Få et indblik med fondenes bæredygtighedsdokumenterFå et indblik i udledningen af CO2 i dine fonde

Klimaforhold og energiomstillingen spiller en vigtig rolle, når vi investerer på dine vegne. Det kan nemlig påvirke dit langsigtede risiko-justerede afkast. Som en integreret del af vores arbejde med at analysere og integrere ESG-forhold måler vi, hvor meget CO2 vores enkelte investeringsfonde og selskaber i fondene udleder. Det giver vores investeringsteams større indsigt i og forståelse for, hvordan den enkelte investeringsfond og selskaber i fonden håndterer klimarelaterede risici og muligheder.

 

Forskellige målinger af CO2-udledning

Du kan se, hvor meget CO2 vores aktie- og obligationsfonde udleder ved at klikke på den enkelte fonds Carbon Footprint Report. I CO2-rapporteringen kan du bl.a. se, hvor mange tons CO2 fonden udleder per investeret millioner dollars eller i forhold til omsætningen hos de selskaber, fonden investerer i. Rapporten viser, hvor meget CO2 selskaberne i fonden udleder på et specifikt tidspunkt, og CO2-udledningen varierer alt efter, hvilken sektor eller verdensdel selskabet opererer i.
 Få et nemt indblik i fondenes restriktioner

For alle vores fonde kan du se, hvilke sektorer, aktiviteter eller produkter fonden ikke investerer i. Som en del af vores politik for bæredygtige investeringer investerer vi ikke i selskaber, der er involveret i kontroversielle våben, eller hvor størstedelen af omsætningen kommer fra aktiviteter kul, tjæresand og tobak.  Derudover tilbyder vi forskellige investeringsfonde, der har yderligere restriktioner i forhold til at investere i bestemte sektorer, aktiviteter eller produkter inden for fx alkohol, gambling, pornografi, fossile brændstoffer og militært udstyr. 


Bliv klogere på ESG-risici med tredjepartsvurdering

Vi anvender ESG-data og analyser fra en lang række dataudbydere til vores analyse af
vores investeringer. Ved at bruge flere dataudbydere kan vi bedre identificere og vurdere de væsentligste risici og muligheder inden for ESG, der kan påvirke investeringernes langsigtede performance og potentielle afkast. På den måde kan vi træffe de bedst mulige investeringsbeslutninger til gavn for kunderne.
 
Sustainalytics er en af de ESG-dataudbydere, som vi anvender. For alle vores investeringsfonde kan du se Sustainalytics’ vurdering af, hvor godt selskaberne i fonden håndterer væsentlige ESG-risici, der kan påvirke deres forretning og evne til at tjene penge.