Bæredygtighed er en fast del af vores investeringer

En naturlig del af investeringsprocessen

Ved at analysere de såkaldte ESG-forhold (miljømæssige og sociale forhold samt god selskabsledelse) sammen med de finansielle aspekter får vores porteføljerådgivere større indsigt i de selskaber og lande, som de investerer i. Bæredygtighed er dermed en naturlig del af vores investeringsprocesser og -produkter. Det kalder vi i Danske Invest for ’ESG Inside’.
 

Arbejdet med bæredygtighed tilpasses den enkelte fond

Vores porteføljerådgivere analyserer og arbejder forskelligt med bæredygtighed i investeringsprocessen, så det er tilpasset den enkelte fond. Investeringer har nemlig forskellige karakteristika og påvirkes forskelligt af ESG-forhold, fx er der stor forskel på arbejdet med bæredygtig ved investering i aktier i de nye markeder og ved investering i nordiske virksomhedsobligationer. Derfor tilpasser porteføljerådgiverne integrering af ESG-forhold til den specifikke aktivklasse og investeringsstrategi for at skabe det bedst mulige afkast til investorerne.