• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Kontakt os hele døgnet


  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 18.00
  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 23.00
  Fredag:     08.00 - 20.00
  Lørdag:     09.00 - 19.00
  Søndag:    09.00 - 23.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Ansvarlige investeringer

Formålet med Danske Invests RI-politik (Responsible Investments) er at sikre, at de penge, Danske Invest forvalter for investorerne, ikke placeres i virksomheder, der overtræder internationalt anerkendte principper for menneskerettigheder, våbenproduktion, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption.

Langsigtet værdiskabelse i virksomheder forudsætter efter Danske Invests opfattelse ordentlig optræden. Derfor strider RI-politikken ikke mod målet om at forvalte kundernes investeringer, så de opnår de bedst mulige afkast. For afdelinger til institutionelle investorer aftales investeringspolitikken særskilt.

I kraft af vores politik er vi løbende i dialog med et antal selskaber i forhold til kritiske aktiviteter. Yderligere har vi fravalgt en række selskaber, der ikke lever op til vores politik.

Danske Invest samarbejder med Danske Bank om RI-politikken (Responsible Investments), og du kan læse yderligere om RI-politikken på Danske Banks hjemmeside

Udøvelse af stemmerettigheder på foreningernes værdipapirer
Vedtægterne for Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select fastlægger begge, at bestyrelsen for foreningen træffer beslutning om, hvem der kan udøve stemmeretten på foreningens værdipapirer.

Politik for udøvelse af stemmerettigheder
Begge foreningers vedtægter fastlægger endvidere, at foreningens midler søges placeret således, at der opnås et tilfredsstillende afkast. Herved forstås et langsigtet, konkurrencedygtigt afkast, og det er bestyrelsens holdning, at dette blandt andet kan søges opnået ved, at foreningen i konkrete situationer benytter sin stemmeret på foreningens værdipapirer. Fastlæggelse af omfanget af denne aktivitet vil ske under afvejning af den nødvendige ressourceindsats i forhold til den forventede effekt på afkastet.

Læs vores politik for udøvelse af stemmerettigheder

Det vil være afgørende ved stemmeafgivningen at støtte, at bestyrelsen og den daglige ledelse for en given virksomhed, som foreningen har investeret i, forvalter virksomheden således, at ejernes interesser, herunder foreningens, tilgodeses, og at dette ikke sker i modstrid med foreningens RI-politik.
 

Vores RI-samarbejdspartner

Danske Invest samarbejder med konsulentvirksomheden Institutional Shareholder Services Inc. (ISS), der varetager screening af investerings-porteføljerne. Læs mere om ISS

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.