Du investerer ikke i alt

Du investerer ikke i alle selskabstyper, når du investerer gennem Danske Invest fonde. Som en del af vores politik for bæredygtige investeringer afholder vi os fra at investere i selskaber, der er involveret i specifikke forretningsaktiviteter.

Kul og tjæresand

Kul og tjæresand er nogle af de mest CO2-udledende energiformer, og som en del af Danske Bank-koncernen har Danske Invest underskrevet erklæringen Paris Pledge For Action. [Link] Det støtter op om vores ambition om at bidrage til den grønne omstilling og klimamålene i Paris-aftalen og begrænse global opvarmning. På den baggrund investerer vi ikke i selskaber, hvor 30 procent eller mere af omsætningen kommer fra termisk kul eller tjæresand. Samtidig støtter vi selskaber igennem dialog til at omstille deres forretning mod grønnere energikilder. Restriktionerne er baseret på Danske Bank-koncernens Position Statements omkring klimaforandringer.

Se ekskluderede selskaber her.

Kontroversielle våben

Vi investerer ikke i selskaber, som direkte eller indirekte er involveret i kontroversielle våben. Det er våben, som er forbudt i henhold til internationale konventioner. Det omfatter klyngebomber, antipersonelle miner, biologiske- og kemiske våben samt atomvåben. Restriktionerne er baseret på Danske Bank-koncernens Position Statements omkring våben og forsvar.

Tobak

Vi investerer ikke i selskaber, hvor mere end fem procent af omsætningen kommer fra produktion af tobaksprodukter. Det omfatter både produkter, der helt eller delvist er baseret på bladtobak samt såkaldte ’next generation’ tobaksprodukter som fx elektroniske cigaretter og snus.