Du investerer ikke i alt

Du investerer ikke i alle typer selskaber, når du investerer med Danske Invest. Som en del af vores politik for bæredygtige investeringer afholder vi os eksempelvis fra at investere i selskaber, der er involveret i specifikke forretningsaktiviteter. Se ekskluderede selskaber her.

Kul og tjæresand

Vi investerer ikke i selskaber, hvor 30 procent eller mere af omsætningen kommer fra termisk kul og/eller tjæresand. Kul og tjæresand er nogle af de mest CO2-udledende energiformer. Det støtter op om vores ambition om at bidrage til den grønne omstilling og klimamålene i Paris-aftalen og begrænse global opvarmning. Læs mere på: www.parispledgeforaction.org

Kontroversielle våben

Vi investerer ikke i selskaber, som direkte eller indirekte er involveret i kontroversielle våben, der er forbudt i henhold til internationale konventioner. Det omfatter klyngebomber, antipersonelle miner, biologiske- og kemiske våben samt atomvåben. Læs mere på: Position Statement

Tobak

Vi investerer ikke i selskaber, hvor mere end fem procent af omsætningen kommer fra produktion af tobaksprodukter. Det omfatter både produkter, der helt eller delvist er baseret på bladtobak samt såkaldte ’next generation’ tobaksprodukter som fx elektroniske cigaretter og snus.

Ønsker du yderligere bæredygtige fravalg i dine investeringer, kan du vælge fonde med bæredygtighedsprofilen ”Restricted”. Fælles for fonde med mærkningen "Restricted" er, at de afholder sig fra at investere i en række selskaber eller lande på baggrund af specifikke restriktionskriterier, der rækker ud over tjæresand, kul, tobak og kontroversielle våben.
Læs mere her