• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Kontakt os hele døgnet


  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 18.00
  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 23.00
  Fredag:     08.00 - 20.00
  Lørdag:     09.00 - 19.00
  Søndag:    09.00 - 23.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Danske Invest

Tyskland, klasse DKK d

Morningstar Rating™ : - Sustainability: : - ISIN: DK0060041564
Dokumenter
Faktaark
Central Investorinformation
Vedtægter
Bæredygtighedsprofil
Prospekt

139,07

Indre værdi pr. 16.05 17:00

-1,06%

Afkast 1 dag

-1,82%

Afkast 1 måned

+15,91%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på det tyske aktiemarked. Du får normalt udbytte hvert forår.

Investeringspolitik

Investerer i aktier i selskaber der er hjemmehørende i eller har hovedaktivitet i Tyskland. Porteføljen består typisk af 25-40 aktier.

Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste investeringer for at give dig det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Samtidig medfører strategien, at investeringerne kan afvige fra benchmark, og at afkastet kan blive både højere og lavere end benchmark. Der er begrænset valutarisiko, fordi der investeres i euro-værdipapirer.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Afkast

Tyskland, klasse DKK d
Benchmark
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
Bioteknologi Indeks KLDanske Invest
Danmark - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Danmark, klasse DKK dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Indeksobligationer KLDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Europa 2 - Akkumulerende KLDanske Invest
Europa 2 KLDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Europa, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten, klasse DKK dDanske Invest
Fonde, klasse DKK dDanske Invest
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Global Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Global Plus KLDanske Invest
Global StockPicking - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Global StockPicking 2 KLDanske Invest
Global StockPicking, klasse DKK dDanske Invest
Global, klasse DKK dDanske Invest Select
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Obligationsmarkeder KLDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Japan, klasse DKK dDanske Invest
Kina, klasse DKK dDanske Invest
KlimaTrends KLDanske Invest
Latinamerika, klasse DKK dDanske Invest
Mix - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Defensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Mix Obligationer KLDanske Invest
Mix Offensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KLDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Nye Markeder Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK dDanske Invest
Online Danske Obligationer Indeks KLDanske Invest Select
Online Global Indeks KLDanske Invest Select
Teknologi Indeks KLDanske Invest
USA - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
USA, klasse DKK dDanske Invest
Østeuropa ex Rusland, klasse DKK dDanske Invest
Østeuropa, klasse DKK dDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
10 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 92,27
I løbet af 3 årDKK 121,70
I løbet af 5 årDKK 134,27
I løbet af 7 årDKK 192,79
I løbet af 10 årDKK 378,08
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Rådgiver og selskab

Ivan Larsen

Titel: Chief Portfolio Manager
Baggrund: M.Sc.
Antal års erfaring: 24

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank Wealth Management – en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er hovedrådgiver for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, øst-europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 29.03.2019

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens aktiebeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Tyskland, klasse DKK d

Investeringsoversigt pr. 29.03.2019

Investering % Type Valuta Land Fondskode
SAP SE (Ord) 000000000000006.396,39% Aktier EUR Tyskland DE0007164600
Allianz SE 000000000000005.535,53% Aktier EUR Tyskland DE0008404005
GRENKE AG 000000000000004.324,32% Aktier EUR Tyskland DE000A161N30
Dermapharm Holding SE 000000000000003.783,78% Aktier EUR Tyskland DE000A2GS5D8
E.ON SE 000000000000003.573,57% Aktier EUR Tyskland DE000ENAG999
Symrise AG 000000000000003.573,57% Aktier EUR Tyskland DE000SYM9999
Hypoport AG 000000000000003.553,55% Aktier EUR Tyskland DE0005493365
BASF SE 000000000000003.373,37% Aktier EUR Tyskland DE000BASF111
Siemens AG (Regd) 000000000000003.263,26% Aktier EUR Tyskland DE0007236101
Adidas AG Reg. 000000000000003.243,24% Aktier EUR Tyskland DE000A1EWWW0
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Tyskland, klasse DKK d

Fondfakta & udbytte

 • Udbytte pr stk.

  Udbytte pr stk.

  Regnskabsår Udbyttedato Disp. dato Udbyttetype Beløb
  2018 06.02.2019 08.02.2019 Normal DKK 19,70
  2017 02.02.2018 06.02.2018 Normal DKK 23,20
  2016 02.02.2017 06.02.2017 Normal DKK 29,00
  2015 21.04.2016 26.04.2016 Normal DKK 14,20
  2014 22.04.2015 24.04.2015 Normal DKK 4,90
 • Stamdata

  Stamdata

  Fondskode DK0060041564
  Børsnoteret Nej
  Afdeling under Danske Invest
  Domicil Danmark
  Udbyttebetalende Ja
  Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
  Adm. selskabs domicil Danmark
  Depotselskab Danske Bank A/S
  Stykstørrelse 100
  Beviserne udstedt i DKK
  Pris-metode Dobbeltprismetoden
  Produkttype UCITS
  Startdato 07.07.2006
  Markedsføringstilladelse i Danmark
  Klasse i Tyskland KL
  Andre klasser Tyskland, klasse DKK W d
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt styret
  Type Aktie
  Område Europa
  Benchmark 33,3% DAX German 30 companies Index Total Return, 33,3% DAX Mid Cap German Index Total Return, 33,3% SDAX 50 Index Total Return
  Typisk investeringshorisont 5 år
 • Dagens tal

  Dagens tal

  Formue (mio.) DKK pr. 23.05.2019 603,37
  Indre værdi DKK pr. 16.05.2019 17:00 139,07
 • Risikonøgletal pr. 30.04.2019

  Risikonøgletal pr. 30.04.2019

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gennemsnitligt årligt afkast, % -7,73 6,77 6,07 9,83 14,22
  Sharpe Ratio 0,51 0,45 0,73 0,85
  Volatilitet 13,84 13,93 13,29 15,51
  Tracking Error 5,18 5,13 4,81 4,66
  Information Ratio -0,39 -0,46 -0,35 -0,01
  Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  Finanstilsynets risikomærkning Gul  
 • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.