Disse mærkninger giver dig et indblik i fondenes bæredygtige hovedfokus

Alle dine investeringsmuligheder i Danske Invest er omfattet af vores politik for bæredygtige investeringer. Det betyder bl.a. at alle vores fonde fravælger selskaber, der bygger deres forretning på kul, tjæresand, tobak og kontroversielle våben. Derudover har en stor del af fondene et eller flere bæredygtige fokusområder, der rækker ud over politikken. Det kan du læse mere om herunder.


Bæredygtigt hovedfokus i fonde med mærkningen "Integrated"

Fælles for fonde med mærkningen "Integrated" er, at de er aktivt forvaltede af et team af porteføljerådgivere, der arbejder med bæredygtighed som en integreret og systematisk del af investeringsprocessen. 
 
”Integrated” gælder for fonde:
- der systematisk integrerer bæredygtighed i investeringsbeslutninger
- med investeringer, hvor de bæredygtige aspekter vurderes på linje med de finansielle faktorer
- hvor væsentlige bæredygtige faktorer adresseres overfor selskaberne gennem dialog og afstemning
- hvor screening bruges som værktøj til at identificere ESG-risici eller -muligheder.
- hvor investeringsbeslutninger baseres på alle væsentlige faktorer inklusiv bæredygtige faktorer, uden at gå på kompromis med afkastpotentialet.
 
En fond, der har mærkningen Integrated, kan også have restriktioner ud over Danske Invests politik for bæredygtige investeringer.Bæredygtigt hovedfokus i fonde med mærkningen "Restricted"

Fælles for fonde med mærkningen "Restricted" er, at de afholder sig fra at investere i en række selskaber eller lande på baggrund af specifikke restriktioner, der rækker ud over Danske Invests politik for bæredygtige investeringer, som tæller tjæresand, kul, tobak eller kontroversielle våben.
 
”Restricted” gælder for fonde:
- der bruger screening til at identificere virksomheder og lande, der er i strid med udvalgte kriterier
- der er baseret på kriterier, som vedrører sektorer, virksomheder, produkter eller aktiviteter
- der benytter tærskelværdier, som ofte er baseret på enten omsætning, eksponering og aktiviteter
- der eksempelvis har restriktioner mod alkohol, pornografi, fossile brændstoffer, spil eller våben
 
En fond, der har mærkningen ”Restricted” kan også arbejde ud fra kriterierne under ”Integrated”.
 Bæredygtigt hovedfokus i fonde med mærkningen "Thematic"

Fælles for alle fonde med mærkningen "Thematic" er, at fonden er målrettet mod specifikke bæredygtighedstemaer og -løsninger som f.eks. klima, vand, eller cirkulær økonomi. 
 
”Thematic” gælder for fonde:
- hvor investeringerne er relateret til et bæredygtighedstema
- hvor konstruktionen af porteføljerne er baseret på rammerne for bæredygtighed
- med investeringer, hvor de bæredygtige aspekter vurderes på linje med de økonomiske faktorer
- hvor screening bruges til at identificere risici eller muligheder relateret til bæredygtighed
- hvor væsentlige bæredygtige faktorer adresseres overfor selskaberne gennem dialog og afstemning
- hvor investeringsbeslutninger baseres på alle væsentlige faktorer inklusiv de bæredygtige, uden at gå på kompromis med afkastpotentialet.
 
En fond, der er mærket ”Thematic” kan også have restriktioner ud over Danske Invests politik for bæredygtige investeringer.