Fond forvalter
Navn på fond ISIN TER Minstetegning Minstetegning
Spareavtale
Nøkkelinformasjon Faktaark
Blackrock
European Value
LU0072462186 TER1,81% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Blackrock
Global Dynamic Equity
LU0238689110 TER1,84% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Blackrock
Gold Fund - class A
LU0055631609 TER2,07% Minstetegning500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonN/A Fakta-
ark
N/A
Blackrock
Latin America
LU0072463663 TER2,08% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Blackrock
New Energy
LU0124384867 TER2,06% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Blackrock
US Basic Value
LU0072461881 TER1,81% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Blackrock
World Mining Fund
LU0075056555 TER2,07% Minstetegning500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonN/A Fakta-
ark
N/A
Danske Invest
Emerging Markets Small Cap, klasse NOK
DK0060587012 TER% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
Europe High Dividend , klasse NOK
DK0060586980 TER1,54% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
Europe Restricted, klasse NOK
DK0060954964 TER0,30% Minstetegning500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
Europe Small Cap, klasse NOK
DK0060587285 TER1,49% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
Global Emerging Markets, klasse NOK
DK0060563930 TER1,67% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
Global StockPicking, klasse NOK
DK0060564235 TER1,49% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
HORISONT 80
NO0010621774 TER1,52% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
HORISONT AKSJE
NO0010219058 TER1,74% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
Horisont 100, klasse NOK
DK0060657591 TER1,63% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
Horisont 100, klasse NOK I
DK0060657674 TER1,50% Minstetegning 5.000.000 Minstetegning
Spareavtale
-
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
Horisont 80, klasse NOK
DK0060657328 TER1,55% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
Horisont 80, klasse NOK I
DK0060657401 TER1,45% Minstetegning5.000.000 Minstetegning
Spareavtale
-
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
Latinamerika NOK
DK0060517233 TER% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
NORGE I
NO0008000577 TER1,50% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
NORGE II
NO0008000460 TER1,25% Minstetegning 50.000 Minstetegning
Spareavtale
-
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
NORGE VEKST
NO0008000486 TER1,75% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
Norske Aksjer Institusjon I
NO0010047228 TER0,90% Minstetegning3.000.000 Minstetegning
Spareavtale
-
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
Norske Aksjer Institusjon II
NO0010340748 TER0,90% Minstetegning 3.000.000 Minstetegning
Spareavtale
-
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK
DK0060637643 TER1,00% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
SICAV CHINA A
LU0178668348 TER% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
SICAV DENMARK FOCUS A
LU0012195615 TER% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
SICAV EASTERN EUROPE CLASS A
LU0727216755 TER% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
SICAV EASTERN EUROPE EX RUSSIA
LU0156840208 TER% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
SICAV EUROPE Class A
LU0727217050 TER1,77% Minstetegning500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
SICAV EUROPE HIGH DIVIDEND CLASS A
LU0123484957 TER% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
SICAV EUROPE SMALL CAP A
LU0123485178 TER% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
SICAV Emerging and frontier markets A
LU1204910753 TER1,92% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
SICAV GL. EMERGING MARKETS SMALL CAP A
LU0292126785 TER% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
SICAV GLOBAL EMERGING MARKETS A
LU0085580271 TER% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
SICAV GLOBAL STOCKPICKING A
LU0117088970 TER% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
SICAV Germany Class A nok
LU1204912619 TER% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
SICAV Global Index Class SA
LU1349492527 TER0,47% Minstetegning500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
SICAV INDIA A
LU0193801577 TER% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
SICAV JAPAN A
LU0193802039 TER% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
SICAV RUSSLAND CLASS A
LU0495011024 TER% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
SICAV SRI Global Class SA
LU1349493418 TER0,53% Minstetegning500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest
USA kl NOK
DK0060517076 TER0,35% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest Index
Global AC Restricted, klasse NOK
DK0060955185 TER0,35% Minstetegning500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK
DK0060955268 TER0,4% Minstetegning500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest Index
Japan Restricted, klasse NOK
DK0060955342 TER0,3% Minstetegning500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest Index
Norway Restricted, klasse NOK
DK0060955425 TER0,23% Minstetegning500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Danske Invest Index
USA Restricted, klasse NOK
DK0060955698 TER0,3% Minstetegning500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
DnB
Aktiv 100
NO0010337421 TER1,21% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
DnB
Aktiv 80 A
NO0010337793 TER1,11% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
DnB
Barnefond
NO0010336977 TER0,41% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
DnB
Europa Indeks A
NO0008001872 TER0,27% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
DnB
Finans A
NO0008000593 TER1,20% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
DnB
Global (IV)
NO0010337553 TER0,50% Minstetegning 10.000.000 Minstetegning
Spareavtale
-
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
DnB
Global A
NO0010820046 TER1,21% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
DnB
Global C
NO0010849524 TER1,00% Minstetegning2.500.000 Minstetegning
Spareavtale
-
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
DnB
Global Emerging Markets A
NO0010337512 TER1,21% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
DnB
Global Etisk (V)
NO0010337538 TER0,50% Minstetegning 50.000.000 Minstetegning
Spareavtale
-
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
DnB
Global Indeks A
NO0010582984 TER0,21% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
DnB
Global Lavkarbon
NO0010801418 TER0,66% Minstetegning500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
DnB
Grønt Norden A
NO0010102866 TER1,21% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
DnB
Health Care A
NO0010337579 TER1,21% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
DnB
Miljøinvest A
NO0010102890 TER1,21% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
DnB
Navigator (II)
NO0008001187 TER1,00% Minstetegning 500.000 Minstetegning
Spareavtale
50.000
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
DnB
Norden A
NO0010820012 TER1,21% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
DnB
Norden C
NO0008000601 TER1,20% Minstetegning 1.000.000 Minstetegning
Spareavtale
-
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
DnB
Norge A
NO0010819915 TER1,21% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
DnB
Norge C
NO0010849607 TER1,00% Minstetegning 2.500.000 Minstetegning
Spareavtale
-
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
DnB
Norge D
NO0010337686 TER0,73% Minstetegning 10.000.000 Minstetegning
Spareavtale
-
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
DnB
Norge Indeks A
NO0010582976 TER0,21% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
DnB
Norge Selektiv C
NO0010849615 TER1,01% Minstetegning 2.500.000 Minstetegning
Spareavtale
-
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
DnB
Norge Selektiv (III)
NO0008000007 TER0,80% Minstetegning 10.000.000 Minstetegning
Spareavtale
-
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
DnB
Norge Selektiv A
NO0010819972 TER1,21% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
DnB
SMB A
NO0010337819 TER1,21% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
DnB
Teknologi
NO0010337678 TER1,21% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
DnB
Telecom
NO0010337942 TER1,21% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
DnB
USA Indeks
NO0010337959 TER0,22% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
East Capital
Balkan
SE0001244328 TER2,51% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
East Capital
Baltics
SE0000777724 TER2,58% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
East Capital
Russland
SE0000777708 TER2,08% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
East Capital
Tyrkia
SE0001621327 TER2,00% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
East Capital
Øst-Europa
SE0000888208 TER2,54% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
ASEAN Fund A-USD
LU0048573645 TER1,97% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
America A-USD
LU0048573561 TER1,88% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
Asia Focus A-USD
LU0048597586 TER1,92% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
Asian Special Situations A-USD
LU0054237671 TER1,96% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
Australia A-AUD
LU0048574536 TER1,93% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
China Focus
LU0173614495 TER1,91% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
EMEA A-ACC-EUR
LU0303816705 TER1,98% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
EURO STOXX 50 A-EUR
LU0069450319 TER0,35% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
Emerging Markets A-USD
LU0048575426 TER1,94% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
Euro Blue Chip A-EUR
LU0088814487 TER1,91% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
European Dynamic Growth
LU0119124781 TER1,92% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
European Growth A-EUR
LU0048578792 TER1,89% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
European Smaller Companies A-EUR
LU0061175625 TER1,93% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
FIRST All Country World Fund A-EUR
LU0267387255 TER1,93% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
France A-EUR
LU0048579410 TER1,93% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
Germany A-EUR
LU0048580004 TER1,91% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
Global Consumer Industries A-EUR
LU0114721508 TER1,93% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
Global Financial Sevices A-EUR
LU0114722498 TER1,92% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
Global Health Care A-EUR
LU0114720955 TER1,92% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
Global Industrial A-EUR
LU0114722902 TER1,99% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
Global Property A-USD
LU0237698245 TER1,93% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
Global Technology A-EUR
LU0099574567 TER1,92% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
Global Telecom A-EUR
LU0099575291 TER1,95% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
Greater China A-USD
LU0048580855 TER1,96% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
INTERNATIONAL FUND
LU0048584097 TER1,91% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
Iberia Fund
LU0048581077 TER1,95 Minstetegning500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonN/A Fakta-
ark
N/A
Fidelity
India Focus
LU0197229882 TER1,97% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
Indonesia A-USD
LU0055114457 TER1,99% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
Italy Fund
LU0048584766 TER1,93% Minstetegning500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonN/A Fakta-
ark
N/A
Fidelity
Japan A-JPY
LU0048585144 TER1,94% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
Japan Smaller Companies A-JPY
LU0048587603 TER1,97% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
Latin America A-USD
LU0050427557 TER1,99% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
Malaysia A-USD
LU0048587868 TER2,00% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
Nordic A-SEK
LU0048588080 TER1,96% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
Pacific A-USD
LU0049112450 TER1,93% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
Singapore A-USD
LU0048588163 TER2,00% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
Switzerland A-CHF
LU0054754816 TER1,94% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
Taiwan A-USD
LU0075458603 TER2,06% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
Thailand A-USD
LU0048621477 TER1,98% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Fidelity
World Fund A-EUR
LU0069449576 TER1,90% Minstetegning 500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Odin
ODIN Aksje C
NO0010705908 TER2,00% Minstetegning3.000 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Odin
ODIN Eiendom C
NO0010062953 TER2,00% Minstetegning3.000 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Odin
ODIN Emerging Markets C
NO0010028962 TER2,00% Minstetegning3.000 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Odin
ODIN Europa C
NO0010029044 TER2,00% Minstetegning3.000 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Odin
ODIN Global C
NO0010028988 TER2,00% Minstetegning3.000 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Odin
ODIN Norden C
NO0008000155 TER2,00% Minstetegning3.000 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Odin
ODIN Norge C
NO0008000379 TER2,00% Minstetegning3.000 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Odin
ODIN Sverige C
NO0008000023 TER1,20% Minstetegning100 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Odin
ODIN USA C
NO0010775711 TER2,00% Minstetegning3.000 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Parvest
Aqua Classic Cap
LU1165135440 TER2,21% Minstetegning500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Parvest
Climate Impact Classic Cap
LU0406802339 TER2,67% Minstetegning500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Skagen
SKAGEN Focus A
NO0010735129 TER0,80% Minstetegning500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Skagen
SKAGEN Global A
NO0008004009 TER1,00% Minstetegning500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Skagen
SKAGEN Kon-Tiki A
NO0010140502 TER2,00% Minstetegning500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Skagen
SKAGEN Vekst A
NO0008000445 TER1,00% Minstetegning500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark
Skagen
SKAGEN m2 A
NO0010657356 TER0,75% Minstetegning500 Minstetegning
Spareavtale
500
NøkkelinformasjonNøkkelinformasjon Fakta-
ark
Faktaark