Bæredygtigheden er en integreret del af vores investeringer

En naturlig del af investeringsprocessen

Ved at analysere de såkaldte ESG-forhold (miljømæssige- og sociale forhold samt god selskabsledelse) sammen med de finansielle aspekter får vores porteføljerådgivere større indsigt i de selskaber og lande, som de investerer i; deres forretningsmodeller, strategier, risici og muligheder. Det er en naturlig del af vores processer, produkter og rådgivning. Det kalder vi for ’ESG Inside’.
 

Bæredygtigheden tilpasses den enkelte fond

Vores porteføljerådgivere analyserer og bruger ESG forskelligt i investeringsprocessen, så det er tilpasset den enkelte fond. Investeringer har nemlig forskellige karakteristika og påvirkes forskelligt af ESG-forhold. Derfor skræddersyr porteføljerådgiverne integrering af ESG-forhold til den specifikke aktivklasse og investeringsstrategi i hver fond for at skabe det bedst mulige afkast til investorerne. 

Analyserer selskabernes ESG-forhold

Vores porteføljerådgivere analyserer de traditionelle finansielle aspekter sammen med ESG-forholdene for at identificere, hvordan ESG-forhold påvirker selskabernes fremtidige indtjening. Det betyder, at vi analyserer selskabernes arbejdsforhold, produktsikkerhed, hvordan de adresserer energiomstilling og korruption mm. Vi analyserer også, hvordan selskaber forholder sig til ’best-practices’ inden for den enkelte sektor, internationale konventioner og rammer for selskabers samfundsansvar.