Disse mærkninger giver dig et indblik i fondenes bæredygtige hovedfokus

Alle dine investeringsmuligheder i Danske Invest er omfattet af vores politik for bæredygtige investeringer. Det betyder bl.a. at alle vores fonde fravælger selskaber, der bygger deres forretning på kul, tjæresand, tobak og kontroversielle våben. Derudover har en stor del af fondene et eller flere bæredygtige fokusområder, der rækker ud over politikken. Det kan du læse mere om herunder.

 

Bæredygtigt hovedfokus i fonde med mærkningen "ESG Inside”

Fælles for fonde med mærkningen ESG Inside er, at de arbejder indenfor rammerne af Danske Invests politik for bæredygtige investeringer og bl.a. afholder sig fra at investere i selskaber, der baserer indtjeningen på kul, tjæresand, kontroversielle våben og/eller tobak. Ønsker du fonde med bæredygtige fokusområder, der rækker ud over politikken, skal du vælge fondene med bæredygtighedsprofilerne; ”Restricted”, ”Integrated” eller ”Thematic”.

 ”ESG Inside” gælder for fonde:
- der arbejder indenfor rammerne af Danske Invests politik for bæredygtige investeringer
- der endnu ikke opfylder kriterierne for et af de tre andre bæredygtighedsmærker eller hvor de tre andre mærkninger ikke er relevant.
 


Fokus i fonde med mærkningen "Integrated"

Fælles for fonde med mærkningen "Integrated" er, at de er aktivt forvaltede af et team af porteføljerådgivere, der arbejder med bæredygtighed som en integreret og systematisk del af investeringsprocessen.
 
”Integrated” gælder for fonde:
- der systematisk integrerer bæredygtighed i investeringsbeslutninger
- med investeringer, hvor de bæredygtige aspekter vurderes på linje med de finansielle faktorer
- hvor væsentlige bæredygtige faktorer adresseres overfor selskaberne gennem dialog og afstemning
- hvor screening bruges som værktøj til at identificere ESG-risici og/eller -muligheder
- hvor investeringsbeslutninger baseres på alle væsentlige faktorer inklusiv bæredygtige faktorer, uden at gå på kompromis med afkastpotentialet.
 
Vær opmærksom på, at en fond, der har mærkningen Integrated, også kan have restriktioner ud over Danske Invests politik for bæredygtige investeringer.Fokus i fonde med mærkningen "Restricted"

Fælles for fonde med mærkningen "Restricted" er, at de afholder sig fra at investere i en række selskaber på baggrund af specifikke restriktioner, der rækker ud over Danske Invests politik for bæredygtige investeringer, som tæller tjæresand, kul, tobak eller kontroversielle våben.
 
”Restricted” gælder for fonde:
- der identificerer selskaber, der agerer i strid med udvalgte kriterier
- der er baseret på kriterier, som vedrører sektorer, virksomheder, produkter eller aktiviteter
- der benytter grænseværdier, som ofte er baseret på enten omsætning, eksponering og aktiviteter
- der eksempelvis har restriktioner mod alkohol, pornografi, fossile brændstoffer, spil eller våben.
 
Vær opmærksom på, at en fond, der har mærkningen ”Restricted” også kan arbejde ud fra kriterierne under ”Integrated”.
 Fokus i fonde med mærkningen "Thematic"

Fælles for alle fonde med mærkningen "Thematic" er, at fonden er målrettet specifikke bæredygtighedstemaer og -løsninger som f.eks. cirkulær økonomi.  
 
”Thematic” gælder for fonde:
- hvor investeringerne er relateret til et bæredygtighedstema
- med investeringer, hvor de bæredygtige aspekter vurderes på linje med de økonomiske faktorer
- hvor screening bruges til at identificere risici eller muligheder relateret til bæredygtighed
- hvor væsentlige bæredygtige faktorer adresseres overfor selskaberne gennem dialog og afstemning på generalforsamlinger.
- hvor investeringsbeslutninger baseres på alle væsentlige faktorer inklusiv de bæredygtige, uden at gå på kompromis med afkastpotentialet.
 
En fond, der er mærket ”Thematic” kan også have restriktioner ud over Danske Invests politik for bæredygtige investeringer og arbejder med bæredygtighed som en integreret og systematisk del af investeringsprocessen.