendig oversikt over grenseverdiene her.

Hvis du vil se nøyaktig hvilke investeringer vi har utelukket, kan du se hele listen her.
 
Tabellen viser hva vi ikke investerer i
Du kan velge å vise de ulike kategoriene ved å huke av i rutene. Hvis du har huket av for «Fossile brensler», vil du da få opp fondene som ikke investerer i denne kategorien. I tabellen nedenfor står Danske Invests standardrestriksjoner oppført først: termisk kull, oljesand, torvkraftproduksjon, kontroversielle våpen, tobakk og utvidede bærekraftsstandarder.
 Utvidede bærekraftsstandarder
Oljesand
Utvinning av termisk kull
Torvkraftproduksjon
Kontroversielle våpen
Tobakk
Fossile brensler
Alkohol
Gambling
Militært materiell
Pornografi
*SPU
Danske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-nok
LU1204910753
Danske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok h
LU2252297242
Danske Invest
Global Index, klasse NOK h
DK0061539335
Danske Invest
Horisont 100, klasse NOK
DK0060657591
Danske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SA
LU1349493418
Danske Invest
Horisont 80, klasse NOK
DK0060657328
Danske Invest
Horisont 20, klasse NOK
DK0060656437
Danske Invest Index
Japan Restricted, klasse NOK
DK0060955342
Danske Invest Index
Norway Restricted, klasse NOK
DK0060955425
Danske Invest Index
Europe Restricted, klasse NOK
DK0060954964
Danske Invest Index
USA Restricted, klasse NOK
DK0060955698
Danske Invest
Europe Small Cap, klasse NOK
DK0060587285
Danske Invest
Global Sustainable Future, klasse NOK
DK0060564235
Danske Invest
Norden Ansvarlig Fokus, klasse NOK
DK0062495073
Danske Invest SICAV
Sverige Class A
LU1679011665
Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok h
LU1399305173
Danske Invest
Horisont 35, klasse NOK
DK0060656783
Danske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK
DK0060955268
Danske Invest
Global Ansvarlig 50, NOK
DK0061809654
Danske Invest
Horisont Aksje
NO0010219058
Danske Invest
Horisont 65
NO0010667694
Danske Invest
Horisont 20
NO0010621758
Danske Invest
Horisont 50, klasse NOK
DK0060656940
Danske Invest
Horisont 35
NO0010667686
Danske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h
DK0060517589
Danske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOK
DK0060506624
Danske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok h
LU0178670245
Danske Invest
Horisont 65, klasse NOK
DK0060657161
Danske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class A
LU2019292965
Danske Invest SICAV
Denmark Focus Class A-nok
LU2607347411
Danske Invest SICAV
China Class A-nok
LU2607345985
Danske Invest
Global Ansvarlig 20, NOK
DK0061809225
Danske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h p
LU1932898940
Danske Invest
Global Emerging Markets, klasse NOK
DK0060563930
Danske Invest SICAV
India Class A
LU0193801577
Danske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A
LU0117088970
Danske Invest
Horisont 50
NO0010621766
Danske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK
DK0060517746
Danske Invest
USA Index, klasse NOK
DK0060517076
Danske Invest
Norsk Obligasjon
NO0008000544
Danske Invest
Norge Vekst
NO0008000486
Danske Invest SICAV
Europe Class A
LU0727217050
Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nok
LU1916064774
Danske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOK
DK0060657757
Danske Invest Index
Global AC Restricted, klasse NOK
DK0060955185
Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class A
LU1916065078
Danske Invest
Europe High Dividend, klasse NOK
DK0060586980
Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A
LU1399304283
Danske Invest
Global Ansvarlig 35, NOK
DK0061809498
Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A
LU0123484957
Danske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h
DK0060517316
Danske Invest
Global Ansvarlig 80, NOK
DK0061810157
Danske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A
LU0123484106
Danske Invest
Norge II
NO0008000460
Danske Invest
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK
DK0060575355
Danske Invest
Global Ansvarlig 65, NOK
DK0061809811
Danske Invest SICAV
Denmark Focus Class A
LU0012195615
Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A
LU0085580271
Danske Invest
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h
DK0060500692
Danske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A-nok
LU2607346363
Danske Invest
Horisont Rente
NO0010521313
Danske Invest
Horisont 80
NO0010621774
Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class A
LU0292126785
Danske Invest SICAV
China Class A
LU0178668348
Danske Invest SICAV
Japan Class A
LU0193802039
Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A
LU0123485178
Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok h
LU0332084721
Danske Invest
Norsk Likviditet I
NO0008000536
Danske Invest
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK h
DK0060517159
Danske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h
DK0060517662
Danske Invest
Norge I
NO0008000577
* SPU står for Statens Pensjonsfond Utland. Dette er restriksjoner definert av den norske sentralbanken, som supplerer de etiske restriksjonene fondene har.